25-08-2015

Godt at du tør tale om sex, Kristian Jensen

Kære Kristian Jensen. Det er med glæde, at vi i danske medier (21/8) konstaterer, at du vil fastholde seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og kvinders ligestilling, som en hovedprioritet for dansk udviklingsbistand. For verden har brug for din og Danmarks stemme.

Denne prioritet har i de seneste 10 år været grundfæstet på tværs af Folketingets partier, hvor både blå og røde udviklings- og udenrigsministre har prioriteret dette helt fundamentale og ikke mindst værdipolitiske arbejdsområde højt.

Det er der gode grunde til – ikke mindst i disse år, hvor vi står over for verdens største generation af unge nogensinde. Der er pt. mere end 1,8 mia. 10-24-årige i verden, som enten har haft eller snart får deres seksuelle debut. Og som FN endnu engang har konstateret, så står verden over for en voldsom befolkningstilvækst frem mod 2050.

En befolkningstilvækst som lægger pres på udviklingslandes ressourcer og som potentielt kan føre til, at endnu flere flygtninge strømmer mod Europa, end vi ser i dag. Vi ved, at kvinder i mange afrikanske lande får betydeligt flere børn, end de egentligt ønsker sig, fordi de ikke har adgang til prævention. Faktisk mangler 225 mio. kvinder hvert år den prævention, de ønsker for at udsætte eller forhindre en graviditet. Det resulterer årligt i omkring 85 mio. uønskede graviditeter. 

Desværre medfører det, at 289.000 piger og kvinder dør hvert år i forbindelse med graviditet og fødsel. Komplikationer i forbindelse med netop graviditet/fødsel er faktisk den førende dødsårsag for afrikanske teenagepiger – ikke sult, aids eller krig.

God investering
Alt dette har store konsekvenser for den bredere sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling i verdens fattige lande. Ja, faktisk giver det ikke rigtig mening at tale om bredere udvikling, hvis ikke man inkluderer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Kvinder, der kan planlægge deres graviditeter, er bedre i stand til at færdiggøre en uddannelse, få et job, spare op, passe på deres familie og sikre andre positive socioøkonomiske effekter.

Og så er det ovenikøbet en god økonomisk investering, fordi for hver dollar, der investeres i for eksempel præventionsydelser, vil man spare 1,47 dollars i udgifter til sundhedsydelser til gravide og nyfødte børn. 

Det er ikke mere end tre generationer siden, at danske kvinder stod over for de samme udfordringer. For tre generationer siden døde kvinder stadig i barselssengen i Danmark. Og for tre generationer siden blev en piges muligheder for uddannelse og job ødelagt, hvis hun blev gravid som 15- eller 16-årig. 

Uhellig alliance
Den værdipolitiske dagsorden om de seksuelle og reproduktive rettigheder, som vi også henter fra vores egen danske muld, er vigtig at fastholde. Der er nemlig en særdeles aktiv koalition af lande fra alle regioner, der kæmper med næb og kløer for at frihed til at bestemme over egen krop skal knægtes. 

Denne uhellige alliance, der kæmper mod fremskridt inden for disse rettigheder, kender vi alt for godt i Sex & Samfund. Vi har nemlig i de seneste 10 år fulgt de fleste internationale forhandlinger på dette område meget tæt. Vi har bl.a. i FN-forhandlinger været med til at give f.eks. Vatikanstaten, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi Arabien og selv europæiske lande som Polen og Malta kamp til stregen, når det har handlet om at skaffe fremskridt for verdens kvinder og mænd.

Senest er forhandlingerne om de nye Globale Bæredygtighedsmål netop overstået i New York. Her har Danmark haft en førertrøje på i forhandlingerne, når det kommer til kvinders rettigheder og adgang til sundhed. Den danske stemme har været helt afgørende for, at denne dagsorden alt i alt står fint positioneret i de 17 nye udviklingsmål, som hele verden sammen forpligter sig til at leve op til. 

Desværre kom de seksuelle rettigheder ikke med, så der er stadig noget at kæmpe for i de kommende år. Det kalder på både hjerte og på mod, at tage denne sag op og sikre, at Danmark fortsat vil være det land, som er stærk fortaler for seksuelle og reproduktive rettigheder – både internationalt og i den bilaterale dialog med regeringer på landeniveau.

Det hænger derfor godt sammen, når du i Politiken refereres for at kvinders seksuelle rettigheder vil være et dansk fokus i de multilaterale indsatser. Vi vil også anbefale, at du kigger nærmere på, hvordan seksuel og reproduktiv sundhed tænkes bedre ind i både den bilaterale og i den humanitære indsats. Vi ved, at mødredødeligheden stiger, og at børn, kvinder og mænd udsættes for grusomme seksuelle krænkelser både under krig og humanitære katastrofer - og at indsatsen i nærområderne kalder på teknisk ekspertise og særligt politisk fokus på denne sag.

Jeg ser frem til at høre dig tale om sex og seksuelle og reproduktive rettigheder – og se dig fastholde førertrøjen i arbejdet for disse fundamentale menneskerettigheder. 

Bjarne B. Christensen 
Generalsekretær
Sex & Samfund 

Dette indlæg blev bragt 25. august 2015 på den politiske webportal Altinget.dk 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!