Bag om kampagnen

 

Der er en stor, og stigende, udbredelse af sexsygdomme, især blandt unge. Det drejer sig om klamydia, herpes genitalis, Mycoplasma genitalium, kondylomer (særligt for de ældre unge). I 2014-2015 var der fx en markant stigning i antallet af klamydiadiagnosticerede, så det samlede niveau var det højeste, der var konstateret hidtil.  Der blev i 2016 konstateret mere end 34.000 tilfælde af klamydia.

 

En årsag til, at unge ikke beskytter sig mod sexsygdomme, skal søges i, at de ofte undervurderer risikoen for at blive smittet – de tror, at fx klamydia er en noget sjældnere infektion, end det er tilfældet. Samtidig er der mange unge, som ikke er klar over, at ubehandlede sexsygdomme kan have konsekvenser i form af bl.a. ufrivillig barnløshed. Undersøgelser i forbindelse med tidligere kampagner har desuden vist, at brug af kondom sjældent er et emne, der tages op forud for samleje. Dette på trods af at langt hovedparten af de unge kvinder ønsker at bruge kondom, og langt de fleste unge mænd vil bruge kondom, hvis kvinden ønsker det. Undersøgelserne viser også, at der generelt er en forståelse for at beskytte sig, og cirka 90 % angiver, at de ønsker at gøre det. Intentionen omsættes dog ikke i tilstrækkelig grad til handling. 

 

Samtidig er det dog også velkendt, at seksualiteten udspilles i et socialt rum, hvor mange faktorer kan påvirke de valg, man tager. Det er fx magt- og kønsrelationer, grænsesætning, aflæsning af andres reaktioner, egen psykiske sårbarhed eller styrke, alkoholindtagelse mm. Der er i det seksuelle møde, som ved andre møder, behov for at sætte fokus på relationer, adfærd og bevidsthed om egen rolle. Kampagnen skal være med til at få unge til at reflektere over, hvordan det sociale rum påvirker brugen af kondom og få dem til at diskutere, hvorfor kondomet ikke kommer op af lommen, på trods af, at unge udtrykker et ønske om at beskytte sig mod sexsygdomme.

 

Kampagnen står derfor på to ben – en bredere debat om det sociale rum og sociale relationer og et konkret fokus på fakta om risikoen for og ved sexsygdomme. 

statements

 

#harminryg regram: @hedegaardjonas

A post shared by Kun med Kondom (@kunmedkondom) on