07-09-2011

Endelig knækker klamydia-kurven - men nedskæringer truer succesen

Efter 10 års uafbrudt stigning er klamydia-kurven omsider knækket. Men glæden kan blive kortvarig. Regeringen vil nemlig halvere forebyggelsen næste år, selv om erfaringerne viser, at kampagner, seksualundervisning og rådgivning virker.


Efter 10 års uafbrudt stigning er klamydia-kurven omsider knækket. Men glæden kan blive kortvarig. Regeringen vil nemlig halvere forebyggelsen næste år, selv om erfaringerne viser, at kampagner, seksualundervisning og rådgivning virker.


Endelig lykkedes det. Efter 10 år, hvor der år efter år er blevet fundet stadigt flere klamydia-smittede, er klamydiakurven omsider knækket.
De nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der i 2010 blev fundet 27.932 tilfælde af klamydia mod 29.825 året før. Det svarer til et fald på over 6 procent.
 
- Det er utroligt glædeligt, at vi for første gang i nyere tid ser et faldende klamydiatal. Det kunne tyde på, at de seneste års ”sikker sex”-kampagner og den store tilslutning til Sex & Samfunds landsdækkende seksualundervisningskampagne ”Uge Sex” har øget de unges kendskab til risikoen for klamydia og i det hele taget skubbet på en positiv adfærdsændring, siger generalsekretær Bjarne B. Christensen fra Sex & Samfund.


At smittekurven er knækkket er en succes der ikke er kommet af sig selv, påpeger organisationen. Tværtimod – det er sket i kølvandet på gode kampagner, seksualundervisning og rådgivning. Netop derfor er det bekymrende at regeringens forslag til næste års finanslov er en tikkende bombe, som lynhurtigt kan få klamydia-kurven til at stige igen.

Regeringen lægger således op til at halvere midlerne til forebyggelse fra 2012. Sker det, kan det blive en ganske dyrekøbt beslutning med store konsekvenser for danskernes seksuelle sundhed og trivsel, mener Sex & Samfund.
Nedskæringerne vil eksempelvis true Sundhedsstyrelsens årlige ”Kun med Kondom”-kampagne, der begynder på mandag, lige som Sex & Samfunds hæderkronede rådgivningsforum Sexlinien for Unge og organisationens seksualundervisningsaktiviteter er i stor risiko for at blive ramt.


- Hvis finanslovsudspillet ikke bliver ændret, er der stor risiko for, at de seneste års succesrige kampagner og oplysningsinitiativer må stoppe. Med en halvering af de midler, som Sundhedsstyrelsen kan bruge på forebyggelse, vil alle forebyggelsesinitiativer være i fare, advarer Bjarne B. Christensen og tilføjer:


- Det er jo fuldstændig hen i vejret at fjerne noget, som rent faktisk virker – især når man tænker på, at uønskede graviditeter og behandling af sexsygdomme hvert år koster samfundet 257 mio. kroner. Forebyggelsen er derfor den rigtige vej at gå, både i forhold til de menneskelige og de samfundsøkonomiske omkostninger.


Og selv om klamydia-tallet nu er begyndt at falde, er problemet på ingen måde løst, mener Sex & Samfund. Dels er antallet af klamydia-smittede forsat alt, alt for højt, dels vurderer bl.a. Sundhedsstyrelsen, at op mod det dobbelte antal personer er smittet med sygdommen uden at vide det. Det betyder, at hver fjerde ung stadig må forventes at blive smittet med klamydia, inden de fylder 25 år. Og konsekvenserne af ubehandlet klamydia kan være alvorlige. Det kan f.eks. føre til infertilitet hos kvinder.


- Derfor er lige nu det værst tænkelige tidspunkt at skære i forebyggelsen. Det er tværtimod afgørende, at vi holder fast i de succesfulde kampagner og initiativer, der informerer om ”sikker sex” og gør det lettere for de unge at blive testet.


- Med det meget store antal, som stadig er smittede, vil kurven utroligt let kunne begynde at stige igen. Frem for at skære er der brug for et langt, sejt træk med fokus på god seksualundervisning, synlige kampagner og andre forebyggende tiltag ude i kommunerne, slutter Bjarne B. Christensen.


For yderligere oplysninger kontakt:
Generalsekretær Bjarne B. Christensen på tlf. 33 69 56 06 / 27 29 03 09 eller
Kommunikationsmedarbejder Michael Madsen på tlf. 33 69 56 01 / 30 64 65 09

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!