20-11-2011

Elever og lærere efterlyser seksualundervisning på ungdomsuddannelserne

Ny kortlægning fra Sex & Samfund viser, at der er brug for seksualundervisning på ungdomsuddannelserne.

Læs kortlægning her (PDF)

Læs sammenfatning af kortlægningen her  (PDF)

 

Seksualundervisning er obligatorisk i folkeskolen. Men når flertallet af de unge debuterer seksuelt og begynder at have et sexliv, går de ikke længere i folkeskolen, men er derimod i gang med en ungdomsuddannelse – og her er der ingen seksualundervisning.

 

Det skal der laves om på. En ny, landsdækkende kortlægning, som Sex & Samfund har lavet, viser, at både elever og lærere efterlyser seksualundervisning på ungdomsuddannelserne (erhvervsuddannelser, gymnasier, produktionsskoler og egu), der bygger videre på seksualundervisningen i folkeskolen.

 

Den manglende seksualundervisning til unge afspejles også i sexsygdomstallene, hvor der alene sidste år var 27.932, der blev testet positive for klamydia – heraf hovedparten i aldersgruppen 15-29 år. Og man regner med, at lige så mange er smittet uden at vide det. Samtidig viser en undersøgelse i Politiken, at langt færre mænd end kvinder lader sig teste for klamydia.


- Så hvis vi for alvor skal nedbringe antallet af unge, der smittes med sexsygdomme, er der ingen tvivl om, at der er brug for mere seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, siger national projektmedarbejder Morten Emmerik Wøldike, der har stået for kortlægningen.


Ifølge kortlægningen mangler eleverne på ungdomsuddannelserne basal viden om sexsygdomme, prævention, krop og seksualitet.
30 procent af eleverne svarer således, at de mangler viden om seksuelle rettigheder, 29 procent, at de mangler viden om forskellige former for sex, 27 procent mangler viden om sexsygdomme og seksuelle overgreb, 25 procent om graviditet og abort, 20 procent om seksualitet og krop og 15 procent om prævention.


- Samtidig svarer hele 42 procent af eleverne, at uddannelsen er den vigtigste kilde til at få viden om sex næst efter internettet, tv og deres venner/veninder. Kortlægningen viser også, at der i dag ikke foregår nogen systematisk seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, og at eleverne og deres behov er meget forskellige fra uddannelse til uddannelse.
 
- Derfor er det vigtigt at tilbyde de unge dialogbaseret og målrettet seksualundervisning, som er i øjenhøjde med de forskellige grupper af elever, fastslår Morten Emmerik Wøldike.


På baggrund af kortlægningen anbefaler Sex & Samfund, at det gøres obligatorisk, at alle elever modtager seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Samtidig har kortlægningen afdækket, at der allerede i dag findes forskellige muligheder for at lave seksualundervisning på ungdomsuddannelserne – og de muligheder skal styrkes og udnyttes bedre, mener organisationen.


- Fra 2012 bliver ungdomsuddannelserne en fast del af Sex & Samfunds store, årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex. Her har vi udviklet helt nye målrettede undervisningsmaterialer til de forskellige ungdomsuddannelser, der kan højne elevernes vidensniveau og støtte dem i at udvikle et godt, sundt og ansvarligt sex- og kærlighedsliv, siger Morten Emmerik Wøldike.


Ifølge kortlægningen ønsker eleverne på ungdomsuddannelserne både mere viden om klassiske seksualundervisningsemner som sexsygdomme, prævention og abort samt mere bløde emner som f.eks. seksualitet, kærlighed, følelser, ansvar, grænser og seksuelle rettigheder.


Kortlægningen og dens resultater vil blev præsenteret den 31. oktober på den store nationale konference om seksuel sundhed på Hotel Nyborg Strand.


For yderligere oplysninger kontakt:
National projektmedarbejder Morten Emmerik Wøldike på tlf. 33 69 56 19 eller
Kommunikationsmedarbejder Michael Madsen på tlf. 33 69 56 01 / 30 64 65 09

 


 

FAKTA OM KORTLÆGNINGEN

Kortlægningen blev gennemført i efteråret 2010. Den bestod dels af en spørgeskema-undersøgelse blandt 3.500 unge, dels af kvalitative interviews med 50 elever og 30 lærere. Kortlægningen viste følgende:


Lavt vidensniveau – Mange unge mangler viden om vigtige emner som sexsygdomme,
   præventionsformer, graviditet, krop, seksuelle rettigheder og seksualitet.

Stort ønske om mere viden – Mange unge efterspørger seksualundervisning på
   ungdomsuddannelserne, der bygger videre på undervisningen i folkeskolen.

Taler ikke med voksne – Mange unge taler ikke med voksne om sex og seksualitet.

Får deres viden om sex fra uddannelsen – Mange unge angiver uddannelsen som en
   vigtig kilde til viden om sex og seksualitet.

 CITATER FRA KORTLÆGNINGEN


Jeg har aldrig fået noget at vide om, hvad de forskellige sexsygdomme indebærer.”
Egu-elev


Der er mange teenagedrenge og -piger, der ikke sætter sig ordentligt ind i, hvordan deres kroppe fungerer."
Gymnasieelev


Jeg har elever, der ikke ved, hvad ordet prævention betyder.”
Underviser på EUD-uddannelserne


Det er vigtigt, at vi tilbyder nogle redskaber til de unge, så de kan blive bevidste om de ting, der sker med dem, når de bliver teenagere og voksne.”
Leder af Handelsskole.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!