Quiz: Prævention

A4 quizark med 6 spørgsmål om forskellige præventionsformer, hver med 3 svarmuligheder.

DOWNLOAD QUIZZEN (*.pdf)

DOWNLOAD SVARARK (*.pdf)


Quiz: Seksuelle Rettigheder

A4 quizark med 8 spørgsmål der spørger ind til, hvordan begrebet seksuelle rettigheder skal forstås. 

DOWNLOAD QUIZZEN (*.pdf)

DOWNLOAD SVARARK (*.pdf)


Quiz: Sexsygdomme

A4 quizark med 10 spørgsmål om bl.a. smitteveje og udbredelse, hver med 3 svarmuligheder.

  DOWNLOAD QUIZZEN (*.pdf)

DOWNLOAD SVARARK (*.pdf)


Quiz: Unge & Sex

A4 quizark med 9 skarpe spørgsmål om unges seksualadfærd.

DOWNLOAD QUIZZEN (*.pdf)

DOWNLOAD SVARARK (*.pdf)