18-04-2013

Et lille stykke hud med stor betydning

Ved en rituel omskæring af drenge fjerner man ikke blot en ubetydeligt hudflap, men derimod et stykke raskt væv af stor betydning for den mandlige seksualitet.

Af Sex & Samfunds generalsekretær Bjarne B. Christensen og Sex & Samfunds formand Christian Graugaard

Seksualitet og sundhed er to sider af samme sag. Folks sexliv påvirkes af deres sundhed, trivsel og livsstil - og omvendt.

Omtrent sådan lød hovedkonklusionen i Vidensråd for Forebyggelses rapport ”Seksualitet og Sundhed”, der blev udsendt i vinter.

Det er en vigtig konklusion at have sig for øje. For hvis ens helbred og velvære styrkes, når man har et tilfredsstillende intimt liv, så er det endnu en vigtig grund til at kæmpe for seksuel trivsel og seksuelle rettigheder for alle.

Det er blandt andet derfor, at Sex & Samfund er gået aktivt ind i debatten om ikke-medicinsk begrundet drengeomskæring.

 
Sidste sommer vakte det stor opmærksomhed, da overlæge Morten Frisch fra Statens Serum Institut fremlagde forskningsresultater, der pegede på, at omskårne mænd og deres kvindelige partnere havde forøget risiko for seksuelle problemer.

 
En vigtig påmindelse om, at man ved en rituel omskæring ikke blot fjerner en ubetydeligt hudflap, men derimod et stykke raskt væv af stor betydning for den mandlige seksualitet.

 
Det er tankevækkende, at hvis man skærer et stykke hud af sin søns overarm, så vil man højst sandsynligt komme i fængsel. Derimod får man ingen straf, hvis man i stedet fjerner et stykke af hans kønsorgan. Organismens mest følsomme sted. Et sted, som er forsynet med tusindvis af følsomme nerveender og et område, hvis samlede overflade på en voksen mand faktisk svarer til en 50-kronersseddel!

 
Men lad nu sundhedsargumenterne ligge – for basalt set handler diskussionen om ikke-medicinsk drengeomskæring om barnets ret til at bestemme over sin egen krop. I Danmark har vi for længst (og uden skyggen af modstand) indført et forbud mod pigeomskæring, og Sex & Samfund mener derfor, at rituel drengeomskæring bør sidestilles juridisk med rituel pigeomskæring.

 
Dette bør naturligvis ske i tæt og respektfuld dialog med centrale aktører som de islamiske og jødiske trossamfund. Men der skal ikke herske tvivl om, at rettighedsargumentet for os vejer tungest.


Vi er på ingen måde imod rituel omskæring, men vi finder det rimeligt, at det er drengen/den unge mand selv, der beslutter, hvorvidt han vil omskæres eller ej. Derfor bør man vente med at udføre indgrebet, til han som 18-årig kan afgive sit informerede samtykke.

 
Disse to mål – en lovregulering af området og en regel om at lade drengene bestemme selv – er to af hjørnepillerne i det holdningspapir om rituel drengeomskæring, som Sex & Samfund udsendte for en måned siden, og som kan læses i sin helhed på foreningens hjemmeside

 
Samtidig har vi støttet Morten Frischs krav om en videnskabeligt sober tilgang til området. For nylig offentliggjorde han og en lang række internationale forskere – herunder Sex & Samfunds formand – en artikel om emnet i det prestigefyldte lægetidsskrift Pediatrics. Heri tilbageviser lægerne, at der skulle være nogen rimelig medicinsk begrundelse for rutinemæssig drengeomskæring i den vestlige verden.


Endelig vil vi med stor interesse følge den nystiftede forening Intact Denmark, som kæmper mod alle former for ikke-medicinsk begrundede omskæringer af både piger og drenge i Danmark. Lige som Sex & Samfund i mange år aktivt har støttet arbejdet mod omskæring af piger. Det er på tide at alle børns rettigheder til at bestemme over egen krop nu opfyldes.

 
Et forbud mod drengeomskæring handler ikke om at krænke nogens religionsfrihed. Det handler om at respektere børnenes kropslige integritet for i sidste ende at øge deres trivsel og sundhed.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!