English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Præventionsguide.dk » Artikler & rapporter » Chlamydia

Chlamydia

 

 

Tid til screening af seksuelt aktive unge?Af Carsten Sand Petersen
Artiklen er fra
Ugeskrift for Læger

Chlamydia er en af de seksuelt overførte sygdomme, som i de seneste årtier har levet i skyggen af andre kønssygdomme. I 1960-1970'erne var det gonoré og syphilis som havde den store bevågenhed og i 1980-1990'erne har der været fokus på virusinfektioner forårsaget af hiv, herpes simplex-virus og human papillomavirus. Hvorfor nu det? Formentlig er der tale om et samspil af to faktorer, for det første er den akutte Chlamydia-infektion i urethra og cervix symptomsvag eller asymptomatisk, og for det andet har man først relativt sent indset, at Chlamydia trachomatis-induceret kronisk endosalpingitis er den vigtigste årsag til infertilitet og ektopisk graviditet.

 

Nytter det at gøre noget ved Chlamydia-infektionen? Et ikke sjældent hørt spørgsmål, der klart markerer manges lidt opgivende attitude, når talen falder på mulig behandlingsstrategi. Svaret er her bekræftende. Vi kan ikke kun behandle og helbrede den ukomplicerede Chlamydia-infektion ved kortvarig brug af makrolid eller tetracyclin, men også hermed forhindre sequelae som underlivsinflammation og ektopisk graviditet (1, 2).

 

Et essentielt forhold, som må belyses, før man diskuterer strategi for bekæmpelse, er vurdering af infektionens udbredelse i befolkningen. Der foreligger flere danske undersøgelser, som samstemmende har vist, at problemet har et alarmerende stort omfang blandt seksuelt aktive i aldersgruppen 18-25 år. I dette nummer af Ugeskriftet fremlægger Bennedsen et al resultatet af Chlamydia-screening af unge danske mænd i forbindelse med session (3). Chlamydia blev påvist hos i alt 4,8%, stigende til 6,9% hvis kun de seksuelt aktive medtoges. Andre undersøgelser blandt danske gymnasieelever, gravide og kvinder, der undersøges gynækologisk i almen praksis, har vist at 5-10% i aldersgruppen 18-25 år er smittet med Chlamydia.

 

Selv om der i øjeblikket foretages mere end ½ mio. Chlamydia-prøver hvert år diagnosticeres kun en mindre andel af de smittede, hovedsagelig fordi der ikke fokuseres tilstrækkeligt på risikogruppen af helt unge. Der er specielt et stort deficit i antal påviste tilfælde hos mænd, som kun udgør ca. 1/3 af de ca. 13.000 laboratoriepåviste tilfælde årligt. Vi kan derfor allerede nu konkludere, at den aktuelle indsats er ringe og klart utilstrækkelig.

 

Danske undersøgelser har dokumenteret, at traditionel og undertiden smertefuld prøvetagning fra urethra og cervix kan erstattes af undersøgelse af urin hos mænd og vaginalsekret opsamlet med pipette eller vatpind hos kvinder, når der anvendes polymerasekædereaktion (PCR) eller ligasekædereaktion (LCR) (4, 5). Det betyder, at lægekontakt ikke er en nødvendighed for Chlamydia-påvisning, hvilket markant øger muligheden for at screene den store gruppe af unge raske smittebærere. Screeningsundersøgelser har vist at kunne reducere forekomsten af Chlamydia (1).

 

Hvilke tiltag er nødvendige, hvis vi ønsker at reducere forekomsten af Chlamydia? Der er ingen simpel løsning på et så komplekst problem. Den nuværende indsats må imidlertid revideres, og mere radikale tiltag trænger sig på. Følgende plan foreslås:

 

1. Et generelt tilbud om screeningsundersøgelse af samtlige seksuelt aktive 18-årige mænd og kvinder. Samtidig udsendes informationsmateriale vedrørende Chlamydia.

 

2. Personer, der findes Chlamydia-positive, tilbydes opfølgning hos praktiserende læge, venerologisk klinik eller infektionsmedicinsk ambulatorium. Der skal her fokuseres på smitteopsporingsaspektet, da reinfektion er hyppig og ses hos ca. 1/3 inden for 3-6 måneder.

 

Der pågår aktuelt en medicinsk teknologivurdering af generel Chlamydia-screening i Danmark. Et vigtigt aspekt er her at få foretaget en costbenefitanalyse, så der politisk kan tages stilling til, om man vil afsætte de nødvendige ressourcer. Makrolid- og tetracyclininduceret resistensudvikling er et af de mange aspekter, som bør indgå i evalueringen. Det haster med en afklaring.

 

Litteratur
1. Scholes D, Stergachis A, Heindrich FE, Andrilla H, Holmes KK, Stamm WE. Prevention of pelvic inflammarory disease by screening for Chlamydial infection. N Engl J Med 1996; 334: 1362-6.

 

2. Kamwendo F, Forslin L, Bodin L, Danielsson D. Epidemiology of ectopic pregnancy during a 28 year period and the role of pelvic inflammatory disease. Sex Transm Infect 2000; 76: 28-32.

 

3. Bennedsen M, Nygård B, Berthelsen L, Jensen JS, Lind I. Forekomsten af klamydia blandt mænd fremmødt på session. Ugeskr Læger 2001; 163: 4583-6.

 

4. Østergaard L, Andersen B, Olesen F, Møller JK. Efficacy of home sampling for sreening of Chlamydia trachomatis: randomised study. BMJ 1998; 317: 26-7.

 

5. Andersen B, Østergaard L, Møller JK, Olsen F. Home sampling versus conventional contact tracing for detecting Chamydia trachomatis infection in male partners of infected women: randomised study. BMJ 1998; 316: 350-1.

 

Redaktør: | Opdateret: 07. januar - 2008