Seksuel sundhed handler også om at styrke børn og unges trivsel og deres evne til at håndtere de mange dilemmaer i forhold til køn, krop, venskaber, relationer, kærester, seksualitet, rettigheder og grænser, som vi ved, at børn og unge møder hver dag.
29-09-2015

Lad ikke arbejdet med børn og unges seksuelle sundhed, trivsel og rettigheder falde til jorden efter 2016

Med regeringens finanslovsforslag står Uge Sex-undervisningskampagnen uden penge efter 2016. Men kampagner som Uge Sex kræver lang forberedelse, og Sex & Samfund opfordrer politikerne til at holde fast i en langsigtet finansiering af arbejdet med seksuel sundhed.

Med regeringens finanslovsforslag for 2016 står Sex & Samfunds store og landsdækkende undervisningskampagne Uge Sex til at miste sin finansiering fra 2017.

Generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen siger om regeringens udspil:

- Seksuel sundhed er et stort og bredt indsatsområde, og Uge Sex-undervisningskampagnen er en hjørnesten i det nationale arbejde med at sikre børn og unge sundhed, trivsel og læring. Derfor er det meget glædeligt, at regeringen ønsker at støtte Uge Sex i 2016.

- Men det er også altafgørende, at politikerne holder fast i en langsigtet finansiering af Uge Sex og det øvrige arbejde med seksuel sundhed, forebyggelse, trivsel og rettigheder. Ellers bliver det umuligt at skabe den nødvendige kontinuitet, sammenhæng og udvikling i indsatsen.

Betydning af seksuel sundhed kan ikke underkendes
Bjarne B. Christensen peger på, at seksuel sundhed er et stort og vigtigt forebyggelsesområde på linje med kost, rygning, alkohol og motion. Han opfordrer derfor politikerne til at bruge de kommende finanslovsforhandlinger til at finde en løsning, så seksuel sundhed prioriteres også efter 2016.

- Seksuel sundhed handler om meget mere end forebyggelse af sexsygdomme og uønskede graviditeter. I forhold til børn og unge handler seksuel sundhed også om at styrke børn og unges evne til at håndtere de mange dilemmaer og udfordringer i forhold til køn, krop, venskaber, relationer, kærester, seksualitet, rettigheder og grænser, som vi ved, at børn og unge møder hver dag. En stærk indsats for seksuel sundhed er også en stærk indsats for styrke børn og unges trivsel og livskvalitet.

Vidensråd for Forebyggelse slog i 2012 i en stor rapport fast, at betydningen af seksuel sundhed og seksuelle rettigheder dårligt kan undervurderes – hverken samfundsmæssigt set eller for den enkeltes trivsel.

360.000 børn og unge deltog i Uge Sex 2015, og Uge Sex 2016 tegner til at blive endnu større.

- Uge Sex nyder en enorm opbakning og anerkendelse fra lærere og sundhedsplejersker over hele landet. Kampagnen er med til at sikre, at vores børn og unge får den viden om seksuel sundhed, forebyggelse, trivsel og rettigheder, som de har brug for, og den er med til at sikre, at vores børn og unge formår at handle på deres viden, siger Bjarne B. Christensen.

Læs også: Finansloven truer kvinder og unges seksuelle sundhed og rettigheder verden over

Fakta Uge Sex

  • Uge Sex er en årlig undervisningskampagne, der henvender sig til elever i 0.-10. klasse og elever på ungdomsuddannelserne over hele landet

  • Uge Sex handler om at øge børn og unges viden og styrke deres evne til at træffe gode valg i forhold til krop, køn, følelser, relationer, trivsel, seksualitet, sundhed og rettigheder.

  • Uge Sex støtter lærere, sundhedsplejersker og andre undervisere i at tilrettelægge og gennemføre god sundheds- og seksualundervisning ved at tilbyde gratis tids- og alderssvarende undervisningsmateriale og undervisningsforløb.

  • Uge Sex har kørt hvert år siden 2008 og møder enorm anerkendelse og opbakning fra undervisere over hele landet

  • 360.000 børn og unge fra hele landet deltog i Uge Sex 2015

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!