06-03-2014

15-årige piger bør have det afgørende ord med hensyn til abort eller fødsel

Det er de unge kvinder, der skal leve med konsekvenserne af deres valg resten af livet. Derfor bør den endelige beslutning være deres. Men forældrene skal som udgangspunkt orienteres, pointerer Sex & Samfund i den aktuelle abortdebat.

Etisk Råds formand har Jacob Bilner har pustet nyt liv i debatten om abort, efter at han endnu engang har foreslået, at man nedsætter alderen for, hvornår man kan få abort uden sine forældres samtykke fra 18 til 15 år.

Sex & Samfund støtter forslaget, men advarer mod at skævvride debatten.

- Det bliver gjort til et spørgsmål, om man skal inddrage forældrene eller ej. Men det centrale er, at det er de unge kvinder, der skal leve med konsekvenserne af deres valg resten af livet. Derfor må det også være dem, der har det sidste og afgørende ord i beslutningen om abort og fødsel – ikke forældrene, fastslår Sex & Samfunds formand Bjarne B. Christensen.

Loven bør være konsekvent
Han henviser til Sundhedsloven, hvor 15-årige allerede er aldersgrænsen for, hvornår man selv kan tage beslutning omkring medicinsk behandling – for eksempel modtage blod og gå i kemoterapi – også selv om det er imod forældrenes ønske. I lovens § 17 står der således:

”En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information, og inddrages i den mindreåriges stillingtagen.”

- I dag bliver dette udemærkede hovedprincip imidlertid sat ud af kraft, når det gælder aborter, fordi der i Sundhedslovens § 99 står, at for abort skal forældre give deres samtykke for unge under 18 år. Det er denne undtagelse i loven, der ikke er hensigtsmæssig, og som vi gerne ser fjernet, siger Bjarne B. Christensen.

Hvis man dropper § 99 og i stedet sænker alderen for abort uden forældrenes samtykke til 15 år som for andre former for medicinsk behandling, vil det skabe konsekvens i loven, mener Sex & Samfund.

Forældrene er en stærk støtte
Det betyder ikke, at forældrene kobles af, da de fortsat vil skulle informeres.

- Vores erfaring fra vores Præventions- og Rådgivningsklinik, fra vores undervisning og fra Sexlinien for Unge er da også, at de fleste unge har forældrene med til konsultationen – og at forældrene i de allerfleste tilfælde er en vigtig og stærk støtte for den unge, fortæller Bjarne B. Christensen.

Abort er sidste udvej
Hos Sex & Samfund frygter man heller ikke, at en nedsættelse af samtykke kravet til under 15 år vil føre til flere aborter.

Vi ved fra vores rådgivning og undervisning, at de unge frygter graviditet mere end sexsygdomme, og at det er graviditet, de først og fremmest beskytter sig imod, når de bruger prævention. De unge, der får abort, gør det derfor som allersidste udvej, og der er ingen grund til at antage, at det vil ændre sig, hvis man sætter grænsen for abort uden forældrenes samtykke ned til 15 år, siger Bjarne B. Christensen og tilføjer:

- Man kan også se på tallene, at antallet af unge kvinder, der får abort mere end én gang, ikke er voldsomt stort. Og selv om abortkvotienten for de yngste ligger lidt over gennemsnittet, har den været faldende over årene og er langt fra den højeste.

Ifølge de nyeste aborttal fra Statens Seruminstitut er antallet af aborter for 15-19 årige kvinder i Danmark faldet med 20 procent i perioden 2009-2013.

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!