Information om Kun med Kondom

 

Sikker sex-kampagnerne Kun med Kondom og Husk Kondom har kørt siden 2006 og er en fast del af Sundhedsstyrelsens etablerede kampagneprogram.

 

Kun med Kondom er Sundhedsstyrelsens årligt tilbagevendende kondomkampagne, som er målrettet unge i alderen 18-23 (med en sekundær målgruppe i alderen 16-25 år). Kun med Kondom gennemføres i uge 37 og 38.

 

Centrale og lokale kampagnedele

Sundhedsstyrelsen skaber den fornødne opmærksomhed på centrale/nationale medier, mens kommuner og lokale aktører - hjulpet af Sex & Samfund - sætter denne opmærksomhed ind i en lokal kontekst. 

 

Den centrale eller nationale indsats kian bestå bl.a. af TV-spots, outdoor-reklamer, medieindryk og andre centrale kampagneelementer, der sætter fokus på vigtigheden af sikker sex. Den lokale indsats faciliteres af Sex & Samfund, der arbejder med at mobilisere landets kommuner samt lokale aktører (der betegner alle, der har en berøringsflade med målgruppen - dvs. uddannelser, caféer, barer, diskotekser, taxaselskaber og mange flere). Tilmeldte aktører tilsendes en materialekasse med kampagnematerialer (kondomer, plakater, displaykasser mv.) og anvender disse til at sætte fokus på kampagnen og dens budskab, samt til at lave opmærksomhedsskabende aktiviteter (fx bode, stande, seksualoplysningsindsatser og uddeling af kampagnematerialer).

 

Herudover har en lang række lokale aktører modtaget en invitation til Kun med Kondom kampagnen. Det kan dreje sig om diskoteker, fitnesscentre, tøjbutikker, uddannelsesinstitutioner, taxaselskaber og mange flere. De lokale aktører er med til at give Kun med Kondom en stor eksponeringsflade og sikrer, at målgruppen møder kampagnebudskabet i mange forskellige situationer.

 

Kampagneaktiviteter

Alle tilmeldte aktører opfordres til at lave kampagneaktiviteter op til eller i kampagneugerne. Det kan være stande/boder, events, fredagscaféer, uddeling af kondomer, debatarrangementer, rabattilbud i butikker og meget andet. Den enkelte tilmeldte har selv mulighed for at tilrettelægge en kampagneindsats, der passer ind i den daglige kontakt med målgruppen, og aktivitetsniveauet kan derfor op- eller nedskaleres efter de forhåndenværende ressourcer. Husk at det altid bedre at gøre lidt, end at ende med at gøre intet.

 

Ved at arrangere lokale arrangementer kan kommunerne være med til at gå skridtet videre og ved hjælp af dialog skabe både en holdnings- og adfærdsændring hos de unge. Kommunernes aktive medvirken er essentiel for en succesfuld kampagne og vi håber derfor, at mange kommuner igen i år tager imod denne invitation og aktivt deltager i kampagnen.

 

Sex & Samfund står for koordinering og servicering af de lokale aktiviteter. Har du spørgsmål, kan du derfor kontakte projektleder Søren Ingemann Zinck hos Sex & Samfund på 

kunmedkondom@sexogsamfund.dk.