06-02-2012

Nej, børn skal ikke lære om sex i 0. klasse!

Seksualundervisning i de mindste klasser handler om emner som kroppen, kønsroller, grænser og følelser understreger Sex & Samfund.

Når både Børne- og Undervisningsministeriet og Sex & Samfund mener, at seksualundervisningen skal begynde allerede i 0. klasse, betyder det ikke, at 6-7-årige elever nu skal undervises om sex.


Sådan lyder meldingen fra Sex & Samfund, efter at debatten om seksualundervisning i de mindste klasser har kørt livligt hele dagen:


- Det er en vigtig pointe i god seksualundervisning, at den skal tilrettelægges i forhold til elevernes alder og modenhed. Undervisningen skal handle om emner, som er relevante for eleverne, og den skal tage udgangspunkt i deres eget sprog og begreber, understreger projektmedarbejder Line Anne Roien fra Sex & Samfund og tilføjer:


- Emner som sex, seksualitet og prævention hører derfor hjemme i skolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne, hvor de er relevante og meningsfulde for de unge, mens elever på 0.-3. klassetrin skal lære om emner som kroppen, kønsroller, grænser og følelser.


Lovpligtigt med seksualundervisning i 0. klasse
At der skal være seksualundervisning lige fra 0. klasse er i øvrigt ikke noget nyt – det står i Folkeskoleloven. Ifølge lovteksten er seksualundervisning et obligatorisk fag i folkeskolen fra 0.-9. klasse, og de lovpligtige mål for undervisningen fastlægges af Ministeriet for Børn og Undervisning. Her står der blandt andet følgende emner:


0.-3. klasse: Kroppen, kønsroller, grænser og følelser
4.-6. klasse: Pubertet, kønsroller, følelser
7.-9. klasse: Sexsygdomme, prævention, abort

 

Seksualundervisning reducerer mobning
Sex & Samfunds store landsdækkende seksualundervisningskampagne Uge Sex er netop startet. Takket være et samarbejde med TrygFonden er 4.-5. klasserne nu kommet fast med i kampagnen. I 2013 udvides målgruppen med 2.-3. klasserne, og i 2014 med 0.-1. klasserne.

Sex & Samfund har derfor udviklet særskilte undervisningsmaterialer til 4.-6. klasserne. Det gælder både grundmaterialerne og årets kampagnetema ”Køn betyder noget!”


- Det er meget vigtigt at tale om køn og kønsroller allerede i de små klasser. Erfaringer viser, at det at tale om disse emner øger elevernes anerkendelse af og respekt for hinandens forskelligheder. Så på den måde handler det også om at være med til at forebygge diskrimination og mobning og øge elevernes trivsel, siger Line Anne Roien og fortsætter:

 

- Sex & Samfund og TrygFondens udvidelse af Uge Sex kampagnen til de yngste klasser i skolen sætter fokus på at se seksualundervisning som et potentiale til at arbejde med elevernes trivsel og sundhed bredt. Uge Sex kampagnen støtter lærerne i denne tilgang til faget.


Uge Sex kampagnen blev i dag skudt i gang af Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini, der besøgte en 5. klasse på Tove Ditlevsens Skole i København. Her understregede ministeren, at det er vigtigt med seksualundervisning på alle skolens klassetrin, fordi det er med til at øge trivslen i klasserne.


For yderligere oplysninger kontakt:
Projektleder Pia Sandra Ernst på tlf. 33 69 56 13

 FAKTA OM UGE SEX

• Da Sex & Samfund lancerede den første Uge Sex kampagne i 2008, deltog godt 39.000 elever. I Uge Sex 2012 deltager over 185.000 elever – heraf over 12.600 fra ungdomsuddannelser, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år. Blandt andet er halvdelen af alle landets produktionsskoler tilmeldt kampagnen.


• Baggrunden for Uge Sex er, at seksualundervisningen i de danske skoler fortsat ikke er god nok, samt at der stort set ikke undervises i emnet på ungdomsuddannelserne.


• Sex & Samfund gennemførte en kortlægning af seksualundervisningen i folkeskolen i 2005, der viste, at kun 1 ud af 10 lærere var tilfredse med undervisningen. Lærerne har ofte ingen uddannelse inden for området og mangler ekstern støtte til seksualundervisningen, ligesom der er mangel på tidssvarende undervisningsmateriale til alle folkeskolens klassetrin.


• I 2010 foretog Sex & Samfund en kortlægning af ungdomsuddannelserne, der viste, at ganske få uddannelser tilbyder deres elever seksualundervisning, selvom både elever og undervisere efterspørger seksualundervisning og undervisningsmaterialer, der er målrettet de forskellige elevgrupper på
gymnasier og erhvervsuddannelser.


• Målet med Uge Sex er at give elever over hele landet god og vedkommende seksualundervisning samlet i den samme uge i starten af februar. Håbet er, at det på den måde er lettere at prioritere og passe ind i undervisningen og de forskellige fag. Men Sex & Samfund opfordrer samtidig til, at skolerne beskæftiger sig med seksualundervisning løbende igennem hele skoleåret.


• Sex & Samfund og TrygFonden samarbejder om kampagnen Uge Sex for skolens 0.-6. klasser. Målet er at sikre børn og unges sundhed og trivsel gennem tidssvarende seksualundervisning i øjenhøjde. I år kommer 4.-5. klasserne med i kampagnen. I 2013 er det 2.-3. klassernes tur, og i 2014 udvides kampagnen med 0.-1. klasserne.

 

Af Michael G. Madsen

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!