Støtte til indsatser i din kommune

 

Vi har samlet vores vifte af ydelser målrettet kommunernes arbejde med seksuel sundhed og forebyggelse i et inspirationskatalog. Her beskriver vi, hvordan vi kan støtte din kommune i arbejdet med at følge anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke for seksuel Sundhed.

Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke for Seksuel Sundhed indeholder 33 anbefalinger til, hvad den enkelte kommune kan og bør gøre for at fremme seksuel sundhed blandt kommunens borgere. Det drejer sig om for eksempel om:

 • kommunal politik for seksuel sundhed
 • information om HPV
 • klamydiaopsporing
 • seksualundervisning
 • målrettet information til borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Forebyggelsespakken beskriver med ideer og eksempler, hvad de enkelte kommuner kan gøre for at udfolde forebyggelsesinitiativer på området. Læs Forebyggelsespakken (pdf)

Sådan kan vi støtte jer

Vi tilbyder inspiration og konkret assistance til mere end tyve af Sundhedsstyrelsens anbefalinger - primært målrettet børn og unge. Det drejer sig for eksempel om:

 • supplerende seksualundervisning
 • seksualundervisning på specialskoler
 • kompetenceudvikling af fagpersoner
 • klamydiaopsporing
 • udarbejde læseplaner for seksualundervisning.

Sundhedsstyrelsen beskriver Sex & Samfund som en erfaren ekstern partner med særlig ekspertise, når kommuner skal arbejde med de forskellige forebyggelsesinitiativer.

Vi har samlet og beskrevet vores tilbud til at støtte din kommune i arbejdet med at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i et inspirationskatalog. Læs inspirationskataloget (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål til inspirationskataloget og konkrete indsatser, beder vi dig kontakte:

Projektleder Robert Holm Jensen
Tlf. (direkte): 33 69 56 17
Tlf. (sekretariat): 33 93 10 10
Mail: rhj@sexogsamfund.dk

Vælg en samarbejdsaftale

I kan også vælge at oprette en egentlig samarbejdsaftale med Sex & Samfund. Sådan en aftale vil betyde en sikker start og/eller en stærk støtte til kommunens løbende arbejde med seksuel sundhed og forebyggelse.

Læs mere om samarbejdsaftaler

 

Klamydia-hjemmetest

Med Sex & Samfunds klamydia-hjemmetest kan kommunen tilbyde unge en nem og anonym test for klamydia.

Læs mere

 

Rådgivning til unge

Anonym rådgivning om krop, køn, pubertet, lyst, prævention, graviditet, abort, den første gang og grænser gør en forskel. Brug det gratis tilbud Sexlinien for Unge.

Læs mere

 

Ældre og kronisk syge

Husk seksualiteten! Vi tilbyder kompetenceudvikling og sparring til kommunale indsatser om seksuel sundhed og trivsel for ældre og kronisk syge.

Læs mere

 

Forebyggelsespakken

Sundhedsstyrelsen nævner i sin Forebyggelsespakke flere steder Sex & Samfunds tilbud til kommunerne - for eksempel:
 

 • Uge Sex
 • Klamydia-hjemmetest
 • Formidling af sexlinien.dk
 • Kurser til fagfolk

Læs Forebyggelsespakken (pdf)

 

Støtte til indsatser

Sundhedsstyrelsen anbefaler:
 

 • Fælles læseplan for seksualundervisning
 • Styrket samarbejde mellem sundhedsplejen og lærerne
 • Egne aktiviteter i forbindelse med nationale kampagner
 • Deltagelse i Uge Sex
 • Kompetenceudvikling af fagfolk
 • og meget mere

Se hvordan vi kan støtte (pdf) 

 

Seksualundervisning

Vi tilbyder seksualundervisning til børn og unge i grundskolen, på specialskoler og ungdomsuddannelser samt til voksne fra etniske minoritetsgrupper.

Vi tilbyder kompetenceudvikling af fagfolk, der skal varetage seksualundervisningen.

Læs mere