Børn og unge bruger i høj grad venner og internettet til at finde svar på deres spørgsmål. Men der er ingen sikkerhed for, at den viden, som de finder, er korrekt.
01-02-2013

Forældre taler ikke med deres børn om krop og seksualitet

Ja, vi skal tale med vores børn om krop, seksualitet og sex. Sådan siger de allerfleste forældre i en ny undersøgelse. Men når virkeligheden banker på, er det for mange så grænseoverskridende, at de ikke får det gjort.

93 procent af forældrene til et barn i grundskolen synes, at det er vigtigt, at man som forælder taler med sit barn om emner, der handler om krop, sex og seksualitet.

Men hver 10. forældre har ikke talt med deres barn om de emner inden for det sidste år. For eksempel har under en tredjedel af de adspurgte forældre inden for det seneste år talt med deres børn om seksuelle kontakter på sociale medier.

Kun 29 procent af forældrene kan sige ja til, at de har talt med deres børn om ”Relationer og seksuelle kontakter via sociale medier og chatfora (internettet)” inden for det sidste år. - See more at: http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=26113&Action=1&NewsId=4341&PID=153829#sthash.1htrpaFx.dpuf
Kun 29 procent af forældrene kan sige ja til, at de har talt med deres børn om ”Relationer og seksuelle kontakter via sociale medier og chatfora (internettet)” inden for det sidste år. - See more at: http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=26113&Action=1&NewsId=4341&PID=153829#sthash.1htrpaFx.dpuf
Kun 29 procent af forældrene kan sige ja til, at de har talt med deres børn om ”Relationer og seksuelle kontakter via sociale medier og chatfora (internettet)” inden for det sidste år. - See more at: http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=26113&Action=1&NewsId=4341&PID=153829#sthash.1htrpaFx.dpuf

Det viser den spørgeskemaundersøgelse, som Sex & Samfund har lavet op til den store seksualundervisningskampagne Uge Sex, som kører over hele landet i hele uge 6. Uge Sex 2013 bliver rekordstor med over 230.000 tilmeldte elever fra 2.-10. klasse og ungdomsuddannelserne.

Undersøgelsen viser også, at forældrene i stor stil bakker op om seksualundervisning i folkeskolen og andre grundskoler. 93 procent af forældrene synes, at det er godt, at skolen skal undervise deres barn / børn i seksualundervisning. Kun 2 procent mener ikke, at det er godt.
 

Usikker viden via Internettet
Projektleder i Sex & Samfund, Line Anne Roien, kalder det meget positivt, at forældrene både bakker op om seksualundervisningen og også synes, at det er vigtigt, at de selv taler med deres børn om krop, sex og seksualitet.

- Forældrene har en vigtig rolle at spille. Forældrene kender børnene godt og på en anden måde end skolen. Det gør, at forældre kan rådgive og vejlede egne børn på en anden måde end skolen kan i forhold til de spørgsmål og dilemmaer, som barnet står i, siger hun.

Hun slår fast, at der er en grund til, at forældren løbende får taget den snak - ikke bare én gang, men igennem hele barndommen og ungdommen.

- Børn og unge bruger i høj grad venner og internettet til at finde svar på deres forskellige spørgsmål. Men her er der ingen sikkerhed for, at den viden rent faktisk er korrekt, og der kan nemt opstå misforståelser mellem de unge, siger hun.

For forældre med børn på ungdomsuddannelser er tallet for hvor mange forældre, der ikke taler med de unge om seksualundervisningsemner, endnu højere end for forældre med børn i grundskolen. Her har 13 procent af forældrene ikke gjort det inden for det seneste år. De fleste danske unge får deres seksuelle debut i den alder, hvor de går på en ungdomsuddannelse.

Line Anne Roien anbefaler Uge Sex som en god anledning til hjemme at fortsætte snakken om de seksualundervisningsemner, som børnene og de unge arbejder med i skolen: Krop, følelser, identitet, venskaber og seksualitet.

LÆS OGSÅ: Rekordstor opbakning til Uge Sex

 

UGE SEX 2013-UNDERSØGELSEN

 

Taler ikke om seksuelle online-kontakter
Sex & Samfunds undersøgelse peger på, at der er mange vigtige emner inden for seksualundervisningens univers, som ikke berøres i familierne:

 • Kun 34 procent af forældrene kan sige ja til, at de har talt med deres børn om ”Seksualitet (hetero-, homo-, biseksualitet)” inden for det sidste år.
 • Kun 29 procent af forældrene kan sige ja til, at de har talt med deres børn om ”Relationer og seksuelle kontakter via sociale medier og chatfora (internettet)” inden for det sidste år.
 • Kun 42 procent af forældrene til børn på ungdomsuddannelser (og kun 35 procent i 0-10 kl) kan sige ja til at de har talt med dem om ”Sexsygdomme, prævention og abort” inden for det sidste år.
 • Kun 19 procent af forældrene kan sige ja til at de har talt med deres børn om ”Lyst, grænser og ansvar i forhold til seksuallivet” inden for det sidste år.
 • Kun 11 procent af forældrene kan sige ja til at de har talt med deres børn om ”Den første gang (de første seksuelle erfaringer)” inden for det sidste år.
 • Topscoren blandt emnerne er at tale med børn på ungdomsuddannelserne om Forelskelse, kærester og følelser – det har 68% gjort inden for de sidste år (dog stadig 32 procent der ikke har)

Grænseoverskridende
Hver 5. forældre synes, at det let bliver grænseoverskridende eller er svært. Men 41 procent og 25 procent af forældrene svarer ja til, at det er henholdvis let og interessant/spændende at tale med deres børn om ovenstående emner, så svarer:

 • 18 procent  svarer ja til at de synes, at det let bliver for grænseoverskridende
 • 18 procent svarer ja til at de synes, at det er svært at tale om
 • 20 procent svarer ja til at de ikke har fundet det relevant (hhv 13% og 11% for 0-10 og ungdom)
 • Kun 7 procent  mener de mangler redskaber til, at det ikke bliver pinligt/akavet og kun 1% mangler faktuel viden 

Bakker op om seksualundervisning
Forældrene bakker i stor stil op om seksualundervisning i folkeskolen og andre grundskoler. 93 procent af forældrene synes, at det er godt, at skolen skal undervise deres barn / børn i seksualundervisning. Kun 2 procent mener ikke det er godt.

91 procent af forældrene ved ikke eller svarer forkert på spørgsmålet, hvorvidt der er obligatorisk seksualundervisning i folkeskolen og de øvrige grundskoler.

 • Kun 9 procent  svarer rigtigt
 • 29 procent mener det er fra og med 4. klasse
 • 28 procent mener det er fra og med 7. klasse
 • 31 procent svarer ”ved ikke” (tallet er 40 procent hos de forældre der har børn i 0.-4. kl.) 

For seksualundervisning på ungdomsuddannelserne
57 procent af forældrene mener, at det er en god idé, at der også gives seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. 26 procent svarer nej.

51 procent af forældrene svarer rigtigt på spørgsmålet om, hvorvidt der er obligatorisk seksualundervisning på ungdomsuddannelserne (fx gymnasiet, erhvervsuddannelser, produktionsskoler) – det rigtige var er ”Nej / Det er der ikke”. 39 procent ved det dog ikke. Kun 10 procent troede, at der var obligatorisk seksualundervisning.
 

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Sex & Samfund. Der er i alt gennemført 1018 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, i perioden 14. - 22. januar 2013.

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!