23-01-2012

Ministerium rusker op i skolernes seksualundervisning

Et nyt inspirationskatalog om seksualundervisning er et klart signal til skolerne om at tage faget seriøst og undervise i det på alle klassetrin.

Ministeriet for Børn og Undervisning giver skolernes seksualundervisning en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, når de i dag udsender i dag et nyt inspirationskatalog til samtlige skoler og kommuner i Danmark.


”Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen” skal være med til at skabe overblik over kommunernes og skolernes muligheder for at organisere en bedre seksualundervisning.

Inspirationskataloget er kulminationen på arbejdet i den ekspertgruppe om seksualundervisning, som daværende undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte i begyndelsen af 2010.

 

Tilfredshed hos Sex & Samfund
Blandt dem, der har været med i ekspertgruppen, er Sex & Samfund, og her er man meget tilfredse med inspirationskataloget:


- Vi har været meget glade for at kunne sætte vores faglige fingeraftryk på inspirationskataloget. Og vi er yderst tilfredse med det endelige resultat, der er i god tråd med vores måde at gribe seksualundervisning an på, siger Sex & Samfunds formand Christian Graugaard og tilføjer:


- Tidssvarende seksualundervisning er dialogbaseret og handler om elevernes samlede trivsel. God seksualundervisning støtter eleverne i at skabe sig et godt liv – og er indirekte med til at forebygge mobning, ensomhed og diskrimination.


Ifølge Sex & Samfund er inspirationskataloget et klart signal til skolerne om, at de skal tage faget seriøst og undervise i det på alle klassetrin.


Skal sætte undervisningen i system
Formanden for Skole og Forældre, Benedikte Ask Skotte, mener, at kataloget vil kunne bidrage til at få sat seksualundervisningen i system på skolerne:


- Kataloget gør det muligt at få inspiration til at lave principper for skolebestyrelsen og herefter en handlingsplan på skolen om, hvem der gør hvad hvornår. Sådan at forældre og skole kan samarbejde om at få formidlet vigtige og til tider svære budskaber til børnene og de unge, påpeger hun.


Formanden for Danske Skoleelever, Vera Rosenbeck, er enig:

- I teenagealderen er mange i gang med at finde ud af hvem de er, og i den proces spiller sex og seksualitet en stor rolle. Derfor er vi glade for det nye katalog, da vi håber at det kan være med til at gøre
seksualundervisningen kvalificeret til at hjælpe eleverne i denne proces.


Begge organisationer har været med i ministeriets ekspertgruppe.


Et vigtigt skridt i den rigtige retning
På Danmarks Pædagogiske Universitet har forsker i sundhedspædagogik Venka Simovska fulgt ekspertgruppens arbejde fra sidelinjen. Hun betegner det nye inspirationskatalog som et vigtigt bidrag til forbedring af seksualundervisningen i de danske skoler.


- Seksualundervisningen bør være mere effektiv og bedre tilpasset til den tid, vi lever i. Seksuelle identiteter forandrer sig, ligesom det også er tilfældet for kønsroller, for de romantiske relationer og for mangfoldigheden i familietyper. Alt dette bør inddrages i skolen gennem pædagogiske strategier, der aktivt involverer eleverne, og som tager deres holdninger, lyster og erfaringer alvorligt, siger hun og fortsætter:


- Det er vigtigt, at eleverne ikke opfatter skolens seksualundervisning som kedelig, gammeldags og pinlig for så går de heller andetsteds hen med deres spørgsmål og refleksioner. Dette kan være temmelig problematisk, hvis deres kilder til viden og modspil er af tvivlsom kvalitet. Professionel udvikling og støtte til lærere, såvel som mere forskning, er centralt for at forbedre seksualundervisningen. Inspirationskataloget er et vigtigt skridt i denne retning.


For yderligere oplysninger kontakt:
Sex & Samfunds formand Christian Graugaard på tlf. 28 86 65 60 eller
Kommunikationsmedarbejder Michael Madsen på tlf. 33 69 56 01 / 30 64 65 09

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!