20-11-2012

Konference satte fokus på sundhed på erhvervsskolerne

Mange af konferencedeltagerne lagde vejen omkring Sex & Samfunds stand for at høre om mulighederne for seksualundervisning på erhvervsskolerne.

Der var fulde huse, da Frederiksberg TEC i forrige uge åbnede dørene for en konference om ”Sundhed på erhvervsskolerne”. Omkring 150 lærere og ledere fra erhvervsskolerne var således mødt op for at høre om, hvorfor det er en god idé for erhvervsskolerne at arbejde med unges sundhed, og hvordan de kan gribe det an.

 

Konferencen var en opfølgning på det inspirationskatalog – Sunde Erhvervsskoler – som Sundhedsstyrelsen præsenterede lige efter sommerferien. Her anbefalede styrelsen blandt andet skolerne at tilbyde de unge seksualundervisning. Sex & Samfund har siddet med i arbejdsgruppen bag kataloget og været med til at udforme afsnittet om seksuel sundhed.

 

- Der er en dagsorden i øjeblikket om at sætte fokus på sundhed på erhvervsskolerne – heriblandt seksuel sundhed, fortæller projektleder Morten Emmerik Wøldike fra Sex & Samfund, som var med på konferencen. Han tilføjer:

 

- I 2010 kortlagde vi behovet for seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Den viste blandt andet, at de unge på erhvervsskolerne efterlyser målrettet seksualundervisning, og at de unge på erhvervsskolerne er dem, der især mangler viden om krop, seksualitet, sexsygdomme, graviditet og prævention

- I dag er der kun obligatorisk seksualundervisning i grundskolen til trods for, at mange unge først debuterer seksuelt, mens de går på en ungdomsuddannelse. Og samtidig ved vi, at der fortsat er behov for seksualundervisning også i de første år efter, at man har haft sin seksuelle debut. Derfor arbejder vi på, at seksualundervisning også bliver obligatorisk på ungdomsuddannelserne.

Sex & Samfund havde også en stand på konferencen, hvor deltagerne kunne høre mere om kortlægningen og om de tilbud og materialer, som organisationen har til seksualundervisning på erhvervsskolerne. Det var der mange af deltagerne, der benyttede sig af.

 

- Der var mange, der var interesserede i vores stand. Folk var meget nysgerrige omkring vores kortlægning og vores undervisningstilbud til erhvervsskolerne herunder Uge Sex kampagnen. Og de var enige i, at det er vigtigt at sætte fokus på elevernes seksuelle sundhed og inddrage dem i de forskellige tiltag. Det er også det vi forsøger at gøre. Vores metoder og materialer er målrettet de unges ønsker og behov, fastslår Morten Emmerik Wøldike.

 

Konferencen var arrangeret af Sundhedsstyrelsen, Danske Erhvervsskoler og SOSU-Lederforeningen.

 

Læs Sundhedsstyrelsens inspirationskatalog her

________________________________________

FAKTA OM KORTLÆGNINGEN AF UNGDOMSUDDANNELSERNE


Sex & Samfunds kortlægning omkring seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne blev gennemført i efteråret 2010. Den bestod dels af en spørgeskema-undersøgelse blandt 3.500 unge, dels af kvalitative interviews med 50 elever og 30 lærere. Kortlægningen viste følgende:

● Lavt vidensniveau – Mange unge mangler viden om vigtige emner som sexsygdomme,
   præventionsformer, graviditet, krop, seksuelle rettigheder og seksualitet.


● Stort ønske om mere viden – Mange unge efterspørger seksualundervisning på
   ungdomsuddannelserne, der bygger videre på undervisningen i folkeskolen.


● Taler ikke med voksne – Mange unge taler ikke med voksne om sex og seksualitet.


● Får deres viden om sex fra uddannelsen – Mange unge angiver uddannelsen som en
   vigtig kilde til viden om sex og seksualitet.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!