Søren Ziebe, Sophie Hæstorp Andersen, Lone Smidt, Bjarne B. Christensen og Karin Friis Bach i fertillitetsdebat på Folkemødet
17-06-2014

Fertilitetsproblem kan ikke behandles væk

Et enigt panel af politikere og eksperter har slået fast, at vi skal tage danskernes faldende fertilitet meget alvorligt. Men vi kan ikke behandle os ud af problemet, siger Sex & Samfund. Vi er nødt til at forebygge og forske bedre end i dag.

- Politikere og eksperter slog på Folkemødet endnu en gang fast, at vi har et stort og voksende problem med, at for mange danskere ikke kan få de børn, som de ønsker.

- Vi er heldigvis nået langt med behandling i form af assisteret befrugtning. Men vi kan ikke behandle os ud af problemet. Vi er nødt til også at arbejde med forebyggelse.

Det siger generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen, efter Region Hovedstadens paneldebat om danskernes faldende fertilitet på Folkemødet.

I debatten deltog formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen, formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Karin Friis Bach (B), lektor dr. med. PhD, Københavns Universitet Lone Schmidt og klinikchef på Rigshospitalet Søren Ziebe.

Fødselsraten i Danmark har gennem flere år ligget så lavt, at vi bliver stadig færre danskere. 16-25 procent af alle par, der forsøger at blive gravide, oplever infertilitet, og tæt på hvert 10. barn undfanges i dag via assisteret befrugtning.

- I Sex & Samfund glæder vi os over, at Sophie Hæstorp Andersen gav håndslag på at gå med i bedre forebyggelse af infertilitet. Grundlæggende handler det om oplysning og viden, siger Bjarne B. Christensen.

Seksualundervisning og hormonforstyrrende kemi
Bjarne B. Christensen peger på behovet for mere viden om, hvordan kemiske og miljøbelastende stoffer påvirker vores evne til at få børn.

- Ikke alle kemiske stoffer er skadelige, og langt fra alle skader skyldes kemi. Det er derfor vigtigt at få klarlagt, hvor der skal sættes ind, og det kræver både fokus og forskning.

Læs også: Stop brugen af hormonforstyrrende stoffer

Samtidig skal der skrues op for oplysningsindsatsen – for eksempel i form af seksualundervisning, der ikke kun handler om, hvordan man undgår at blive gravid.

- Mange er ikke klar over sammenhængen mellem det at have en ubehandlet sexsygdom og infertilitet, eller hvad kvindens alder betyder for mulighederne for at blive gravid. Seksualundervisning skal også handle om udfordringerne ved at få de børn, som man gerne vil have.

Til efteråret inviterer Sex & Samfund og Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed regioner og kommuner til en mini-fertilitetskonference. Konferencen skal sætte fokus på danskernes faldende fertilitet, og hvordan man kan øge forebyggelsesindsatsen.

Tema-konference til efteråret
Fødselstallet i Danmark er i dag 1,7 barn pr. familie – et så lavt tal, at vi ikke længere kan opretholde den aktuelle befolkningsstørrelse. Samfundsøkonomisk betyder de stadig færre danskere i den arbejdsdygtige alder tabt arbejdskraft og manglende skatteindtægter.

Men for Sex & Samfund er rettighedsperspektivet lige så afgørende som den samfundsøkonomiske kalkule:

- Det handler kort sagt om retten til at kunne få de børn, man vil have. Vi skal beskytte vores frugtbarhed med viden og handling, siger Bjarne B. Christensen.

FAKTA

  • Tæt på hver 10. barn er undfanget ved assisteret befrugtning
  • 16-25 procent af alle par, der forsøger at blive gravide, oplever infertilitet.
  • Danske mænd har i dag dårligere sædkvalitet end danske mænd fra 1940’erne

Kilde: Søren Ziebe, Anders Juul og Katrine Bay i kronikken ’Danskerne har ondt i forplantningen’

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!