Start 28-11-2016 12:30
Slut 28-11-2016 16:30
Titel Gratis Kursus i Skive: Husk Seksualiteten
Beskrivelse

Husk seksualiteten!

Seksuel sundhed og trivsel for ældre og borgere med kronisk sygdom - Kompetencekursus for kommunalt ansatte sundhedsprofessionelle med direkte borgerkontakt

 

Hvordan kan du som sundhedsprofessionel tænke borgeres seksualitet med som en del af deres generelle sundhed og trivsel? Hvordan kan du arbejde konkret med borgeres seksuelle sundhed og trvisel?

 

Seksualitet er en vigtig del af de fleste menneskers trivsel og livskvalitet. Alderdom og sygdom kan påvirke seksualiteten negativt, men den kan også have positiv betydning for trivsel og livskvalitet. Mange borgere vil gerne tale med sundhedsprofessionelle om seksualitet og seksuelle udfordringer i forbindelse med alderdom og sygdom, men har svært ved selv at tage emnet op. Og mange sundhedsprofessionelle oplever også, at det kan være en udfordring at tale med borgere om seksualitet.

 

Sex & Samfund har derfor udviklet dette kompetencekursus om, hvordan man kan inddrage seksualitet i det sundhedsprofessionelle arbejde i kommunerne. Kurset vil indeholde både en vidensmæssig del, der styrker fagpersonernes kendskab til seksualitet og dens betydning for trivsel, alder og sygdom, og enpraktisk del, der har fokus på at give konkrete redskaber og værktøjer til at skabe dialog, yde hjælpe og give vejledning til ældre og borgere med kroniske sygdomme i forhold til seksuel sundhed og seksualitet.

 

På kompetencekurset vil der blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler og cases, dilemmaer og øvelser, der kan fremme sundhedsprofessionelles kompetencer i at inddrage seksualitet og seksuel sundhed i deres daglige praksis. Tilgangen på kursus vil være baseret på Sex & Samfunds brede, positive syn på seksuel sundhed og dialogiske metoder, som trækker på en rettighedsbaseret tilgang, en sundhedspædagogisk tradition og en normkritisk og mangfoldighedsbaseret pædagogisk tilgang.

 

Formål

At deltagerne styrker deres kompetencer og faglighed til at inddrage seksualitet og seksuel sundhed i deres dialog og arbejde med ældre og borgere med kroniske sygdomme
At deltagerne kan udvikle et fælles, åbent sprog og en professionel tilgang til seksualitet og seksuel sundhed i det sundhedsprofessionelle arbejde i de kommunale pleje-, omsorgs- og rehabiliteringsinstitutioner
 

Indhold

Viden om seksualitetens betydning for sundhed og trivsel i forbindelse med alderdom og sygdom
Rammer og regler for at yde hjælp og vejlede borgere i forbindelse med seksualitet
Introduktion til sundhedspædagogiske, normkritiske og dialogiske metoder
Eksempler og gruppearbejde om konkrete cases og dilemmaer
Inspiration til det videre arbejde på arbejdspladsen
                           

Målgruppe:

Kommunalt ansatte sundhedsprofessionelle med direkte borgerkontakt, eksempelvis sosu-assistenter og -hjælpere, hjemmehjælpere, sygeplejersker, pædagoger, fysio- og ergoterapeuter m.fl. 

 

Varighed: 4 timer

Antal deltagere: Maksimum 30 personer. Kurset er gratis.

Underviser: Morten Emmerik Wøldike, projektleder, Sex & Samfund

Tilmelding her

Vis kalender oversigten

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?