Start 10-11-2016 13:00
Slut 10-11-2016 17:00
Titel Kursus: Samfund, Sundhed og Seksualitet på EUD-uddannelserne
Beskrivelse

 

- Kompetencekursus i sundheds- og seksualundervisning til undervisere på erhvervsuddannelserne

Sted: SOSU Sjælland Slagelse, Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse. Lokale U14.

Om kurset:

Sundhed og seksualitet er i den nye bekendtgørelse for erhvervsuddannelserne obligatoriske emner på grundforløbets 1. del. Seksualitet bliver en del af Erhvervsfag 2: Samfund og sundhed, hvor der skal undervises tværfagligt og fagmålrettet i emnerne seksuel sundhed, prævention, køn, krop og identitet. Det nye fag er et almendannende fag, der har til formål at give eleverne en helhedsforståelse af sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige, samfundsmæssige og personlige sammenhænge og udstyre dem med redskaber til at tage stilling til sundhedsmæssige problemstillinger i eget liv.  

Sex & Samfund udvikler hvert år undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne i forbindelse med Uge Sex-kampagnen, fordi vi ved, at mange elever efterlyser fokus på seksualitet, prævention, krop, køn, relationer, trivsel og sex på erhvervsuddannelserne.

Undervisningsmaterialerne er udarbejdet efter den nye bekendtgørelse og de nye faglige mål om sundhed og seksualitet.

På dette kompetencekursus vil deltagerne både få redskaber og metoder til at varetage undervisningen i sundhed og seksualitet på erhvervsuddannelserne og blive introduceret til at at benytte Sex & Samfunds Uge Sex-undervisningsmaterialer.

Kurset tilrettelægges som en workshop med oplæg, afprøvning af forløb og metoder, samt fælles diskussion.

 

Formål:

At deltagerne får inspiration og konkrete redskaber til at varetage undervisning i samfund, sundhed og seksualitet på erhvervsuddannelserne med afsæt i den nye bekendtgørelse for grundforløbets 1. del.

At deltagerne præsenteres for Sex & Samfunds undervisningsmaterialer, der udgives i forbindelse med Uge Sex-kampagnen. 

                            

Indhold:                

  • Det nye Erhvervsfag 2: Samfund og sundhed og faglige mål om undervisning i sundhed og seksualitet på erhvervsuddannelserne.
  • Unge og seksualitet – unges holdninger, adfærd og normer i forhold til seksualitet, sex, prævention, køn, krop og identitet.   
  • Præsentation af undervisningsmaterialer og undervisningsforløb fra Sex & Samfunds Uge Sex-kampagne på erhvervsuddannelserne.
  • Pædagogiske og didaktiske tilgange og metoder i undervisningen, underviserroller, aktiv elevdeltagelse.

 

Målgruppe:

Undervisere, elevvejledere, elevcoaches, sundhedsplejersker og andre fagpersoner, der underviser på erhvervsuddannelser.

 

Antal deltagere:

Maksimum 30 personer. Kurset er gratis.

 

Underviser: Morten Emmerik Wøldike, projektleder, Sex & Samfund

 

Tilmeld dig her

Vis kalender oversigten

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?