27-11-2015

Hvad har sex og klima med hinanden at gøre?

Mangel på prævention betyder, at fattige kvinder føder flere børn end de egentlig ønsker. Det gør det svært for kvinderne og deres familier at tilpasse sig de klimaforandringer, som allerede gør livet svært for dem og lægger et unødigt beslag på jordens ressourcer. Sex & Samfund er til COP21 i Paris for at gøre opmærksom på denne ofte oversete sammenhæng.

I morgen begynder klimatopmødet, COP21, i Paris. Seks år efter det fejlslagne topmøde i København, COP15, vil statsledere fra hele verden mødes igen, i forsøget på at strikke en fremtidssikrende klimaaftale sammen – og det er mere nødvendigt end nogensinde før.

Siden mødet i København er klimaforandringerne for alvor begyndt at vise sig, med allerstørst konsekvenser for verdens fattigste – selvom det ikke er dem, der har været skyld i klimaforandringerne.

Ligesom en lang række andre civilsamfundsorganisationer er Sex & Samfund til stede i Paris. Men hvordan spiller Sex & Samfunds arbejde med eksempelvis graviditet, prævention og kvinders rettigheder sammen med klimadagsordenen?

 

Retten til at vælge

Undersøgelser viser, at der hvert år er 225 millioner kvinder, som gerne vil udskyde eller undgå graviditet – men som mangler adgang, ikke har råd eller ikke har lov til at bruge den prævention, der kan gøre det muligt.

Resultatet er, at kvinderne får flere børn, end de egentlig havde ønsket sig. I Uganda, hvor vi blandt andet arbejder med kvinders rettigheder og familieplanlægning, føder hver kvinde i gennemsnit seks børn.

Det er i mange tilfælde 2-3-4 børn mere, end hun egentlig ønskede sig. Når kvinderne så samtidig skal tilpasse sig de nye omstændigheder, som klimaforandringerne skaber, så står de overfor to problemer på én gang.

Når vi diskuterer, hvordan vi kan hjælpe mennesker til at tilpasse sig effekterne af klimaforandringer på globalt plan, ligger en del af løsningen altså i at give kvinder i hele verden mulighed for at planlægge deres familie ved at give dem adgang til prævention.

 

Adgang til prævention skal øges

Sammen med vores internationale alliance PSDA (Population and Sustainable Development Alliance) har vi i Sex & Samfund siden 2009 forsøgt at rette politisk opmærksomhed på koblingen mellem seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR), befolkningsdynamikker og klimaforandringer i et forsøg på at skabe bæredygtig udvikling – socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Ved at øge adgangen til prævention, seksualundervisning og sikre aborter kan vi forbedre kvinders sundhedstilstand, trivsel og ligestilling – og samtidig øge deres modstandskraft overfor klimaforandringer.

Fokus og investeringer i seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder vil medføre bedre muligheder for at udsatte lokalsamfund kan tilpasse sig klimaforandringer og et mindre pres på klima og miljø. mens et manglende fokus vil være direkte skadeligt for den samlede klimadagsorden. International advocacymedarbejder hos Sex & Samfund, Ida Klockmann, som er til stede under COP21 fortæller:

- Hvis vi ikke får sikret kvinders adgang til SRSR, så kan den medfølgende familieforøgelse for den enkelte familie - og befolkningsvæksten på nationalt, regionalt og globalt niveau være med til at underminere alle andre klimaløsninger.

 

Integreret projekt i Kenya

I Kenya støtter Sex & Samfund, Pambazuko Lake Victoria-projektet. Her sigter vi efter at tackle klimaforandringer og klimatilpasse mennesker i udsatte områder ved blandt andet at give befolkningen seksualundervisning og adgang til prævention.

Projektet foregår langs Victoriasøens opland, hvor kombinationen af en voksende befolkning og klimaforandringernes konsekvenser udgør en alvorlig trussel mod områdets udvikling.

Den voksende befolkning lægger pres på i forvejen knappe ressourcer såsom rent vand og fødevarer – samtidig med at klimaforandringerne forringer deres levebrød og truer fødevaresikkerheden i området.

Men ved at give befolkningen seksualundervisning, adgang til prævention og træning i bæredygtige landbrugsmetoder kan vi faktisk forbedre udsigterne i lokalsamfundene og lægge fundamentet til en bæredygtig udvikling.

Projektet er blevet mødt positivt af de lokale deltagere, som roser den integrerede indsats.

 

Politisk fokus skal intensiveres

Ved at arbejde med denne kobling mellem SRSR, befolkningsvækst og klimaforandringer er der grobund for at skabe en mere bæredygtig udvikling.

Og hvis man kan styrke koblingen mellem de to områder i politikernes bevidsthed, kan det være en løftestang for at rykke på begge dagsordener.

- De danske folketingspolitikere som kommer til COP21, skal gøres opmærksom på, at SRSR ikke bare er en sundheds- og ligestillingsprioritering, men at det også hører hjemme i værktøjskassen for klimaløsninger, siger Ida Klockmann.

Derfor anbefaler vi i Sex & Samfund, at man fra dansk side øger det politiske fokus på denne kobling på landeniveau såvel som i globale forhandlinger, eksempelvis til COP21.

Herudover opfordrer vi til, at man integrerer SRSR-indsatser i nationale klimatilpasningsprojekter og –programmer for at øge kvinders og udsatte gruppers modstandskraft over for klimaforandringer.

 

Følg Ida Klockmanns opdateringer fra COP21 på Twitter her: @idaklockmann

 

Foto credit: OXFAM International (CC)

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!