01-02-2013

God seksualundervisning skaber trivsel

Hvad vil det sige at have det godt? Hvad er en god familie? Og hvad sker der med min krop i puberteten? Lærere over hele landet har tilmeldt det hidtil største antal børn og unge nogensinde til Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne. Knap 250.000 elever deltager.

Der er rekordstor opbakning til Sex & Samfunds seksualundervisningskampagne Uge Sex, der kører hele næste uge. Lærere fra 2.-10. klasser og ungdomsuddannelser over hele landet har tilmeldt det hidtil største antal børn og unge nogensinde til kampagnen. Uge Sex tilbyder et stærkt værktøj til et fag, som det halter med mange steder. For første gang henvender kampagnen sig også til de små elever i 2.-3. klasse.

 

Hvad vil det sige at have det godt, hvad er en god familie, og hvad sker der med min krop i puberteten? Hvert år i uge 6 tilbyder Sex & Samfund gratis og tidssvarende undervisningsmateriale til seksualundervisningen i 2.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne – i år med Familier som det særlige tema. Det er lærerne så glade for, at Uge Sex 2013 bliver rekordstor: Knap 250.000 elever deltager.

 

God seksualundervisning skaber trivsel

Uge Sex handler om klassiske seksualundervisningsemner: Kroppen, seksualitet, sexsygdomme og prævention. Men undervisningen har også fokus på emner som følelser, venskaber og identitet og kan være med til at styrke trivslen hos børn og unge og reducere mobning:

 

- Vi ved, at børn og unge, der af kammeraterne opleves som anderledes, risikerer at blive mobbet. God seksualundervisning udvikler børn og unges indsigt i, at der ikke er en ’rigtig’ måde, men mange måder at være pige og dreng på, se ud på og leve i en familie på, siger Line Anne Roien, projektleder i Sex & Samfund.
 

For første gang er også de helt små elever med i Uge Sex. Sammen med TrygFonden har Sex & Samfund udvidet Uge Sex til også at omfatte 2.-3. klasserne. Det sker med materialer og emner, der er tilpasset mindre børn. Områdechef for sundhed i TrygFonden, Mette Meldgaard, siger:
 

- Vi udvider kampagnen for at støtte skolernes arbejde med sundhed og trivsel. Uge Sex i de små klasser er med til at udvikle de små elevers viden om krop og følelser og med til at styrke deres evne til at mærke efter egne og andres grænser. Samtidig styrker undervisningen trivslen hos det enkelte barn og er med til at skabe et fællesskab i klassen, der også rummer de elever, der opleves som anderledes af kammeraterne.
 

Forebygge krænkelser
God seksualundervisning har stærke og uudnyttede potentialer i forhold til at skabe trivsel for det enkelte barn, reducere mobning og forebygge seksuelle krænkelser. I Uge Sex skal de små elever for eksempel arbejde med ja- og nej-følelser, grænser og hvad det vil sige at have det godt. Når børn lærer at mærke og give udtryk for, hvad der føles rart eller ikke rart, når de leger med kammeraterne, er det ifølge Line Anne Roien et vigtigt skridt på vejen til at kunne sige til og fra i samvær med andre:
 

- Evnen til at kunne skabe respektfulde relationer og kunne bestemme over egen krop lærer man ikke med et knips, når tid er. Det er resultatet af en lang personlig og social udvikling, og det kræver viden, personlige ressourcer og kompetencer. I sidste ende kan god seksualundervisning være med til at forebygge seksuelle krænkelser, siger hun.
 

Faget sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk, men timeløst fag i 0.-9. klasse. Men de fleste elever møder først faget i de større klasser, og næsten to tredjedele af lærerne kender ifølge Sex & Samfunds undersøgelse Seksualundervisning i grundskolen ikke de lovmæssige krav til faget.

 

Årets tema er Familier

Cirka en fjerdel af danske børn og unge bor ikke sammen med begge deres forældre, og kun godt halvdelen af danske børnefamilier er klassiske kernefamilier med far, mor og fælles børn. Alligevel står far, mor og fælles børn som idealet hos rigtig mange børn, og andre familieformer opleves ifølge en undersøgelse fra Børnerådet som ’anderledes’.
 

- For mange børn fylder det at blive oplevet som anderledes meget, og det sætter barnet i en udsat position i forhold til at blive mobbet. Men familiestrukturen i Danmark er i bevægelse. Med sit fokus på familier åbner Uge Sex for en diskussion af familie i dag og kan skabe bedre overensstemmelse mellem børn og unges opfattelse af en 'rigtig' familie og den reelle mangfoldighed af familieformer, som vi ser i dag, fortæller Line Anne Roien.
 

Temaet sætter fokus på det særlige og gode ved ens egen familie, familietyper og familiens betydning i samfundet historisk set og i dag. På elevhjemmesiderne www.kroppelop.dk, www.migogminkrop.dkog www.sexfordig.dk ligger tre film om tre forskellige familier og om at have det godt i sin familie. 
 

De unge efterspørger seksualundervisning
Seksualundervisning er ikke obligatorisk på ungdomsuddannelserne, og kun 10 procent af de unge på ungdomsuddannelserne får seksualundervisning. Det viser Sex & Samfunds kortlægning fra 2011. Men de fleste unge har deres seksuelle debut i den alder, hvor de går på en ungdomsuddannelse. Det er i de år, at de skal tage ansvar og træffe gode valg for sig selv og andre i forhold til sex, seksualitet og relationer. Morten Emmerik Wøldike, projektleder i Sex & Samfund, siger:
 

- Vi ved, at de unge mangler viden om emner som krop, sexsygdomme, præventionsformer, graviditet, seksualitet og seksuelle rettigheder, og at de selv efterspørger seksualundervisning, der bygger oven på grundskolens undervisning. Uge Sex skaber gode rammer for at beskæftige sig indgående med de emner og også med emner som følelser, intimitet, grænser og køn på en måde, som tager udgangspunkt i de unges aktuelle behov.
 

Undervisningsmaterialet til ungdomsuddannelserne er tilrettelagt med målrettede forløb til henholdsvis de gymnasiale uddannelser (stx/hf, hhx og htx) og erhvervs¬uddannelser, egu og produktionsskoler.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!