English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Præventionsguide.dk » Artikler & rapporter » Når kondomet kommer imellem

Når kondomet kommer imellem

 

Der er mange grunde til, at unge vælger kondomet fra, når de dyrker sex. Ny undersøgelse belyser den kompleksitet, som indhyller unges brug af kondom.

 

Af Sex & Samfund/Fra nyhedsbrevet september 2007

 

- Hvis jeg mødte en pige i en opgang, og hun foreslog, at vi skulle knalde lige der i den opgang, så ville jeg nok foreslå, at vi skulle have et kondom på (…) Men hvis jeg havde mødt hende til en fest, og vi havde snakket sammen i 12 timer, og vi så går hjem og har sex, så er det lige meget, for så kender jeg hende. Det ved jeg ikke hvorfor. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle mekanismer, der sætter i gang der.

 

Udtalelsen kommer fra Kasper på 26, en ud af otte interviewpersoner, som Luise Moustgaard Frandsen har interviewet i forbindelse med sit kandidatspeciale fra Folkesundhedsvidenskab om unges brug af kondom.

 

- De mekanismer, som Kasper og andre i min undersøgelse taler om, handler om, at vi hurtigt etablerer tillid til personer, vi blot har et lille kendskab til, og som minder om os selv, fortæller Luise Moustgaard Frandsen, der i specialet satte sig for at finde ud af, hvad der har betydning for, at kondomet bliver valgt til eller fra i det seksuelle møde mellem kvinde og mand.


- Jeg fandt frem til, at unges brug af kondom er indhyllet i en stor kompleksitet, og at der er mange forskellige faktorer, der har indflydelse på, hvorvidt kondomet bliver brugt eller ej, fortæller Luise Moustgaard Frandsen, som i alt interviewede fire kvinder og fire mænd i alderen 20 til 28 år.

 

Optimal nydelse og ønsket om at forføre

- Det kan være et ønske om at opnå optimal nydelse, som flere af mændene i min undersøgelse nævner, eller det kan være et ønske, som kvinde om gerne at ville virke forførende, der betyder, at kondomet bliver valgt fra, fortæller Luise Moustgaard Frandsen med henvisning til Sara på 22, som i undersøgelsen siger:


- Jeg fornemmer lidt, at pigen som det stive bræt er ved at være en legende, for mange piger er sådan meget initiativrige og aktive i sexlegen. Og der tror jeg netop, at hvis jeg nu vender kondomet den forkerte vej og ikke kan få det ned, og det er for stramt, der tror jeg netop, at det er sådan en ting, der punkterer det der billede af en sådan selvstændig forførerinde.

 

Pinligt at købe kondomer

Et er at vælge kondomet fra på grund af ønsket om optimal nydelse eller ønsket om at forføre sin mandlige partner uden risiko for at kludre i det med at sætte kondom på. Noget andet er at undlade at købe kondom, som nogen af kvinderne fortæller, at de gør. Undersøgelsen viser nemlig, at de mandlige interviewpersoner ikke synes, det er pinligt eller ubehageligt at købe kondomer, i modsætning til nogen af kvinderne, som bl.a. fortæller, at de bekymrer sig om, hvad ekspedienten tænker om dem i en situation, hvor de køber kondomer. Én af kvinderne fortæller, at hun aldrig har købt et kondom, og at hun altid har undgået det.

 

- Jeg ved ikke, – måske forestiller jeg mig stadig, at jeg er en lille pige, og ekspedienten tænker et eller andet om mig, selvom det nok er det mest naturlige i verden, så tror jeg stadig, at jeg har en lidt pinlig fornemmelse over det (…) Folk skal heller ikke tro, at nu køber jeg en masse kondomer, så er det fordi, at det er weekend, og jeg skal ud og have en masse sjov.

 

Victorianske kvindeidealer og seksuel nydelse

- At nogle af kvinderne finder det pinligt at købe kondomer, fordi det dermed tydeliggøres, at de er seksuelt aktive, kan man tolke som et levn fra tidligere tiders opstillede kvindeidealer om fromhed og renhed, forklarer Luise Moustgaard Frandsen, som også ser andre tidslige, kulturelle træk ved kvinde- og mandeidealet, som fortsætter ind i nutiden og virker ind på unges brug af kondom.


- Blandt unge er der en udbredt accept af, at kvinder er ansvarlige for at tage vare på egen og andres sundhed, ved at det er dem, der skal tage initiativ til at foreslå brugen af kondom. Mændene er frataget et sådant ansvar, og på en måde synes de at være berettiget til at benytte enhver chance for at vælge kondomet fra og erfare den optimale seksuelle nydelse.

 

Viden og handleredskaber

Ifølge Luise Moustgaard Frandsen er det vigtigt med viden til de unge om de risici, der er forbundet med ikke at beskytte sig med kondom, når man dyrker sex.

 

- Men det er ligeså vigtigt, at de unge får redskaberne til at kunne handle. For eksempel ved at man tilbyder unge en god seksualundervisning i skolerne, hvor der kan skabes rum for at få snakket om noget af det, der er svært ved at tage kondomet i anvendelse. Det handler blandt andet om at få udtalt offentligt, at det kan være vanskeligt at sætte kondomet på i det virvar af følelser, som er på spil i situationen, hvor man har sex, da det kan gøre det lettere for de unge at tale med deres partner om, at de er usikre på, hvordan kondomet tages i brug, fortæller Luise Moustgaard Frandsen.


Du kan kontakte Luise Moustgaard Frandsen på lumofra@hotmail.com, hvis du ønsker at høre mere om undersøgelsen eller læse specialet ”Mænds og kvinders seksuelle verdener – En hermeneutisk analyse af unges brug af kondom” fra december 2006.

 

Læs hele nyhedsbrevet (pdf-fil, 237 kb)

Redaktør: | Opdateret: 07. januar - 2008