17-04-2012

Holstebro klar med læseplan for seksualundervisning

Som den første kommune i landet har Holstebro fået en politisk godkendt læseplan for seksualundervisningen i folkeskolen.

Holstebro Kommune er ved at udvikle sig til en mønsterkommune, når det gælder seksuel sundhed.


Tirsdag lancerer kommunen således sin nye læseplan for seksualundervisning. Den 32 sider lange plan er den første politisk godkendte læseplan for seksualundervisning i nogen kommune i Danmark.

Dermed lever Holstebro Kommune op til opfordringen fra Børne- og Undervisningsministeriet, der i januar udsendte et inspirationskatalog til alle skoler og kommuner i Danmark for at få dem til at sætte øget fokus på seksualundervisningen.


Den nye læseplan er en af milepælene i projekt ”Seksuel Sundhed”, hvor Holstebro Kommune er modelkommune for resten af landet. Projektet er støttet af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen.


Planen lanceres i dag ved et kick off arrangement på Borregårdsvej 9 i Holstebro klokken 14.00-15.00 for at markere, at den nu er klar til at blive taget i brug.


- Læseplanen har været længe undervejs. Til gengæld har vi nu en plan, som vil være en god inspirationskilde og et godt pædagogisk redskab for lærere og sundhedsplejersker på alle skoler i kommunen.
Læseplanen har været til høring på alle skoler. Det betyder, at lærere, elever og forældre har taget stilling til og godkendt indholdet
, siger projektleder Lone Kjær Hein.


Fremover vil alle børn i Holstebro Kommune få seksualundervisning allerede fra børnehaveklassen, men det er ikke nyt.


- Nej, seksualundervisning i de små klasser handler om f.eks. følelser, venskaber, familier, kroppen og grænser, og det er ikke nyt, at elever i indskolingen undervises i emner af den art. Det nye er, at det nu kaldes seksualundervisning, og at kommunen har fået sin egen læseplan for, hvilke mål der skal opfyldes og med inspiration til metoder og materialer, siger Lone Kjær Hein.


Ved kick off arrangementet vil der blandt andet være indlæg fra formanden for byrådets Udvalg for Børn og Unge, Morten Flæng og Niels Sandøe fra Sundhedsstyrelsen samt projektmedarbejder Line Anne Roien fra organisationen Sex og Samfund. 

Hos Sex & Samfund har man været glade for og stolte af samarbejdet med Holstebro Kommune om udviklingen af denne nye læseplan for seksualundervisning.


- Dette projekt bygger på en helhedstænkning, hvor der fokuseres på centrale indsatser, der har potentiale til at forandre praksis for seksualundervisning på kommunens skoler, forklarer Line Anne Roien.
 

Tidligere undersøgelser foretaget af Sex & Samfund har vist, at der er stor forskel på omfang og kvalitet af den seksualundervisning som eleverne modtager, alt efter den skole eller den underviser de har. Dette alvorlige problem kan Holstebros nye læseplan være med til at håndtere på kommunens skoler, mener Line Anne Roien:
 

- Man kan naturligvis ikke forvente, at en ny læseplan skaber forandringer i praksis alene. Derfor er det også godt, at indsatsen i Holstebro bakkes op af særligt uddannede kompetencepersoner i seksualundervisning på alle kommunens skoler. Disse personer kan bidrage til at skabe ejerskab til læseplanen på den enkelte skole. Og med deres særlige baggrund kan de sætte fokus på den dialogbaserede undervisning, som læseplanen lægger op til på baggrund af anbefalinger fra sundhedspædagogisk forskning, fastslår hun.
 

Sex & Samfund glæder sig nu til at følge projektet i Holstebro og håber, at andre kommuner vil lade sig inspirere til lignende tiltag.
 

Af Michael G. Madsen

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!