01-11-2015

Alt udsolgt til to dages national konference om seksuel sundhed

Generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen, glæder sig over den store interesse for konferencen. Men han ser det også som et behov for at få diskuteret, hvordan man i kommunerne kan løfte opgaverne inden for området. For der er mange forebyggelsesopgaver på det kommunale bord, og seksuel sundhed bliver nemt klemt.

'Seksuel sundhed og trivsel for alle' - sådan lyder temaet for den fjerde nationale konference om arbejdet med forebyggelse, sundhedsfremme og seksuel sundhed i kommunalt regi, der over to dage i november tilbyder sundhedsprofessionelle og sundhedskonsulenter faglige oplæg, debatter og workshops.

Sex & Samfund er en af drivkræfterne bag konferencen, og generalsekretær, Bjarne B. Christensen, glæder sig over, at så mange ønsker ny viden og inspiration til arbejdet.

 - Men jeg ser også den store tilslutning som et behov for at få diskuteret, hvordan man i kommunerne kan løfte opgaven inden for de aktuelle rammer. Kommunerne sidder med mange vidt forskellige forebyggelsesopgaver, og arbejdet med seksuel sundhed bliver nemt klemt, siger han.

Det gør det ifølge Bjarne B. Christensen blandt andet, fordi området i disse år bevæger sig i mange retninger.

Se program etc. på Fagligt Netværks hjemmeside

For eksempel handler seksuel sundhed ikke længere kun om forebyggelse af sexsygdomme og uønskede graviditeter. Det er knyttet tæt sammen med vores trivsel og oplevelse af livskvalitet og bør tænkes ind som en del af både sundheds-, skole- og socialområdet.

- Vi har et tæt samarbejde med kommuner over hele landet, og vi oplever, at der bliver arbejdet seriøst med opgaverne. Men vi oplever også, at ressourcerne er små, og at de faglige miljøer i kommunerne er af en størrelse, hvor der er brug for udefra kommende støtte og sparring til at leve op til fx sundhedsmyndighedernes anbefalinger, siger Bjarne B. Christensen.

Efterlyser en national handlingsplan
Sundhedsstyrelsen dokumenterer i sin Forebyggelsespakke for Seksuel Sundhed en række alvorlige problem­felter i forhold til seksuel sundhed – ikke kun i forhold til sexsygdomme og fertilitet, men også bredere set i forhold til seksuel trivsel, seksuelle dysfunktioner og uønskede seksuelle oplevelser.

Forebyggelsespakken indeholder også en række anbefalinger til kommunale indsatser. Men Bjarne B. Christensen efterlyser derudover en forpligtende, national handleplan i forhold til seksuel sundhed.

- Betydningen af seksuel sundhed og seksuelle rettigheder kan dårligt undervurderes hverken for den enkeltes trivsel eller samfundsmæssigt set.

- Hvis man fra politisk side vil noget med området, bør man bakke det op med en national plan med forpligtende mål og stærke nationale indsatser, der kan støtte op om de lokale. Og man bør bakke op med de nødvendige ressourcer, siger han.

Køn, krop og seksualitet
På konferencen, der finder sted den 3. – 4. november i Nyborg, inviterer Sex & Samfund til en række af workshops og debat om afgørende emner inden for arbejdet med seksuel sundhed – fx:

  • Ældre og kronisk syges seksuelle sundhed og trivsel
  • Køn, krop, kærlighed og seksualitet i det multietniske klasserum
  • Styrkelse og kvalitetssikring af sundheds- og seksualundervisning i kommunens skoler – hvordan
  • Undervisning med fokus på trivsel, resiliensfremmende fællesskaber og handlemuligheder i forhold til vold og overgreb.

Konferencen arrangeres i fællesskab af Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed, Sundhedsstyrelsen, Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet og Sex & Samfund.

 

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!