Hverdagens dilemmaer om seksualitet og intimitet for sundheds- og plejepersonale.

 

Refleksions- og caseøvelse

I øvelsen skal I arbejde med at rådgive kolleger og personalegrupper i, hvordan de kan håndtere og finde svar på forskelige dilemmaer omkring seksualitet, intimitet, privatliv og samliv hos borgere de er i kontakt i deres hverdag. Øvelsen er oplagt som en metode til at styrke jeres blik for seksualitetens betydning og jeres praksis i forhold til at tale om seksualitet og hjælpe med seksualitet over for borgerne i personalegruppen eller i forbindelse med en temadag om seksualitet på jeres institution.

Beskrivelse:

Trin 1:

Indled med at fortælle gruppen eller forsamlingen, at de nu skal arbejde i grupper med en række cases om de dilemmaer, der knytter sig til seksualitet, intimitet, privat og samliv, som sundheds- og plejepersonale skal forholde sig til i deres arbejdshverdag.

Trin 2:

Gruppearbejde: Opdel gruppen eller forsamlingen i mindre grupper af 4-6 personer. Giv hver gruppe de udprintede dilemmakort (se nedenfor). I hver gruppe læser man et dilemmakort op for hinanden og diskuterer sig herefter frem til et fælles svar eller råd, som man vil give til en kollega eller personalegruppe der står over for det beskrevne dilemma. Der kan være mange svar på dilemmaerne, og gruppen er ikke nødvendigvis enige om deres svar. Når gruppen er blevet enig om et svar eller forskellige svar, går de videre til det næste dilemmakort. Der er dilemmakort nok til, at grupperne kan arbejde med øvelsen i en 45-60 minutter. 

Trin 3:

Opsamling i plenum: Afslut øvelsen med, at hver gruppe præsenterer deres svar og de diskussioner de har haft til ét eller flere af dilemmakortene. Den der faciliterer øvelsen kan desuden stille følgende spørgsmål til den fælles diskussion:

  • Hvad overraskede jer mest ved dilemmaerne?
  • Hvad var I mest enige/uenige om?
  • Hvilke ting er sværest/nemmest at håndtere på området?
  • Hvad kan vi som personalegruppe gøre for at styrke vores arbejde med at rådgive og hjælpe borgere omkring seksualitet og intimitet?  
  • Hvilke rammer/praksisser skal vi opbygge for at styrke vores arbejde med seksualitet?

 

Download pdf-version af caseøvelsen her

Caseøvelser

Her kan du printe caseøvelserne.

 

Kontakt

For mere information om projektet, kontakt projektleder Morten Emmerik Wøldike på tlf. 3520 9127 eller mew@sexogsamfund.dk.

 

Kontakt til sexarbejdere og massører

Sexarbejde er lovligt i Danmark, men kommuner kan have særregler for, om deres medarbejdere må formidle kontakt mellem borgere og sexarbejdere. Hør nærmere hos din egen kommune.

 

Booking

For mere information om kursus og booking kontakt projektleder Robert Holm Jensen på tlf. 3369 5617 eller rhj@sexogsamfund.dk

 

Kursus for sundhedsprofessionelle

Læs mere om kurset Husk seksualiteten! for sundhedsprofessionelle

 

Kommune-nyhedsbrevet

Arbejder du med seksuel sundhed og forebyggelse i kommunal sammenhæng - så har vi et nyhedsbrev til dig.

Læs mere