06-02-2012

2012 - Et år i seksualundervisningens tegn!?

Noget tyder på, at 2012 kan blive et gennembrudsår omkring seksualundervisning, mener Sex & Samfund

Af generalsekretær Bjarne B. Christensen og Sex & Samfunds nationale chef Marianne Lomholt

Vi har længe argumenteret for at seksualundervisningen i Danmark skal forbedres. Kvaliteten var meget svingende på landets skoler; den var fokuseret ind på eleverne i de ældste klaser; der var ingen undervisning efter folkeskolen; lærerne fik hverken uddannelse eller efteruddannelse i faget; der manglede tidsvarende materialer og politisk prioritering af faget.  Men med indgangen til 2012 er der tegn på opbrud og gennembrud i dette negative billede.


Ministeriet for Børn og Undervisning indledte året med at udsende et nyt inspirationskatalog omkring seksualundervisning til samtlige skoler, forældrebestyrelser og kommuner i Danmark.


I denne uge løber Sex & Samfunds store, landdækkende seksualundervisningskampagne Uge Sex af stablen for femte år i træk med rekordtilmelding på over 185.000 elever.


Og endelig er Sex & Samfund gået i gang med en ny kortlægning af seksualundervisningen i Danmark, hvis resultater kommer senere på året.


Med Ministeriets inspirationskatalog er der sat den bedst mulige begyndelse og ramme for en endnu bedre seksualundervisning i skolerne, og samtidig er kataloget et meget klart signal til skolerne om, at de skal tage faget seriøst og undervise i det på alle klassetrin, således som faghæfte 21 allerede fastslår.


Men i mange år har især undervisningen til de yngste klassetrin haltet meget. Gennem et nyt flerårigt partnerskab med TrygFonden er vi nu i gang med at udvikle Uge Sex til også at målrettes de yngste klasser. I år er Uge Sex blevet udvidet med 4.-5. klasserne. Næste år udvides kampagnen endnu engang med 2.-3. klasserne, og fra 2014 er hele grundskolen med i kampagnen fra 0.-10. klasse.


Det er en udfordrende opgave, som både kræver, at vi får udviklet undervisningsmaterialer til de forskellige klassetrin, og at undervisningen bliver bredt ud og kommer til at handle om andet end sexsygdomme, prævention og uønsket graviditet.


I 2012 sætter Uge Sex kampagnen således fokus på køn og kønsroller – et emne, der i høj grad handler om den enkeltes liv og livskvalitet. Det kan nemlig få store og alvorlige konsekvenser, hvis man udsættes for fordomme eller diskrimineres på grund af sit køn og sin seksualitet – ja, i nogle dele af verden risikerer man ligefrem at blive fængslet eller slået ihjel. Omvendt viser erfaringerne, at hvis man sætter fokus på disse ting allerede fra de små klasser, så øges elevernes anerkendelse af og respekt for hinandens forskelligheder, og der bliver mindre mobning og øget trivsel i klasserne.


Som nævnt har Ministeriet nu lagt op til øget fokus på seksualundervisning. Uge Sex kampagnens enorme succes viser, at både eleverne og lærerne i høj grad efterspørger mere seksualundervisning og kvalificerede værktøjer i undervisningen. Og Sex & Samfunds nye kortlægning af området vil forhåbentlig give en masse svar på, hvad der yderligere skal gøres for at højne indsatsen på området.


Et mål ligger dog allerede klart. Der skal flere seksualundervisningstilbud på ungdomsuddannelserne. Det er ikke nok med seksualundervisning i grundskolen. Der er nødt til at blive fuldt op på ungdomsuddannelserne, som er det tidspunkt i de unges liv, hvor de fleste for alvor begynder at få et aktivt sexliv.


Derfor er ungdomsuddannelserne fra i år en fast del af Uge Sex kampagnen. Mere end 12.000 af de tilmeldte elever til kampagnen kommer fra disse uddannelser, og samtidig kan vi glæde os over, at over halvdelen af alle produktionsskoler i Danmark er repræsenteret i kampagnen.


Med disse ord ønsker Sex & Samfund alle et godt seksualundervisningsår – og selv om der stadig er et stykke vej at gå, så oplever vi at 2012 er kommet rigtigt godt i gang.


 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!