14-05-2013

Nødvendigt med seksualundervisning på ungdomsuddannelserne

Det er paradoksalt, at seksulaundervisningen stopper der, hvor de fleste debuterer seksuelt siger Sex & Samfund.

Selv om der skrives og tales meget om unge og sex i medierne, er der intet, der tyder på, at den gennemsnitlige seksuelle debutalder i Danmark falder. Den har tværtimod ligget ret stabilt på lidt over 16 år for både piger og drenge de sidste 25 år.

 

Derfor er det også paradoksalt, at den obligatoriske seksualundervisning i Danmark er begrænset til folkeskolen. På dét tidspunkt, hvor de fleste debuterer seksuelt, er de unge således ikke i folkeskolen længere, men er begyndt på en ungdomsuddannelse. Og for mange ligger den seneste seksualundervisning derfor allerede år tilbage.

 

På den måde svigter man ungegruppen lige dér, hvor de har allermest brug for viden og handlekompetence i relation til for eksempel sexsygdomme og prævention.

 

Resultatet af dette svigt kan man læse i en helt ny undersøgelse fra den svenske organisation RFSU, som har undersøgt blandt andet kondombrug i de nordiske lande.

 

Undersøgelse viser, at Danmark har nordisk rekord i ubeskyttet sex. Mens det kun er 15 procent af nordmændene i undersøgelsen, der blæser på kondomet i kampens hede, gælder det 22 procent af danskerne. Og det er især de unge mellem 21-35 år, som glemmer kondomet.

 

I Sex & Samfund er vi ikke i tvivl om, at hvis vi skal ændre de unges vaner og få flere til at bruge kondom, så er der brug for seksualundervisning på ungdomsuddannelserne.

 

Det mener de også på ungdomsuddannelserne. I 2011 lavede vi således en national kortlægning af behovet for seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Den viste, at både lærere og elever ønsker målrettet og differentieret seksualundervisning, der bygger videre på undervisningsindsatsen i folkeskolen.

 

Siden da er der heldigvis sket en del. Sex & Samfunds store, årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex er blevet udvidet til også at omfatte ungdomsuddannelserne. Der er også blevet udviklet en række undervisningsmaterialer målrettet de forskellige   ungdomsuddannelser. Og selveste Børne- og Undervisningsministeren udtalte tidligere på året, at ”det er oplagt, at seksualundervisning skal spille en rolle på alle ungdomsuddannelser”.

 

Man kan kun håbe, at hendes udtalelse vil føre til politisk handling og til, at man gør seksualundervisning til et obligatorisk fag på ungdomsuddannelserne, lige som den allerede er det på alle klassetrin i folkeskolen.

 

Men indtil det sker, vil Sex & Samfund arbejde målrettet på at udnytte de muligheder, der allerede er for at skabe mere seksualundervisning ud fra de rammer og den dagligdag, der i forvejen er på ungdomsuddannelserne.

 

Her har vi brug for et tæt samarbejde med såvel uddannelserne som kommunerne. Derfor er det glædeligt, at Købehavns Kommune netop – i samarbejde med Sex & Samfund – har udviklet en undervisningspakke med målrettet seksualundervisning til alle gymnasieelever i kommunen.

 

Det er forhåbentlig startskuddet til lignende tiltag i andre kommuner og på andre typer af ungdomsuddannelser.

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!