25-06-2012

København lancerer vejledning for seksualundervisningen

Københavns Kommune har udsendt en vejledning for seksual-undervisningen, der skal hjælpe lærerne i 0-9. klasse med at tilrettelægge en nuanceret og sammenhængende seksualundervisning. Et vigtigt signal, mener Sex & Samfund, der har været med til at udarbejde vejledningen.

For første gang nogensinde har Københavns Kommune udsendt en vejledning for seksualundervisningen i grundskolen.

 

Den nye vejledning er udarbejdet af Sex & Samfund i samarbejde med kommunen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Den er netbaseret og består af fire dele:

 

Introduktion til underviseren
Seksualundervisning 0.-3. klasse
Seksualundervisning 4.-6. klasse
Seksualundervisning 7.-9. klasse

 

Vejledningen skal hjælpe lærerne med at tænke seksualundervisningen bredt fra 0.-9. klasse.


- Seksualundervisning er stadig et timeløst fag og ikke noget, der bliver snakket om på lærerværelset. Derfor bliver kvaliteten i undervisningen også svingende, men det kan den nye vejledning forhåbentlig være med til at rette op på, siger Charlotte Christensen, lærer på Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro, der har været med i en arbejdsgruppe, der har bidraget med idéer til vejledningen. Hun er begejstret for kommunens tiltag:


- Jeg har selv god erfaring med at tænke seksualundervisningen ind som en del af den øvrige undervisning, når det naturligt passer ind. Det kan være en novelle om forelskelse, vi læser i dansk, en snak om kønsroller i kristendom eller om familiemønstre i historieundervisningen.


Også hos Sex & Samfund er man glade for den nye vejledning:


- Med den sender Københavns Kommune et vigtigt signal om, at man som kommune vægter børn og unges seksuelle sundhed og trivsel – og at man gerne vil støtte lærere og sundhedsplejersker i at løfte den obligatoriske opgave, som seksualundervisningen er, siger
National projektleder Lone Smidt.


Ifølge Sex & Samfund er mange lærere usikre på, hvordan de skal gribe seksualundervisningen an, og en stor del af lærerne har ikke fået de nødvendige kompetencer til at undervise i emnet via deres uddannelse.


- For dem er den her vejledning en rigtig god hjælp. Her kan man finde informationer om, hvilke emner, der er relevante til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling og inspiration til, hvilke konkrete materialer, man kan tage i brug.


- Et andet vigtigt aspekt er, at vejledningen lægger op til samarbejde mellem lærere og sundhedsplejersker omkring planlægning og tilrettelæggelse af seksualundervisningen. Vi ser et stort potentiale i, at de to grupper arbejder sammen og bruger hinandens fagligheder og kompetencer, og vejledningen giver konkrete ideer til, hvad man kan samarbejde om, forklarer Lone Smidt 


Endelig er Sex & Samfund glade for, at den nye vejledning har form som en e-bog.


- Når der henvises til konkrete bøger og film, kan underviseren, i de fleste tilfælde klikke sig direkte ind på en nærmere beskrivelse af det enkelte materiale. Det samme gør sig gældende med de foreslåede hjemmesider til undervisningsbrug, som man også kan tilgå direkte fra vejledningen. På samme måde er det angivet, hvilke af de foreslåede materialer, man kan låne hos CFU, med direkte link til CFU’s bookingside. Det betyder, at det for den enkelte underviser er nemt at søge information om og få fat i de foreslåede materialer, understreger Lone Smidt.


Den store udfordring bliver nu at få skolerne til at tage vejledningen i brug og få en dialog i gang om, hvordan man på den enkelte skole vil tilrettelægge seksualundervisningen fra 0.-9. klassetrin. I den
forbindelse vil der i efteråret blandt andet blive tilbudt gratis kurser om vejledningen for lærere og sundhedsplejersker. Herudover er der nedsat en følgegruppe bestående af lærere og sundhedsplejersker, der har fået en særlig opgave med at afprøve og evaluere vejledningen.


For yderligere oplysninger kontakt
National projektleder Lone Smidt på tlf. 33 69 56 17 eller
Kommunikationsmedarbejder Michael G. Madsen på tlf. 33 69 56 01 / 30 64 65 09


LINKS TIL DEN NYE VEJLEDNING

Du kan finde den nye vejledning her:

 

● Introduktion til underviseren

● Seksualundervisning 0.-3. klasse
● 
Seksualundervisning 4.-6. klasse

● Seksualundervisning 7.-9. klasseAf Michael Madsen

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!