Husk seksualiteten!

 

Sex & Samfund tilbyder kompetenceudvikling og sparring til kommunale indsatser om seksuel sundhed og trivsel for ældre og borgere med kroniske sygdomme

 

90 procent af danskere mellem 16 og 95 år mener, at det er vigtigt med et godt sexliv. Seksuel sundhed og trivsel er en vigtig faktor i borgeres generelle sundhed og trivsel og bør derfor tænkes ind i den kommunale pleje og omsorg for ældre og borgere med kroniske sygdomme.

Desværre er trivselsaspektet ofte overset - blandt andet fordi sundhedsprofessionelle mangler kompetencer til at medtænke borgeres seksualitet i deres arbejde og håndtere de behov og ønsker, som borgerne kan have.

Kompetencekursus

Sex & Samfund har udviklet kompetencekurset 'Husk seksualiteten! Seksuel sundhed og trivsel for ældre og borgere med kroniske sygdomme', der er målrettet kommunale sundhedsprofessionelle med direkte borgerkontakt.

Kurset indeholder en vidensmæssig del, der skal styrke fagpersonernes kendskab til seksualitet og dens betydning for trivsel, alder og sygdom, og en praktisk del, der giver konkrete redskaber og værktøjer til at skabe dialog og yde hjælp og vejledning i forhold til seksuel sundhed og seksualitet til ældre og borgere med kroniske sygdomme.

► Læs mere om kurset her

Anbefalinger og evidens

Sex & Samfunds arbejde på området tager udgangspunkt i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om seksuel sundhed og mental sundhed. De to pakker sigter mod at opkvalificere og ruste kommunale sundhedsprofessionelle til at kunne forholde sig til borgeres seksualitet som en del af arbejdet med sundhed og trivsel.

► Læs Forebyggelsespakken for Seksuel Sundhed og Forebyggelsespakken for Mental Sundhed

Alderdom og sygdom kan påvirke seksualiteten negativt. Samtidig har seksualiteten også en positiv betydning for trivsel og livskvalitet, når man bliver ældre eller rammes af sygdom.

► Læs mere om seksuel sundhed og seksualitet som sundhedsfremmende faktor i Vidensråd for Forebyggelses rapport 'Sundhed og seksualitet'

www.sexogsamfund.dk/ældreogkronikere er opdateret maj 2016

Samlet kommunal strategi

Politik for seksuel sundhed i alle plejecentre

Haderslev Kommune vedtog i 2014 en samlet strategi for seksuel sundhed. Den indeholder bl.a. en række initiativer på voksen- og ældreområdet som beskrevet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for seksuel sundhed. Indsatsen inkluderer

  • udvikling af politikker for seksuel sundhed på alle plejecentre
  • temamøder om seksualitet og livskvalitet for personale i alle pleje- og sygeplejedistrikter
  • seksuel sundhed integreres i dialogen med borgere ved forebyggende hjemmebesøg
  • temamøder om seksualitet på Ældrerådets åbne møde
  • kompetenceudvikling af behandlere og undervisere

Find Sex & Samfunds inspirationskatalog om arbejdet med seksuel sundhed her.

Foldere

Sex & Samfund har udarbejdet to foldere, som henvender sig til sundhedsprofessionelle.

Find dem her

 

Kompetencekurser

Kompetencekurserne Husk seksualiteten! henvender sig til sundhedsprofessionelle.

Læs mere

 

Kontakt

For mere information om projektet: Kontakt projektleder Morten Emmerik Wøldike på tlf. 3520 9127 eller mew@sexogsamfund.dk.

 

Bestil gratis informationsmateriale

Bestil en gratis "seksualitetspakke" med plakater, foldere og tips til at starte dialogen om intimitet og seksualitet med ældre og borgere med kronisk sygdom.

 

Kommune-nyhedsbrevet

Arbejder du med seksuel sundhed og forebyggelse i kommunal sammenhæng - så har vi et nyhedsbrev til dig.

Læs mere