Elever har i Uge Sex arbejdet med spørgsmålet: Hvad hører til et godt liv? Det gør blandt andet kærlighed, tryghed og selvtillid, lyder et af elevernes svar.
25-04-2015

30 millioner kroner på vej til Sex & Samfund

Det er rigtig godt nyt for rigtig mange danskere, for seksualitet påvirker vores sundhed og trivsel og omvendt, siger Sex & Samfunds generalsekretær. Han glæder sig over, at seksuel sundhed nu er ved at blive ligestillet med de øvrige store forebyggelsesområder.

- Seksuel sundhed er et bredt og vigtigt indsatsområde, som knytter an til både trivsel, livskvalitet, forebyggelse og sundhed. Det er en stærk prioritering at øremærke 30 millioner til det arbejde, og det er rigtig godt nyt for rigtig mange danskere - både børn, unge, voksne og ældre, siger Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund.

S, SF, R og EL afsatte i Finanslov 2015 194 mill. kr. til forebyggelse på sundhedsområdet - bl. a. i forhold til kost, rygning, alkohol, motion og seksuel sundhed. Nu har partierne udmøntet puljen, og 30 mill. kr. vil over de næste tre år blive øremærket Sex & Samfunds arbejde.

- Seksualitet påvirker i høj grad vores sundhed og trivsel og omvendt. Derfor er vi meget glade for, at partierne bag finansloven prioriterer seksuel sundhed og forebyggelse, siger Bjarne B. Christensen.

Uge Sex gange tre
De 30 millioner skal sikre en fortsat drift af Sex & Samfunds årlige under­visnings­kampagne til grundskole og ungdomsuddannelser Uge Sex, rådgivningen Sexlinien for Unge og kampagne-aktiviteter med fokus på kondombrug - indsatser, som ifølge Bjarne B. Christensen har skabt afgørende resultater.

- Uge Sex styrker via alderssvarende sundheds- og seksual­undervisning vores børn og unges evne til at tage gode og sunde valg. Det er en indsats, der styrker deres evne til at håndtere de dilemmaer i forhold til krop, kærester, relationer, trivsel og grænser, som vi ved, at de oplever i deres hverdag. Det er også en indsats, som lærerne har taget til sig - 44% af alle elever i grundskolen var tilmeldt Uge Sex 2015.

Ældre, kronisk syge og småbørns seksualitet
Derudover skal de 30 millioner bidrage til en sammen­hængende indsats for seksuel sundhed:

- Nu kan vi styrke indsatsen på nye områder som seksuel trivsel blandt ældre og kronisk syge. I dag ved vi, at det er endog meget stærke muligheder for at fremme livskvalitet og raskhed hos ældre og danskere med kronisk sygdom via et fokus på seksuel sundhed og trivsel, siger Bjarne B. Christensen, der glæder sig over det stærke politiske signal efter en lang periode uden sikker og langsigtet finansiering af Sex & Samfund indsatser.

Den nye pulje vil også gøre det muligt for Sex & Samfund at prioritere indsatser i forhold til småbørns naturlige seksuelle udvikling og i forhold til trivsel og sammen­hængen mellem seksuel og mental sundhed generelt.

Sex & Samfund, der er Danmarks største organisation på området, samarbejder med størstedelen af landets kommuner. Sex & Samfund er skrevet ind som en afgørende samarbejdspartner i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kommunernes indsats i forhold til seksuel sundhed og forebyggelse.

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!