23-06-2011

Mange unge kender ikke deres seksuelle rettigheder

Unges kendskab til basale seksuelle rettigheder er for ringe, viser ny rundspørge. Det bekymrer Sex & Samfund og Red Barnet, som i dag lancerer en hjemmeside, der skal give unge større kendskab til deres rettigheder – og få dem til at bruge dem.

Alt for få unge ved, at de har ret til selv at bestemme over deres egen krop, deres seksualitet og selv vælge deres kæreste. En ny rundspørge fra Sexlinien for Unge viser således, at 31 procent af de unge ikke kender deres basale seksuelle rettigheder, mens yderligere 21 procent svarer, at de måske kender rettighederne.

Det er alt for mange, mener Sex & Samfund og Red Barnet. Med økonomisk støtte fra Egmont Fonden lancerer de to organisationer derfor en nyt undervisningsmateriale – www.rettentilmig.dk – der skal give de unge bedre kendskab til deres rettigheder.

- Det er så vigtigt, at unge kender deres seksuelle rettigheder i forhold til de forhandlinger og de valg, de hele tiden står i – både i forhold til deres forældre, deres venner og dem selv: Hvad har jeg lyst til? Hvem er jeg vild med? Hvor er min grænse? Hvad vil jeg være med til på nettet? Disse spørgsmål og valg er noget, de unge hele tiden skal forholde sig til, og her kan ”Retten til mig” blive en stor hjælp, siger national leder Marianne Lomholt fra Sex & Samfund.

Viden forebygger krænkelser
www.rettentilmig.dk er et internetbaseret undervisningsmateriale, der sætter fokus på og lægger op til debat om unges egne rettigheder i forhold til deres seksualliv og seksualitet. Materialet er udviklet til brug på 7.-10. klassetrin og består bl.a. af tre korte dokumentarfilm og et interaktivt videobaseret spil, hvor unge selv skal træffe en række svære og dilemmafyldte valg, der ligner de valg, de selv kan stå over for i den virkelige verden.

- Når unge kender deres seksuelle rettigheder, er de også meget bedre til at passe på sig selv, sige fra og sætte grænser overfor andre. Vi ved, at det er med til at mindske risikoen for at blive udsat for ovegreb, siger Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet.

De to organisationer håber, at rigtig mange skoler vil benytte materialet i det nye skoleår enten som en del af seksualundervisningen eller som en del af undervisningen i f.eks. dansk, samfundsfag eller kristendom. www.rettentilmig.dk indeholder derfor også en 24 sider lang vejledning til underviserne, der lige som resten af elementerne på siden er til fri afbenyttelse.

For yderligere oplysninger kontakt:
Sex & Samfund: Marianne Lomholt på tlf. 33 69 56 02 eller 20 83 45 22
Red Barnet: Kuno Sørensen, psykolog på tlf.  25 14 00 69

 FAKTA OM RUNDSPØRGEN PÅ SEXLINIEN
I perioden 15. maj – 15. juni har besøgende på Sexlinien for Unge kunnet besvare følgende spørgsmål: Kender du dine seksuelle rettigheder?
I alt 776 personer har bevaret spørgsmålene, og svarene fordele sig således:

Ja – 369 (48 procent)
Nej – 242 (31 pct.)
Måske – 165 (21 pct.)
 FAKTA OM DE SEKSUELLE RETTIGHEDER
● De seksuelle rettigheder er en række rettigheder, som tager udgangspunkt i Verdenserklæringen og Børnekonventionen.
● Rettighederne er formuleret af en international organisation, der hedder IPPF (eller "International Planned Parenthood Federation").
● Den danske organisation Sex & Samfund er medlem af IPPF og arbejder for at fremme viden om de seksuelle rettigheder - blandt andet til børn og unge.
 DE SEKSUELLE RETTIGHEDER
● Artikel 1: Ret til lighed, lige beskyttelse af loven og frihed fra diskrimination baseret på køn og seksualitet. Det betyder, at unge har ret til ikke at blive diskriminerede pga. deres køn og deres seksualitet, f.eks. ved at andre taler om dem i et nedsættende sprog.
● Artikel 2: Ret til medbestemmelse for alle, uanset køn eller seksualitet. Det betyder, at unge har ret til at blive spurgt til råds og blive hørt i forhold til temaer om sundhed og seksualitet.
● Artikel 3: Ret til at leve, frihed, personlig sikkerhed og kropslig integritet. Det betyder, at unge har ret til selv at bestemme over deres egen krop og f.eks. til ikke at blive udsat for seksuelle overgreb.
● Artikel 4: Ret til privatliv. Det betyder, at unge har ret til at have et privatliv, som deres forældre ikke blander sig i uden væsentlig grund.
● Artikel 5: Ret til personlig autonomi og til retslig anerkendelse. Det betyder, at unge har ret til selv at vælge deres seksualitet og til at udforske deres seksualitet. Og at unge har ret til at leve i et samfund, hvor lovene anerkender dem som selvstændige individer.
● Artikel 6: Ret til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Det betyder, at unge har ret til at mene, hvad de vil om sex og seksuelle emner.
● Artikel 7: Ret til sundhed og til at nyde godt af fordelene af videnskabelige fremskridt. Det betyder, at unge har ret til rådgivning om prævention og sexsygdomme, og at de f.eks. har ret til at få adgang til de nyeste præventionsformer.
● Artikel 8: Ret til uddannelse og information. Det betyder, at unge har ret til at få seksualundervisning i skolen, og at unge har ret til at kunne finde oplysninger om sex, sexsygdomme, prævention, abort mv., f.eks. på nettet.
● Artikel 9: Ret til selv at vælge, om man vil indgå ægteskab eller ej, om man vil stifte familie samt ret til at bestemme, om man vil have børn, hvordan, hvornår og med hvem. Det betyder, at unge har ret til selv at vælge, hvem de vil være kærester med eller giftes med, og at unge har ret til at bruge prævention og til at få abort.
● Artikel 10: Ret til at staten lever op til sit ansvar. Det betyder, at unge har ret til at leve i et samfund, der anerkender og overholder deres seksuelle rettigheder.

Kilde: Sexual Rights: An IPPF declaration. IPPF 2009 (www.ippf.org).
Oversat og bearbejdet af Sex & Samfund, 2011.
Læs mere om de seksuelle rettigheder på www.rettentilmig.dk

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!