English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Præventionsguide.dk » Artikler & rapporter » Komplekse kondomer

Komplekse kondomer

 

Konkret, handlingsorienteret og afmystificerende. Det er kodeordene, når der står kondom på undervisningsprogrammet i Sex & Samfund.

 


Af Sex & Samfund/Fra nyhedsbrevet september 2007

 
- Vi ved fra de unge, som kommer til seksualundervisning hos os, at der er meget på spil i de unges seksuelle relationer. De unge har mange spørgsmål og kommentarer til det at have sex. Mange har forestillinger om pinlige og kiksede situationer, som især knytter sig til det at bruge kondom, fortæller projektmedarbejder Line Anne Roien, som er koordinator for den del af seksualundervisningen i Sex & Samfund, som retter sig mod folkeskoleelever på 7. til 10. klassetrin.


Selvom gruppen af unge, der ikke bruger kondom er forholdsvis stor, så beskytter størstedelen sig alligevel, når de har sex.


- Undersøgelser viser, at mange unge er gode til at bruge kondom ved den seksuelle debut, men også at mange senere hen undlader det. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de unge udtrykker mange besværligheder forbundet med det at bruge kondom, fortæller Line Anne Roien.

 

Hun fortsætter:

Ca. 55 procent af de unge mænd og 65 procent af de unge kvinder mellem 15 og 24 år bruger altid præven-tion, når de er sammen med en ny partner.

 

De unge, som siger, at de kun af og til eller sjældent bruger prævention ved det første samleje med en ny partner, fortæller, at det ofte er fordi, at de synes det er for besværligt at bruge.

 

Kilde: Ung2006, udgivet af Sundhedsstyrelsen, 2007.


- Hvis de unge har oplevet deres første seksuelle oplevelser som akavede eller pinlige, og samtidig med disse dårlige oplevelser havde svært ved at bruge kondom, så er der ikke langt til at brugen af kon-dom bliver gjort til genstand for det, der ikke var fedt i situationen.


- Den psykologiske overspringshandling - at skyde skylden på ’gummiet’ i stedet for at skulle acceptere, at den unge selv har været akavet i en situation, hvor mange i forvejen føler sig skrøbelige - vil for de fleste være at foretrække.


- Og det er de dårlige oplevelser med brugen af kondom, som er svære at få brudt, for-klarer Line Anne Roien.


Put kondom på

For at dæmme op for dårlige oplevelser med at bruge kondom og hjælpe eleverne til at forholde sig konkret til det at bruge kondom er en fast del af seksualundervisningen i Sex & Samfund sat af til, at eleverne får tilbudt at putte kondom på en penisattrap af flamingo. Og langt de fleste tager imod tilbuddet.
Penisattrap. Er du seksualunderviser, kan du bestille penisattrapper til brug i din undervisning hos Sex & Samfund. De kan bestilles på www.sexogsamfund.dk.

 

- Vi oplever, at lokalet bliver fyldt med stem-ning, fnisen og energi, og at drengene og pigerne spiller op mod hinanden. Vi ser også, hvordan stille og forsigtige elever prøver at gøre det, som underviseren viser dem, fortælle Line Anne Roien.


Bagefter snakker eleverne og underviseren om, hvad de oplevede som svært og let ved at putte kondom på. 

 

- Det handler om at gøre undervisningen så konkret og handlingsorienteret som muligt. Og her er det vigtigt, at vi er ærlige over for eleverne. At vi taler om, at det ikke nødvendigvis er nemt at bruge kondom.


Ud af pakken

Mange af drengene har øvet sig og prøvet at putte kondom på før. Men for en stor del af pigerne er det tydeligt, at det er første gang, de tager et kondom ud af pakken.

 
- Kondomet er på mange måder fremmed for pigerne. De lugter måske til det og skynder sig sammen ud på toilettet for at få skyllet de klistrede fingre, når øvelsen er overstået, fortæller Line Anne Roien.

 

Udover at øve sig, så snakker underviseren også med eleverne om, hvor de kan få fat i kondomerne. Om det er i kiosken henne på hjørnet eller i supermarkedet, man skal købe dem. Der bliver snakket om de fordele og ulemper, der kan være ved at købe dem i kiosken eller i supermarkedet.


Konkret snak om kondom

- Det handler hele tiden om, at få gjort situationen omkring kondom så konkret som muligt og få afmystificeret så meget som muligt. Og så handler det om at få alle de tanker med ind i debatten, som de unge går rundt med. Derfor snakker vi blandt andet om, hvad ekspedienten i kiosken eller de andre i køen henne i supermarkedet mon tænker, når man køber de der kondomer, fortæller Line Anne Roien.

 

Underviserne gør også brug af cases som en metodisk tilgang til at vende nogle af de dilemmaer, som brugen af kondom kan være viklet ind i. Det kan være eksempler på spørgsmål eller dilemmaer, som unge har rejst til brevkassen på Sexlinien, og som bliver taget op i undervisningen, eller det kan være cases, som underviserne har opfundet til formålet.


- Det kan for eksempel være historien om pigen og drengen, som går hjem til pigen for at have sex sammen. Pigen har så en pakke kondomer liggende i skuffen, og drengen tænker om hende, at hun er ret cool. Drengen åbner så pakken og ser, at der kun er et kondom tilbage i pakken. Hvad tænker han nu om pigen? Så kan vi så vende den om bagefter og spørge ind til, hvordan en pige ville tænke, hvis hun var taget hjem til en dreng, som kun havde et kondom tilbage i pakken, fortæller Line Anne Roien.

 

- Det er ikke for at finde frem til de rigtige svar, at vi laver øvelser med cases. Det vigtige er, at vi tør tage fat i de virkelige dilemmaer, som kan opstå i de unges hverdagsliv. Og det, der er i fokus, er de unges holdninger, reflek-sioner og handlemuligheder, sådan som de selv ser og oplever dem, fortæller Line Anne Roien, som fremhæver vigtigheden af, at de unge kommer i dialog med hinanden om-kring det at bruge kondom.


Sex & Samfund har i en årrække tilbudt gratis, supplerende seksualundervisning til alle Køben-havn Kommunes 7. til 10. klasser. Klasser uden for Københavns Kommune kan købe et to timers undervisningsforløb. I 2006 besøgte 5155 elever Sex & Samfund for at få seksualundervisning. Sex & Samfunds undervisere tager også ud på ungdomsuddannelser og underviser om seksuali-tet. Er du interesseret i at booke undervisning eller høre mere om vores tilbud, er du velkommen til at ringe på telefon 33931010. 

Redaktør: | Opdateret: 07. januar - 2008