TILMELDING TIL KUN MED KONDOM 2017

 

Tilmeldingsfristen til Kun med Kondom 2017 var d. 27. juni. Vi takker for de mange tilmeldinger og for interessen for kampagnen.