23-06-2016

Gode takter i nyt udspil – kan ambitionerne implementeres?

Man anede det allerede med synopsis til strategien som kom ud for nogle uger siden. Men nu er det ganske vist: Der er gode takter i det udkast til den nye, danske udviklingspolitiske strategi, som udenrigsminister Kristian Jensen fremlagde på Folkemødet i lørdags.

Indlæg på Altinget.dk - af Tania Dethlefsen, Vicegeneralsekretær, Sex & Samfund


Man anede det allerede med synopsis til strategien som kom ud for nogle uger siden. Men nu er det ganske vist: Der er gode takter i det udkast til den nye, danske udviklingspolitiske strategi, som udenrigsminister Kristian Jensen fremlagde på Folkemødet i lørdags. 


Det kommer nok ikke bag på nogen, at vi i Sex & Samfund er godt tilfredse med, at strategien placerer kvinders og pigers rettigheder som centrale i dansk udviklingsbistand, og at Danmark vil fastholde sin position som stærk international fortaler for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.  Og vi bakker også op om et revitaliseret fokus på unge. Klare og stærke danske mærkesager som uden tvivl er afgørende for at skabe bæredygtig udvikling både i fattige og stabile lande og i lande i konflikt eller skrøbelige situationer. 


Retten til at bestemme over egen krop, egen seksualitet og kønsidentitet er afgørende ikke mindst for kvinder og unges muligheder for at skabe et godt liv for sig selv og bidrage til social og økonomisk udvikling i de samfund, de lever i. Og selvom denne ret her i Danmark forekommer os tæt på naturgiven, er adgang til abort, unges adgang til seksualundervisning og prævention eller LGBT-rettigheder stadig globalt set blandt de allermest kontroversielle politiske spørgsmål. Der er ikke mange andre lande i verden, som kan eller tør arbejde aktivt med disse områder, og derfor har Danmark en unik rolle og forpligtigelse. 


I strategi-udkastet er der referencer til ikke-diskrimination og seksuelle rettigheder, men jeg håber, at den endelige strategi styrker fokus på LGBT-rettigheder. Med den tragiske hændelse i Orlando og de daglige overgreb, forfølgelser og drab mod homoseksuelle i udviklingslande, kan ingen vist længere være i tvivl om, hvor vigtig Danmarks progressive stemme er.


At strategien anerkender kvinders og pigers særlige sårbarhed under katastrofer, krig og konflikter er et vigtigt og positivt skridt, og jeg ser frem til, at Danmark målrettet tager højde for dette og indtænker adgang til prævention og seksuelle og reproduktive sundhedsydelser i humanitære indsatser. I den sammenhæng må kvinders afgørende rolle i udvikling af bæredygtig fred og stabilitet ikke glemmes, og at Danmark også her har en afgørende rolle i forhold til at sikre implementeringen af Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. 

Fra strategi til handling
Nu er første udkast til strategien så lagt frem til høring og skal forhandles på Christiansborg. Et par centrale emner, bør være del af drøftelserne:


For det første: privatsektorinitiativer rimer på kvinders sundhed og adgang til prævention
Det er indlysende, at traditionel udviklingsbistand ikke alene kan finansiere implementeringen af de nye verdensmål. Der er brug for nye partnerskaber, og det er rigtig positivt, at den nye strategi lægger an til at give erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og investeringsområdet en vægtigere rolle. 


Sex & Samfund er allerede i gang på den bane. Vi har startet et spændende samarbejde med Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) om, hvordan virksomheder selv kan styrke kvinders rettigheder og sundhed – både til fordel for kvinderne og virksomhedernes bundlinje. Og vi støtter partnere i Afrika - der skaber partnerskaber med lokale virksomheder – som sikrer seksuelle og reproduktive rettigheder for deres medarbejdere, ikke mindst de unge.


Takterne fra den slags partnerskaber er lovende, og vi ser, at strategien kunne være med til at bane vej for nye partnerskaber, der anerkender ligestilling og en sund arbejdsstyrke som rammebetingelser for inklusiv, bæredygtig vækst. Danske virksomheder, der i samarbejde med blandt andet civilsamfundsorganisationer globalt set, går forrest i at agere socialt og miljømæssigt ansvarligt, og er med til at styrke medarbejdere, lokalsamfund og egen bundlinje ville være et flot dansk bidrag til 2030-målene.

 

For det andet: kan strategien udmøntes?
Den nye strategi er udarbejdet på baggrund af historisk store nedskæringer i den danske udviklingsbistand, herunder særligt i støtten til de allerfattigste lande og mennesker. Strategien bekræfter, at det langsigtede udviklingssamarbejde med de fattigste lande stadig er en hovedprioritet for dansk udviklingspolitik, og det er bestemt meget positivt. Men man kan frygte at formuleringen om, at Danmark vil arbejde hen imod at nå FN’s mål om 0,2 procent af BNI til de mindst udviklede lande, kan blive et - alt for lavt – loft for investeringerne i verdens allerfattigste. 


Bekymringen om, hvorvidt der vil være nok ressourcer til at udmønte strategien, gælder også, når vi i Sex & Samfund kigger på ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Hvis Danmark fortsat vil være en stærk international fortaler, kræver det, at vi styrker indsatsen: På det globale niveau skal vi fortsat være helt i front i den til tider dramatiske diplomatiske kamp for seksuelle og reproduktive rettigheder i forhandlinger om internationale aftaler. Uden Danmark tipper den globale balance – og kræfter, som vi desværre kender alt for godt, og som vil det modsatte af Danmark – får overtaget på den internationale scene.


I Danmarks prioritetslande skal der desuden nytænkes. Ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder skal på innovative måder tænkes ind på tværs af alle indsatser. Nye aktører, partnerskaber og alliancer skal på banen og gerne med fokus på civilsamfundsorganisationer, der ofte er bedst til at fremme disse rettigheder. Danmark skal nemlig støtte indsatser, der styrker lokale kræfter i selv at fremme ’kontroversielle’ dagsordener og rettigheder. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder bør være del af alle sundhedssektorprogrammer og tænkes systematisk ind i øvrige relevante indsatser, blandt andet for god regeringsførelse, erhvervs- og vækstindsatser, landbrug, unge samt klima og miljø. 

 

Alt dette koster – og selvom vi i Sex & Samfund ser stort potentiale i nye partnerskaber og nye aktører på banen, er vi bekymrede for, om ambitionerne reelt kan løftes. 


Et vigtigt pejlemærke på vejen er udspillet til finansloven for 2017, hvor intentionerne i den nye strategi bliver omsat til konkrete tal og prioriteringer. Vi håber, at ambitionerne i strategien kan implementeres med den nødvendige økonomi og politiske opbakning. 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!