30-04-2013

Aarhus sætter seksuel sundhed på skoleskemaet

For første gang udsender Aarhus Kommune sin egen, lokalt forankrede vejledning til seksualundervisning i folkeskolen. Et vigtigt signal fra landets næststørste by, mener Sex & Samfund.

Nu vil Aarhus selv bestemme, hvordan kommunens elever skal have seksualundervisning.

 

Hidtil har kommunen, lige som mange andre kommuner, lænet sig op af de nationale anbefalinger omkring seksualundervisning. Men efter en indstilling fra Børne- og Unge-byrådet har Aarhus Kommune nu, i samarbejde med Sex &

Samfund, skabt sin egen vejledning for at styrke seksualundervisningen i kommunens skoler. Vejledningen præsenteres i dag på et møde i Børne og Unge-byrådet.

 

- Det er rigtig fedt som ung at opdage, at man kan komme igennem med noget – at man kan være med til at gøre en forskel. Du kan være med til at påvirke beslutninger. Det kræver bare, at du kæmper for det, siger ungeviceborgmester Kristoffer Nørgaard.

 

Større trivsel i klasserne
Hos Sex & Samfund er man meget tilfredse med den nye vejledning.


- Med vejledningen sender landets næststørste kommune et vigtigt signal om, at man vægter børn og unges seksuelle sundhed og trivsel højt – og at man gerne vil støtte lærere og sundhedsplejersker i at løfte den obligatoriske opgave, som seksualundervisningen er.


- Vi ved, at det kan have en vigtig betydning for praksis på skolerne, at den enkelte kommune bakker op om seksualundervisningen og iværksætter initiativer som dette
, siger national projektleder Lone Smidt fra Sex & Samfund, der har været med til at udvikle vejledningen.
 

Ifølge Sex & Samfund kan god, alderssvarende seksualundervisning støtte elevernes personlige og sociale udvikling og sikre større trivsel i klassen.


- Seksualundervisning kan skabe større rum i klassen for forskellighed og mangfoldighed. Samtidig giver det den enkelte større handlekompetence og styrker børnenes og de unges
evne til at træffe gode valg for sig selv og andre i relation til for eksempel køn, krop, grænser, sex og seksualitet,
fastslår Lone Smidt.


Vejledning dækker 0.-9. klasse
Også i Aarhus Kommune er der tilfredshed med den nye vejledning.


- Efter råd fra unge aarhusianere har vi nu skabt et godt grundlag for at arbejde med seksualitet som emne. Jeg er helt sikker på, at det vil kunne mærkes i klasseværelserne i form af endnu bedre undervisning, og jeg er meget tilfreds med, at vi med vejledningen får sat sex på skoleskemaet, siger Kristian Würtz, rådmand for Børn og Unge.


Vejledningen består af fire dele:


Introduktion til underviseren
● Seksualundervisning 0.-3. klasse
● Seksualundervisning 4.-6. klasse
● Seksualundervisning 7.-9. klasse


Fra i dag 30. april kan vejledningen findes på www.aarhus.dk/seksualundervisning


________________________________________


SEKSUALUNDERVISNING I ANDRE KOMMUNER

Ud over Aarhus Kommune har flere andre kommuner i Danmark udviklet deres egne planer for seksualundervisningen:


HOLSTEBRO
I foråret 2012 udsendte Holstebro Kommune en læseplan for seksualundervisning. Det var den første politisk godkendte læseplan for faget i nogen dansk kommune, og siden har regeringen bevilget satspuljemidler til, at fire kommuner kan gøre det samme efter Holstebro-modellen.


KØBENHAVN
I sommeren 2012 udsendte Københavns Kommune for første gang nogensinde en vejledning til seksualundervisning i grundskolen. Vejledningen i Aarhus kommune er en bearbejdet version af Københavns Kommunes vejledning.
 

I både Holstebro og København spillede Sex & Samfund en vigtig rolle som sparringspartner.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!