- Vi har i projektet arbejdet mere med klassens fællesskab og trivsel og har fået nye redskaber og metoder til at involvere eleverne aktivt i, hvordan man styrker fællesskabet i klassen, siger Lars Andersen, lærer i Odsherred Kommune.
05-01-2016

Gode kommunale rammer giver mere og bedre seksualundervisning til børn og unge

Der er flere veje at gå, hvis man som kommune vil styrke skolernes sundheds- og seksualundervisning. Det viser et to-årigt projekt, som Sex & Samfund har deltaget i. Sex & Samfund håber, at resultaterne kan sikre flere børn og unge den seksualundervisning, som de har ret til.

- Når man i en kommune arbejder med at styrke rammerne for skolernes undervisning, får kommunens børn og unge mere og bedre seksualundervisning. Så enkelt er det, siger Lone Smidt, pædagogisk fagkonsulent i Sex & Samfund.

Hun har været konsulent og underviser på projektet 'Kvalitets­udvikling og kvalitetssikring af seksualundervisningen i grundskolen', som Sex & Samfund har gennemført med Odder, København, Odsherred og Silkeborg Kommune samt Sundhedsstyrelsen.

De fire kommuner afprøvede i 2013-2015 den såkaldte Holstebro-model. Modellen, der er udviklet i et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Sex & Samfund, indeholder fire elementer, der sammen og hver især kan sikre mere og bedre seksualundervisning:

  • Tæt tværfagligt samarbejde mellem skole og sundhedsplejen
  • Kompetenceudvikling af lærere og sundhedsplejersker
  • Udpegning af nøglepersoner for sundheds- og seksualundervisning på skolerne med relevant efteruddannelse
  • Udvikling af fælles kommunale rammer - for eksempel en kommunal undervisningsvejledning eller handleplan for kvalitetssikring af undervisningen.

Styrker fællesskabet i klassen
Projektet, der er evalueret af Videnscenter for Sundhedsfremme, UC Syd, er det første grundigt evaluerede projekt med konkret og veldokumenteret inspiration til kommuner, der ønsker at styrke skolernes sundheds- og seksualundervisning.

- Evalueringen dokumenterer overordnet to ting: At det er en stærk model, som alle kommuner kan bruge. Og at gode kommunale rammer har betydning for omfang og kvalitet af skolernes seksualundervisning, siger Lone Smidt.

Evalueringsrapporten beskriver blandt andet, hvordan tværfagligt samarbejde mellem skole og sundhedspleje samt nøglepersoner med relevant efteruddannelse bidrager til at hæve kvaliteten af seksualundervisningen i skolen. Samtidig kan man i skolen udnytte de sundheds- og trivselsfremmende potentialer i sundheds- og seksualundervisning bedst muligt. 

Lars Andersen, lærer og uddannet nøgleperson i Odsherred Kommune, bekræfter, at projektet har bidraget til at fremme arbejdet med trivslen i klassen:

- Projektet har også haft den effekt, at vi er kommet til at arbejde mere med klassens fællesskab og trivsel. Vi har eksempelvis fået nye redskaber og metoder til at involvere eleverne aktivt i, hvordan man styrker fællesskabet i klassen, siger han.

Skoler kender ikke krav og rammer til undervisningen
Lone Smidt håber, at projektets resultater vil inspirere flere kommuner til styrke de kommunale rammer for sundheds- og seksualundervisning. For selv om det er et obligatorisk, men timeløst såkaldt emne fra 0.-9. klasse, er det ifølge Lone Smidt langt fra alle børn og unge i Danmark, der får den seksuelundervisning, som de har krav på og brug for.

- Der foregår meget god undervisning ude på landets skoler. Men vi ser desværre også, at man på mange skoler ikke kender de obligatoriske krav og rammer til, hvad der skal undervises i, eller hvad eleverne skal vide og kunne efter 3., 6. og 9. klassetrin, siger Lone Smidt.

Styrker børn og unges trivsel
God seksualundervisning handler om at styrke børn og unges viden om seksuel sundhed og prævention, sexsygdomme og abort. Men det handler ifølge Lone Smidt også om at styrke trivsel og mental sundhed bredt set.

- Børn og unge oplever i deres hverdag en lang række dilemmaer og muligheder i forhold til krop, køn, grænser, relationer, familieliv, sundhed og seksualitet. Det kan være børn, der oplever at få overtrådt deres grænser på sociale medier eller i klassefællesskabet - og det kan være unge, der er usikre på, om de er klar til at prøve det der med kys og kærester.

- Derfor er det vigtigt, at børn og unge har evnen og modet til at handle på det, som de oplever. At de kan mærke og er opmærksomme på egne og andres grænser og ved, hvordan man siger til og fra på de rigtige tidspunkter. Målet er reflekterede og robuste børn og unge, der kan træffe gode valg i forhold til seksualitet, sundhed og trivsel både for sig selv og andre, siger hun.

Få støtte til arbejdet med at styrke skolernes sundheds- og seksualundervisning

Ønsker jeres kommune at bruge modellen til at styrke sundheds- og seksualundervisning i egne skoler? Sex & Samfund yder støtte og sparring til kommuners arbejde med seksuel sundhed og forebyggelse - herunder at styrke undervisningen i skolerne. Info: Kontakt Robert Holm Jensen på mail rhj@sexogsamfund.dk.

Alle kommuner, der har en samarbejdsaftale med Sex & Samfund, får rabat på flere ydelser - fx 25 % rabat på kompetenceudviklingsforløb af fagpersoner.

Se også www.sexogsamfund.dk/kommuner.

 

FAKTA OM PROJEKT OG EVALUERING

Sundhedsstyrelsen afsatte som led i satspuljeaftalerne på sundhedsområdet i perioden 2013- 2015 midler til Odder, Odsherred, Silkeborg og Københavns Kommune. De fire kommuner skulle sammen med Sex & Samfund afprøve en allerede udviklet model for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af seksualundervisningen i grundskolen - den såkaldte Holstebro-model, der i 2012 blev udviklet i et samarbejde mellem Sex & Samfund og Holstebro Kommune.

Formålet var at indhøste erfaringer med modellen i forskellige settings og undersøge i hvilket omfang, modellen bidrager til en bedre seksualundervisning.

Projektet blev evalueret af Videnscenter for Sundhedsfremme på University College Syddanmark.

Det er det første grundigt evaluerede projekt med konkret og veldokumenteret inspiration til kommuner, der ønsker at styrke skolernes sundheds- og seksualundervisning.

Læs evaluering hos ucsyd.dk

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!