21-09-2012

Man bør respektere børns blufærdighed

Derfor bør skolerne for eksempel tilbyde eleverne mulighed for separat omklædning og badning efter idræt. Allermest handler det dog om at skabe dialog og refleksion omkring kropsnormer og sætte ord på blufærdigheden, mener Sex & Samfund. Seksualundervisningen er en oplagt ramme for den dialog.

Debatten om fællesbadning efter idræt i skolen er blusset op, efter at Nørre Nebel Skole ved Varde har gjort det valgfrit at gå i bad efter idrætstimerne.

 

Andre steder har man også oplevet problemer omkring fællesbadningen, men skal man respektere, at nogle børn ikke har lyst til at vise sig nøgne over for de andre børn?

 

Ja, det skal man, mener Sex & Samfund, som opfordrer skolerne til at give børn, der af religiøse, kulturelle eller personlige årsager ikke ønsker at bade sammen med de andre mulighed for at klæde om og bade separat.

 

- Barnets ret til at bestemme over sin egen krop – herunder om den skal vises nøgen frem foran andre – må altid veje tungest. Og fakta er, at det kan være krænkende for en del børn – og også voksne - at blive tvunget til at bade med andre, siger projektleder Jeppe Hald fra Sex & Samfund og fortsætter: 


- Vi erkender, at det ikke altid er muligt for skolerne at indrette baderum, men der er dog ikke den store omkostning forbundet med at hænge badeforhæng op i bruserrummene. Børn skal ikke tvinges til at bade med andre, men samtidig er der også en vigtig pointe i at lære, at man bader efter idræt og at nøgenhed er en naturlig ting, understreger han.


Kropsnormer ind i seksualundervisningen
Sex & Samfund mener derfor også, at skolerne skal arbejde med kropsnormer, grænser og mangfoldighed i seksualundervisningen.


- Mange børn føler sig blufærdige, for eksempel omkring fællesbadningen efter idrætstimerne. Så derfor er det også skolernes opgave at sætte fokus på problemstillingen.


- Blufærdighed er en personlig grænse, som man skal respektere, men noget af blufærdigheden skyldes, at de unge ikke har noget begreb om, hvordan almindelige kroppe ser ud. Det dur ikke, hvis de unge udelukkende har et medieskabt billede af, hvordan kroppe skal se ud. Vi skal have formidlet, at alle kroppe er forskellige, så unge ikke får en opfattelse af, at man skal se ud på en bestemt måde. Vi tror på, at det hjælper at tale om blufærdigheden, konkluderer Jeppe Hald.


For yderligere oplysninger kontakt:
Projektleder Jeppe Hald på tlf. 33 69 56 19 og 30 23 00 20 eller
Informationsmedarbejder Michael Madsen på tlf. 33 69 56 01 og 30 64 65 09

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!