English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Præventionsguide.dk » Lovgivning

Lovgivning

 

Nedenfor finder du de væsentligste love, bekendtgørelser, vejledninger og cirkulærer vedrørende prævention. Øvrig lovgivning omkring mere specielle forhold på præventionsområdet kan findes på www.retsinfo.dk.

 

 

Svangerskabsforebyggelse

 

Bekendtgørelse af lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp
LBK nr 622 af 19/07/1995 (Gældende)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om svangerskabsforebyggende midler 
BEK nr 1009 af 09/12/1994 (Gældende)

Datasammenskrivning af lov om lægemidler (Lægemiddelloven)
DSK nr 9699 af 23/02/1999 (Gældende)

Vejledning om oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder
VEJ nr 173 af 20/09/1994 (Gældende)

 

Sterilisation

 

Bekendtgørelse af lov om sterilisation og kastration
LOV nr 653 af 12/06/2013 (Gældende)

 

Bekendtgørelse om sterilisation og kastration 
BEK nr 1131 af 13/12/1996 (Gældende)

 

Cirkulære om behandlingen af sager om sterilisation
CIR nr 207 af 16/12/1998

 

Vejledning om sterilisation
VEJ nr 208 af 16/12/1998 (Gældende)

 

Seksualundervisning

 

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
LBK nr 730 af 21/07/2000 (Gældende)

Redaktør: | Opdateret: 03. september - 2015