19-09-2013

Den fri abort i Danmark er en succes

Den danske abortlov har ført til færre dødsfald og skader på grund af usikre aborter og til et af verdens laveste aborttal.

Den 1. oktober er det 40 år siden, at den danske lov om fri abort trådte i kraft. Og hos Sex & Samfund er vi ikke i tvivl om, at loven har været en stor succes.

Man bør klart fejre 40-års dagen for legal abort i Danmark. Den har både været med til at nedbringe antallet af kvinder, der dør eller bliver handicappet som følge af usikre, illegale aborter, og gjort, at vi er blandt de lande i verden med færrest aborter.

Mens der i gennemsnit er 28 aborter pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år på verdensplan, er Danmark helt nede på en abortkvotient på 13, altså under halvdelen. Det tal har ligget mere eller mindre fast siden midten af 90’erne, og strammere abortlove vil ikke gavne abortkvotienten.

Man kan således se på de lande i for eksempel Latinamerika og Afrika, hvor abort er forbudt, at det ikke fører til færre aborter. Tværtimod har de abortkvotienter på 28-32 og samtidig er der langt flere kvinder, der dør som følge af usikre aborter.

Globalt set sker der i øjeblikket cirka 43 millioner aborter om året. Det er imidlertid kun de 22 millioner aborter, som er sikre og legale – og det har store menneskelige konsekvenser. Ifølge det internationale Guttmacher Institute dør der således fortsat 47.000 kvinder årligt på grund af illegale og usikre aborter.

40-års jubilæet viste at anti-abortbevægelsen med markante aktioner og landsdækkende reklamer fik betydelig opmærksomhed til deres synspunkter. Gennem reklamefilmen ”Abort gør dig ked af det” og happenings med 16.000 hvide kors på en mark i Hedensted søgte de at give skyld og dårlig samvittighed samt at ligestille abort med mord.

Markeringen minder os om, at retten til sikre og legale aborter ikke kun er under angreb ude i verden,  men også i Danmark. Heldigvis er er der i Danmark en overvældende tilslutning til at abort skal være en legal og sikker valgmulighed for kvinder. Samtidig er der klar forståelse for, at det er bedre at forebygge en uønsket graviditet gennem god brug af prævention.

Så hvis abortmodstanderne reelt ønsker at nedbringe antallet af aborter, bør de være i yderste frontlinie i kampen for seksualoplysning og adgang til præventionsmidler. Det er der, de kan gøre en forskel. Men desværre er det meget sjældent, vi ser dem som fortalere for seksualoplysning og prævention, men derimod som dem der ønsker at fjerne og begrænse adgangen til abort. 

Sex & Samfund ønsker at forsvare kvinders ret til legale og sikre aborter. Men vi arbejder også for at undgå uønskede graviditeter – og dermed reducere antallet af aborter. Det skal imidlertid ikke ske via strammere abortregler, men gennem god information og adgang til prævention, og gennem at støtte gode muligheder for at gennemføre en graviditet og fødsel.

Det må så være op til den enkelte kvinde/par at vælge hvad der er det rigtige og mulige valg i den konkrete situation. 
 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!