17-10-2012

Foreningen Mod Pigeomskæring fylder 10 år

De 10 års arbejde mod pigomskæring fejres med en stor fest den 10. november i Huset i Magstræde.

I august var det 10 år siden, at Foreningen Mod Pigeomskæring belv stiftet, og den 10. november fejrer foreningen den runde dag med en stor fest i  Huset i Magstræde. Dørene åbnes klokken 20, og derefter er der fest til midnat med musik af  Maria Viskonti med band, hemmelige gæste DJ's og DJ Lawaetz.


Foreningen Mod Pigeomskæring blev stiftet d. 17. august 2002 af en række ressourcepersoner og eksperter, som tidligere havde arbejdet mod omskæring af piger i Danmark. Kvindeorganisationen Zonta Danmark spillede en vigtig rolle som facilitator i opbygning af organisationen. Foreningen blev en naturlig opfølgning på den oplysningsindsats, som Sundhedsstyrelsen organiserede i sidste halvdel af 1990’erne mod omskæring af piger. Det var en indsats, som foreningen Sex & Samfund havde deltaget i sammen med Red Barnet. De blev derfor den nye forenings naturlige samarbejdspartnere. Hele debatten om omskæring af piger var opstået i Danmark efter at landet modtog en stor gruppe flygtninge og immigranter i løbet af 1990’erne fra lande med tradition for kvindelig omskæring, hvor Somalia var det største afsenderland.

Den nye forenings afsæt var en bekymring for, at det fortsat var nødvendigt at fortsætte forebyggelsesindsatsen. Det er international erfaring, at forebyggelse af en så gammel tradition som omskæring af piger er, tager lang tid. Derfor var det nødvendigt at fortsætte arbejdet efter Sundhedsstyrelsens treårige oplysningsindsats fra 1997-2000. Et andet forhold var, at der løbende kom nye personer til Danmark fra samfund med tradition for kvindelig omskæring. Som en del af en globaliseret verden indgår Danmark også i den globale kamp mod omskæring af piger, som går på tværs af landegrænserne - ligesom diskussionen om omskæring af piger blandt de grupper som praktiserer traditionen, også er transnational. Pigeomskæring er en kollektiv tradition, som på grund af krig og migration, er spredt ud over hele verden. Derudover var der et behov for at styrke oplysningsindsatsen over for danske profesionelle faggrupper, som har berøring med problematikken. Dels for at sikre den bedste forebyggelse, og opmærksomhed på pigernes rettigheder, dels for at sikre pigerne den bedste støtte fra det offentlige system, når de har været udsat for omskæringen.


Foreningen valgte at arbejde videre med nogle af de tiltag, som Sundhedsstyrelsen havde sat i værk. Det var blandt andet otte lokalgrupper bestående af sundhedspersonale og somaliske ressourcepersoner i otte byer i Danmark. Sundhedsstyrelsen havde desuden iværksat et årligt landsmøde, hvor deltagerne i lokalgrupperne mødtes og udvekslede erfaring. På grund af begrænsede ressourcer besluttede foreningen at satse dens arbejde på kun fem byer i stedet for otte. Det har ført til at både lokalgrupper og netværk for somaliske kvinder i dag eksisterer i forskellige former i de fem største byer i Danmark. Herigennem har det været muligt at lokalisere forebyggelsesarbejdet, som har lagt vægt på gensidighed og en holistisk tilgang. Vi har således gennem debat og oplysning integreret emnet omskæring af piger med relaterede emner som børneopdragelse, sundhed og kulturelle værdier. Endelig har Foreningen på foranledning af et ønske fra somaliske kvinder faciliteret en islamisk udmelding om, hvordan islam forholder sig til kvindelig omskæring. Foreningen er medlem af det europæiske netværk for organisationer som arbejder forebyggende mod pigeomskæring, EUROnet.
Endvidere arbejder foreningen tæt sammen med sine nordiske kollegaer, som mødes hvert andet år til en nordisk konference. Danmark var vært for denne konference i 2005.


 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!