07-12-2012

Det halter stadig med seksualundervisningen

Ny undersøgelse viser, at langt fra alle elever får tilstrækkelig god og målrettet seksualundervisning. Og mange skoler opfylder ikke de obligatoriske mål på området. Undersøgelsen peger på tre løsninger.

Af Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund
For syv år siden i 2005 gennemførte Sex & Samfund en kortlægning af seksualundervisningen i Danmark. Den viste blandt andet, at kun 10 procent af lærerne var tilfredse med den daværende seksualundervisning. De triste tal blev afsættet for Sex & Samfunds store og målrettede arbejde for at skabe bedre seksualundervisning i skolerne.


Nu syv år efter har vi fået gennemført en ny undersøgelse, som har givet os frisk viden om, hvordan det er gået med seksualundervisningen i de forløbne år.
 

 Læs undersøgelsen her

Heldigvis er der sket en del. Alt tyder på, at der er sket markante forbedringer, og at der bruges mere tid på seksualundervisning end tidligere.

 

Alene det faktum, at Uge Sex-kampagnen kom til i 2008, og siden er vokset, så der i 2012 deltog over 3.000 lærere og op imod 200.000 elever i kampagnen, viser, at der sker seksualundervisning i et omfang, der aldrig er set tidligere.


Samtidig har vi været med til at udvikle nye metoder og et hav af materialer på området. Det har gjort, at der i dag findes målrettede seksualundervisnings-materialer for alle trin i grundskolen. Det samme gælder de mange typer af ungdomsuddannelser og senest også elever med særlige behov.


I januar 2012 sendte Ministeriet for Børn & Undervisning et nyt inspirationskatalog om seksualundervisning ud til alle skoler og kommuner i landet. Dermed fik seksualundervisningen i Danmark endnu et løft.


Så der er virkelig sket noget, men er der sket nok?
 

God seksualundervisning øger elevernes trivsel

Nej, absolut ikke. Den nye undersøgelse viser godt nok, at Uge Sex-kampagnen får lærerne til at bruge mere tid på seksualundervisning, og at de bliver mere tilfredse med deres egen seksualundervisning. Og sidst, men ikke mindst siger 77 procent af lærerne i undersøgelsen, at seksualundervisningen øger elevernes trivsel.

 

Men den viser også, at vi fortsat ikke er der, hvor alle elever i grundskolen får tilstrækkelig god og målrettet seksualundervisning. Og vi er heller ikke der, hvor alle skoler opfylder de obligatoriske trinmål på området - alene fordi de ikke kender dem.


Næsten to tredjedele af lærerne svarer således, at de enten slet ikke kender eller kun kender meget lidt til Faghæfte 21, som beskriver trinmålene. Og kun godt en tredjedel af lærerne er tilfredse eller delvist tilfredse med seksualundervisningen.

Det er selvfølgelig problematisk. Fra sundhedspædagogisk forskning ved vi, hvad der skal til for, at børn og unges sundhedskompetencer udvikles. Men resultaterne fra undersøgelsen viser desværre, at den viden kun i ringe omfang sætter sig spor i klasserummene.
 

Uge Sex og skolelederens opbakning gør en stor forskel

Undersøgelsen viser dog også, hvordan problemerne kan løses. Det er en løsning, der falder i tre dele:

 

  • Lærerne skal have mere uddannelse og efteruddannelse i seksualundervisning. Undersøgelsen viser nemlig, at mere efteruddannelse i seksualundervisning øger lærernes viden om Faghæfte 21. På samme måde gør det, at lærerne i højere grad underviser ud fra de definerede mål og intentioner for emnet. Det gælder i forhold til deres valg af indhold. Og det gælder i forhold til deres brug af pædagogiske metoder.
     
  • Der skal langt mere fokus på kommunernes og skoleledernes rolle. Under halvdelen af lærerne føler, at skolens ledelse bakker op om seksualundervisningen. Og under hver fjerde lærer mener, at kommunen gør nok for at styrke faget. Heldigvis er der begyndt at komme gode frontløber kommuner (for eksempel Holstebro og København), som går aktivt ind i at skabe gode rammer for seksualundervisningen.
     
  • Man skal sikre, at endnu flere skoler og elever på alle klassetrin deltager i Sex & Samfunds Uge Sex-kampagne. Undersøgelsen viser, at langt flere af de lærere, der har deltaget i Uge Sex-kampagnen, kender Faghæfte 21, sammenlignet med de lærere, der ikke er med i kampagnen.

 

Uge Sex er netop tilrettelagt ud fra målene og rammerne i Faghæfte 21. På samme måde indgår den nyeste viden fra sundhedspædagogisk forskning i materialerne.


Lærerne vil gerne
Som sagt mener vi, at seksualundervisningen har udviklet sig markant de senere år, og mange lærere gør et rigtig godt stykke arbejde. Med over 3.000 lærere tilmeldt Uge Sex bekræftes vi i, at rigtig mange lærere faktisk ønsker at prioritere god seksualundervisning, hvilket undersøgelsen også bekræfter Og vi glæder os over, at deltagerne siger, at både de selv og eleverne er langt mere tilfredse med seksualundervisningen.


For eleverne betyder det dog fortsat alt for meget for den seksualundervisning, de får, hvilke lærere, de har. Det kan vi ikke være tilfredse med. Derfor må der nu fokus på, hvordan seksualundervisningen kan løftes i Danmark. Det skal ikke ske gennem individuelle løsninger.

 

Nej, det skal ske gennem de brede løsninger, undersøgelsen nævner: Mere uddannelse og efteruddannelse af lærerne, øget fokus på kommunernes og skoleledernes rolle og øget fokus på at få så mange skoler og klasser som muligt med i Uge Sex-kampagnen.

 

DOWNLOAD OG LÆS HELE UNDERSØGELSEN

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!