30-11-2011

National konference viste, at seksuel sundhed er kommet på dagsordenen

Det er ikke vilje, der mangler i kommunerne omkring seksuel sundhed, men snarere organisering og penge, men området får næppe flere midler.

Hvis vilje alene kunne skabe mere seksuel sundhed i Danmark, så ville der ikke være mange sexsygdomme tilbage.
For vilje var der nok af, da Sundhedsstyrelsen, Sex & Samfund og Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed den 31. oktober og 01. november havde kaldt til national konference om seksuel sundhed.
Konferencen, der blev afholdt på Hotel Nyborg Strand, trak i bogstaveligste forstand fulde huse med knap 150 deltagere.
Men som konferencen også viste, gør vilje det ikke alene. Der skal også penge til, og her kniber det straks mere. Eller som Annemarie Knigge, chef for Center for Forebyggelse hos Sundstyrelsen udtrykte det:

 

- Vi har fået en ny regering, men krisen er ikke forstummet af den grund. Derfor er det også urealistisk at tro, at der kommer mange nye midler til området, selv om der da sker små fremskridt, som f.eks. beslutningen om at rulle betalingen for fertilitetsbehandling tilbage.


Hyldest til en fem-årig
Efter denne indledningssalut gjorde konsulent Nina Gath fra Kommunernes Landsforening status over Fagligt Netværks arbejde:
 

- Det er fem år siden, at Fagligt Netværk blev etableret, og hvis man ser i bøgerne, hvad fem-årige kan, står der, at de kan beherske deres krop.


- Men ud over det, er der meget at fejre her på fem-års fødselsdagen. Den seksuelle sundhed er kommet på dagsordenen i mange kommuner, og der er blevet udarbejdet nogle anbefalinhger på området, hvillket er rigtig flot. Omvendt mangler der fortsat politisk og økonomisk prioritering af området, lige som der mangler faglig viden og organisering
,  understregede Nina Gath.

Hun rettede også en tak til Sex & Samfund for ”At have hjulpet os med, hvordan vi skulle gribe udfordringerne omkring seksuel sundhed an”. Og derefter kom hun med en liste med perspektiver for de næste fem år:

• Fortsat behov for at synliggøre områdets vigtighed politisk – med erkendelse af  begrænsningerne
• Området skal forankres i sundhedspolitikken – handleplaner med fokus på få indsatser
• Prioritering af samarbejdet mellem forvaltninger
• Udmøntning af regeringsgrundlaget – seksuel sundhed som et af målene på forebyggelsesområdet


Danskerne har ondt i sexlivet
Dagens første indlægsholder – overlæge Morten Frisch fra Statens Serum Institut -  tog temperaturen på danskernes sexliv. Det skete med baggrund i en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, hvor godt 5.500 deltog.
Og konklusionen var klar: Selv om et godt sexliv er vigtigt for de fleste (85 procent) havde 20 procent af deltagerne i undersøgelsen ikke haft sex med deres partner det seneste år. Dertil kom, at 30 procent af de seksuelt aktive kvinder i undersøgelsen og 40 procent af mændene ikke fik dækket deres seksuelle behov, og at 70 procent af kvinderne og mændene oplever seksuelt fundtionsbesvær af og til. For 11 procent er problemerne endda så hyppige, at der er tale om seksuel dysfunktion.
Som en bonus offentliggjorde Morten Frisch resultaterne af en ny, tankevækkende undersøgelse om mandlig omskæring.

 

- Den gode nyhed er, at mellem 66-75 procent af danske mænd og kvinder kun sjældent oplever seksuelle funktionsproblemer, uanset om manden er omskåret eller ej. Den dårlige nyhed er, at forekomsten af omskårne mænd, der har hyppige orgasmeproblemer, er tre gange større end hos uomskårne mænd, lige som markant flere kvinder med omskårne end uomskårne mænd ikke får deres seksuelle behov dækket og hyppigt har besvær med seksualfunktionen, forklarede Morten Frisch.


LBGT-personer særligt udsatte
Tankevækkende var også det næste indlæg om LBGT-personer (lesbiske, bøsser, bisesuelle og transseksuelle).
En undersøgelse, som Stop Aids har lavet, viser nemlig, at LBGT-personer er langt mere udsatte end befolkningen som helhed.


- Der er for eksempel dobbelt så mange storrygere blandt kvinder, som har sex med kvinder,  lige som unge LBGT-kvinder ryger 30 procent oftere hash og fortsætter med det op i en høj alder, sagde Ole M. Markussen fra Stop Aids.


Og sådan fortsatte listen over dårligdomme. Mænd, der har sex med mænd, drikker mere end gennemsnittet, biseksuelle har dårligere sociale relationer end heteroseksuelle og homoseksuelle, og kvinder, der har sex med kvinder, og mænd, der har sex med mænd, sælger oftere seksuelle ydelser end gennemsnittet.
Mest skræmmende er det, at LBGT-personer ifølge undersøgelsen er langt mere truet af selvmord, hvad følgende viser:

• Mere end dobbelt så mange LGBT-borgere har haft selvmordstanker indenfor de seneste 12 måneder i forhold til den generelle befolkning
• Fire gange så mange LGBT-borgere har forsøgt selvmord sammenlignet med den generelle befolkning
• Over halvdelen af LGBT, der har forsøgt selvmord, forsøgte første gang, før de fyldte 20
• En ud af tyve LGBT, der har forsøgt selvmord, forsøgte første gang, før de fyldte 13

Ole M. Markussen opfordrede derfor til større fokus på og omkring LBGT-personer.

Færre sexsygdomme og aborter
Bolden blev spillet tilbage til Sundhedsstyrelsen i det næste indlæg, hvor Anne Rygaard Hjorthøj forklarede omkring udviklingen inden for sexsygdomme og aborter i Danmark.
Overordnet går det i den rigtige retning, idet færre unge smittes af sexsygdomme, og der er færre uønskede graviditeter. Men fakta er også, at der fortsat er alt for mange, der har klamydia og kondylomer.
Ifølge Anne Rygaard Hjorthøj er et af problemerne, at unges risikoopfattelse ikke passer med de faktiske forhold.
Et survey, der blev lavet tidligere i år, viser således, at 70 procent af de unge vurderer, at de har lille eller meget lille risiko for at blive smittet med en sexsygdom. Og at 68 procent af dem, der sjældent eller aldrig bruger kondom ved ny partner har samme opfattelse.

Sundhedsstyrelsens tal blev sat i relief af det følgende indlæg, hvor ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen satte fokus på abort.
Hun kunne bl.a. oplyse, at 50 procent af de unge kvinder, der får abort,  siger, at de brugte en eller anden form for prævention, da de blev gravide.

Langt flere overgeb mod kvinder end mod mænd
Derefter tog konferencen endnu et emnemæssigt spring med et indlæg, der handlede om udvikling og forebyggelse af seksuelle overgreb.
Igen blev der præsenteret en masse tal – denne gang af Karin Helweg-Larsen fra Statens Institut for Folkesundhed.
Overordnet viste tallene, at langt flere piger end drenge bliver udsat for seksuelle overgreb.
Hvis man for eksempel ser på de 15-16 åriges erfaringer om seksuelle overgeb fra jævnaldrende og vokse, så havde ”kun” 5 procent af drengene oplevet dette mod 22 procent af pigerne. Og mens 1 procent af drengene opfattede oplevelsen som et overgreb, gjaldt det 9 procent af pigerne.
Ifølge tallene betyder alene det, at man er kvinde, at ens risiko for at blive udsat for kærestevold fordobles. Og er man for eksempel teenager under 20 år er der ligeledes øget risiko for kærestevold.
De unge i undersøgelsen  har også masser af ideer til, hvordan man kan reducere problemerne med seksuelle overgeb lige fra mere og tidligere seksualundervisning om rettigheder, til mere indgriben fra omgivelsernes side og øgede straffe.


Skulle vælge mellem workshops
Som oplæg til eftermiddagens workshops holdt pædagogisk konsulent Dorthe Alvang fra undervisningsministeriet et indlæg om seksualundervisning. Derefter kunne deltagerne vælge mellem følgende syv workshops:

Hvad er god seksualundervisning? Evidens og erfaringer.
• Uge Sex – en seksualundervisningskampagne for grundskoler og
   ungdomsuddannelser.
• Kvalitetssikring af seksualundervisningen – erfaringer fra Holstebro.
• Seksualundervisning på ungdomsuddannelser – præsentation af ny kortlægning.
• Seksualundervisning og seksualpolitikker på specialskoler.
• Seksualundervisning for unge med særlige behov.
• Fokus på LGBT (lesbiske, bøsser, bi- og transpersoner) i kommuner, på
   skoler og uddannelsesinstitutioner.


Børns kontra voksnes seksualitet
Tirsdagens program startede med et indlæg om børns seksuelitet og seksuelle overgeb mod mindreårige af psykolog Kathrine Zeuthen fra Københavns Universitet.

- Hvordan kan vi forebygge noget, som barnet ikke ved, hvad er
, spurgte Kathrine Zeuthen indledningsvis og satte dermed fokus på det centrale i problemstillingen: Forskellen på børns og voksnes seksualitet.


- Barnet bruger sin fantasi til at tage virkeligheden til sig i sit eget udviklingsmæssige tempo – også når det handler om seksualitet, mente Kathrine Zeuthen og fortsatte:


- Det seksuelle overgreb udfylder fraværet med den voksnes betydning, og de barnlige fantasier erstattes af en konkret men utilgængelig virkelighed.

Kathrine Zeuthen har blandt andet været med til at udvikle undervisningsmaterialet ”Spillerum” til børn og unge om følelser, grænser og seksualitet, og hun fulgte senere på dagen sit indlæg op i en workshop.


Flere workshops
Lige som på førstedagen kunne deltagerne tirsdag vælge mellem en række spændende workshops:
 

• Seksuelle overgreb mod børn og unge – hvad gør vi?
• Den gode kommunale model – erfaringer fra det første år.
• ”Spillerum” – et nyt undervisningsmateriale til børn og unge om følelser,
   grænser og seksualitet.
• Unge og sex i cyberspace.
• Indsatser over for mænd, der har sex med mænd.
• Lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner – hvordan skaber vi
   forudsætningerne for seksuel sundhed for seksuelle minoriteter?
• Sexede seniorer.
• Den danske ungdomsmodtagelse.
• Hvordan laver man lokale kampagner?

Vi skal ikke være imperiebyggere
Konferencen sluttede, hvor den begyndte, i plenum og med en konstatering af, at man ikke skal regne med flere midler til området:


- Ude i kommunerne bliver seksuel sundhed set som en konkurrent til de øvrige KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), der igen bliver set som en konkurrent til de andre forebyggelsesområder. Derfor skal vi heller ikke være imperiebyggere og skabe en helt ny søjle for seksuel sundhed, men derimod integrere og implementere det i den indsats, der allerede laves på de øvrige områder, fastslog sundhedskonsulent Bjørn Hvidt Petersen fra Århus Kommune, og kom dermed med en samlet konklusion for hele konferencen.


Han tilføjede:


- Men hvis det ikke var for Fagligt Netværk og Sex & Samfund, så kunne det ikke lade sig gøre. Kommunerne kan ikke løfte opgaven omkring forebyggelse inden for seksuel sundhed alene.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!