17-11-2015

Lad os sikre større lighed i sundhed med en national plan for seksuel sundhed

Hvorfor ligger vi i Danmark kun på en delt tredjeplads i IPPF’s barometer for seksuel sundhed i Europa? Og hvorfor er vi slet ikke blandt de bedste, når det handler om seksuel sundhed i forhold til sårbare grupper? Seksuel sundhed er et forebyggelses­område på linje med kost, rygning, alkohol og motion. Lad os få en national plan for seksuel sundhed. Lad os sikre større lighed i sundhed.

Af Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund
Sex & Samfund har sammen med International Planned Parenthood (IPPF) undersøgt europæiske kvinders adgang til prævention og til seksuel sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder i det hele taget. Undersøgelsen placerer Danmark i den bedre ende af feltet.

Men er det godt nok at lande på en tredjeplads i forhold til seksuel sundhed samlet set? Er det godt nok at ende nede på en delt femteplads, når det handler om seksuel sundhed i forhold til sårbare grupper?

Nej, det er det ikke.

Vi møder i vores Præventions- og Rådgivningsklinik nogle af de sårbare og udsatte grupper, som undersøgelsen handler om. Det er kvinder, der har et rusmiddelmisbrug, kvinder der er i socialt kaos, kvinder der ikke ved, hvor de ellers skal gå hen, kvinder, der ikke ønsker, at forældrene kender til deres ønske om prævention. Kort sagt kvinder, der af forskellige årsager ikke kan eller vil gå til egen læge.

At imødekomme udsatte og sårbare gruppers behov – uanset om det er kvinder, unge, ældre eller andre – det kræver en særlig indsats fra sundhedspersonale, undervisere og sundhedsmyndigheders side.

Statustjek på det nationale arbejde med seksuel sundhed
Derfor er undersøgelsens resultater en oplagt anledning til at give det nationale arbejde med seksuel sundhed som sådan et statustjek. Her stikker tre forhold ud:

  • Vi mangler viden og data, så vi kan basere indsatserne på de reelle behov. Et sted at begynde kunne være regionale og nationale sundhedsprofiler, der ikke kun spørger ind til rygning, motion og kost, men også til seksuel sundhed. Eller det kunne være en opdateret UNG2006 - den store og vigtige undersøgelse af de ’15-24 åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd’, som Sundhedsstyrelsen gennemførte i 2006.

  • Vi mangler en national plan for seksuel sundhed med konkrete mål, som kan understøtte kommunernes arbejde, og vi mangler langsigtet finansiering til at implementere mål i den plan. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke for Seksuel Sundhed har 33 anbefalinger til kommunernes arbejde med seksuel sundhed og forebyggelse. Det er gode og stærke anbefalinger, og der bliver gjort et flot stykke arbejde i mange kommuner. Men det er immervæk blot uforpligtende anbefalinger. Samtidig har de færreste kommuner den nødvendige faglige kapacitet til at lave konkrete indsatser og aktiviteter - fx over for udsatte unge eller andre særlige målgrupper. Kommunerne er afhængige af faglig støtte udefra, sådan som det foregår i de to nationale kampagner Kun med Kondom og Uge Sex. De manglende nationale mål, den manglende økonomiske støtte og fraværet af et centraliseret monitorerings- og evaluerings­system betyder, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke implementeres lige godt i alle kommuner - og dermed ulighed i sundhed.

  • Vi mangler uddannelse af lærere, sundhedsplejersker og andre undervisere både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Det er langt fra alle undervisere, der har den nødvendige faglige viden til at kunne planlægge og gennemføre tids- og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning. Vi mangler også undervisning til unge, der følger op på grundskolens undervisning. Der blev taget et stort skridt, da erhvervsuddannelses­reformen gjorde undervisning i sundhed og seksualitet obligatorisk på den nye grunduddannelse. Men behovet for undervisning er lige så stort i forhold til unge på de gymnasiale uddannelser.

Seksuel sundhed er en raskhedsfremmer
Det er her vigtigt at huske, at seksuel sundhed er meget mere end fravær af sexsygdomme og ønskede graviditeter. Vidensråd for Forebyggelse dokumenterede i rapporten ’Seksualitet og sundhed’ fra 2012, at seksuel sundhed, trivsel og livskvalitet er tæt forbundne.

Seksualitet og gode intime relationer kan give ressourcer og livsmod til at takle vanskelige situationer, og et større fokus på seksualitet kan bidrage til at gavne befolkningens – vores alle sammens – sundhed. Sådan lyder det fra forfatterne bag rapporten, professorerne Christian Graugaard, Bente Klarlund Pedersen og Morten Frisch.

At det er sådan, ved de fleste af os ved nok godt. For ifølge rapporten finder ni ud af ti danskere mellem 16 og 95 år det ’vigtigt’, ’meget vigtigt’ eller ’særdeles vigtigt’ at have et godt sexliv.

Lad os med det i baghovedet lægge an til at komme i top på det europæiske barometer for seksuel sundhed. Lad os få den nationale plan for seksuel sundhed. Lad os sikre større lighed i også seksuel sundhed.

Læs IPPF’s og Sex & Samfunds undersøgelse

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!