18-06-2013

IPPF-konference satte fokus på seksualundervisning

Der var stor interesse omkring den danske tilgang til seksualundervisning på IPPF-konferencen i København – men vi kan også lære noget af de udenlandske erfaringer.

Det er ikke kun herhjemme, at der bliver lyttet til Sex & Samfunds erfaringer omkring seksualundervisning.

I forrige uge var Sex & Samfund og foreningens internationale moderorganisation IPPF (International Planned Parenthood Federation) værter for en konference i København.

Målet var at udveksle erfaringer omkring, hvordan man kan udbrede adgangen til Comprehensive Sexuality Education (CSE) i udviklingslande, og her var der stor interesse for Sex & Samfunds oplæg.

- Nationalt har vi jo mange års erfaring med seksualundervisning. Vi har en systematisk, reflekterende tilgang til emnet og målene og til, hvordan de omsættes til praksis.

- På den måde repræsenterer vi det mål, som mange andre lande går efter: At udvikle metoder og undervisningsmaterialer og bistå ministerier og kommuner, når de udarbejder rammer og mål på området
, forklarer projektleder Line Anne Roien fra Sex & Samfunds nationale afdeling.

Dilemmaerne er ens
Selv om der er stor forskel på forholdene omkring seksualundervisning i Danmark i forhold til i en række udviklingslande, kan de danske erfaringer godt inspirere internationalt.

- Trods forskellene er en række af de dilemmaer, som vi står over for, de samme: Hvordan får man ministerier forpligtet på den brede tilgang til seksualundervisning? Hvordan uddanner man lærerne? Hvad er gode undervisningsmetoder, som skaber dialog og refleksion blandt eleverne? Og hvordan kan man som lærer tackle forældres bekymringer over at, at deres børn skal have seksualundervisning?

- Her kan de danske erfaringer vise nogle mulige veje. Pointen er ikke, at andre lande skal bruge de samme løsninger som os, men at det, vi har gjort og gør, kan skabe refleksion hos andre, som skal finde egne løsninger, der passer til deres virkeligheder,
siger Line Anne Roien.

Vi er ikke alene
På konferencen deltog både folk fra Sex & Samfunds partnerorganisationer samt repræsentanter fra IPPF, UNFPA, UNESCO og WHO.
- Det var utrolig givtigt og spændende at møde mennesker fra andre lande, som brænder for det samme som os og tale med dem om den overordnede strategiske tilgang til seksualundervisning.

- På samme måde var det meget bekræftende at opleve, at vi ikke står alene med vores meninger om hvad der er god seksualundervisning – at det, vi tænker er vigtigt for eksempel er meget lig de tanker, de også gør sig hos WHO, UNESCO og andre steder
, fortæller Line Anne Roien.

Kritisk masse og Youth Involvment

Hun mener også, at Sex & Samfund kan bruge de udenlandske erfaringer i det nationale arbejde.

- En deltager fra WHO fastslog, at hans forskning viser, at hvis man ønsker at skabe forandring i et land, hvad angår seksualundervisning, så er det nødvendigt, at der er en kritisk masse til stede i det pågældende land. At der findes 10-15 forskere, ngo-personer og ildsjæle, som arbejder for den samme sag. Dét er måske netop den rolle Sex & Samfund spiller i Danmark, understreger Line Anne Roien og fortsætter:

- På samme måde fremhævede mange af deltagerne vigtigheden af at involvere børn og unge aktivt i de forskellige initiativer om seksualundervisning. Både når man udvikler nye konkrete indsatser, men også når man på mere overordnet plan formulerer strategier, der netop handler om børn og unges seksuelle sundhed. Det gav inspiration til at gå tilbage i vores egen organisation og se, hvor gode vi er til netop det.

- Endelig viste konferencen, at der er behov for, at vi i Sex & Samfund får defineret og beskrevet på engelsk, hvad vi forstår ved ”CSE”, og hvordan vi ser, at vores bidrag kan bruges i en international sammenhæng.

På samme måde kan de danske erfaringer bruges internationalt:

- For mig var konferencens hovedbudskab, at selv i så progressive lande som Danmark, som har en lang tradition fra for seksualundervisning, er det langt fra alle lærere, som føler sig trygge og veltilpasse ved at undervise i området. Og det er heller ikke alle forældre, der er åbne over for, at deres børn får seksualundervisning, siger Dr. Chandra Mouli fra WHO, som var med på konferencen.
 FAKTA OM KONFERENCEN

● Sex & Samfund og IPPF var arrangører af 1½ dags konference, med det formål at fremme adgang til CSE (comprehensive sexuality education) i Syd.

● Deltagerne var partenere fra både Asien, Afrika, Latinamerika og Europa. Og de kom fra FN organisationer (Unesco, WHO, UNPFA), fra regeringer, universiteter og ikke mindst en række NGOer.

● Konferencen markerede afslutningen af et 3 årige Danida-støttet projekt, der skulle fremme adgang til CSE i udviklingslande. 
 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!