English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Præventionsguide.dk » Lovgivning » Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sva

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om svangerskabsforebyggende midler (* 1)

 

BEK nr 1009 af 09/12/1994 (Gældende)

Den fulde tekst

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om svangerskabsforebyggende midler (* 1)

 


§ 1

 

I Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 81 af 19. februar 1979 foretages følgende ændringer:

 

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter ordet »(glidecreme)»:

 

», vaginale beskyttelsesposer«.

 

2. § 12, stk. 2, ophæves.

 

Stk. 3-4 bliver herefter stk. 2-3.

 

3. Overskriften efter § 14 affattes således:

 

»Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser«.

 

4. Som ny § 16 indsættes:

 

     »§ 16. Den, der markedsfører svangerskabsforebyggende midler i perioden fra 1. januar 1995 og til den 14. juni 1998 kan vælge, om de pågældende svangerskabsforebyggende midler skal markedsføres og ibrugtages ifølge bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 734 af 10. august 1994 om medicinsk udstyr eller ifølge bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

 

     Stk. 2. Markedsføring af CE-mærkede svangerskabsforebyggende midler efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 734 af 10. august 1994 om medicinsk udstyr er tillige omfattet af §§ 11 og 12 i denne bekendtgørelse. For kondomer og vaginale beskyttelsesposer gælder endvidere bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 694 af 21. juli 1994 om reklame for kondomer og vaginale beskyttelsesposer.«

 

5. Som ny § 17 indsættes:

 

     »§ 17. Bekendtgørelse nr. 81 af 19. februar 1979 med senere ændringer ophæves den 14. juni 1998.«

 

§ 2

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.

 

Sundhedsministeriet, den 9. december 1994

 

Yvonne Herløv Andersen

 

    / J. Bartels Petersen

 

Officielle noter

 

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som gennemfører Rådsdirektiv 93/42/EØF (EF-Tidende L 169).

 

Lovgivning som forskriften vedrører
  • LBK Nr. 656 af 28/07/1995
    Bekendtgørelse af lov om lægemidler (Lægemiddelloven)

 

 

Redaktør: | Opdateret: 07. januar - 2008