28-11-2012

Normstorm i klasseværelset

Et korps af unge Normstormere står klar til at besøge skolerne i Københavns Kommune. Målet er at give eleverne et mere nuanceret syn på køn og seksualitet og derved skabe mindre mobning og dårlig trivsel.

”Bøsserøv”….”Luder”…..”Tøsedreng”….”Lebbe”….”Kælling”….Fucking svans”….

 

Skældsordene er mange steder en fast del af tonen i de danske skolegårde og klasser. Syv ud af ti teenagere har prøvet at blive kaldt ting som disse eller er blevet seksuelt nedgjort af andre unge. Og ofte tager mobningen udgangspunkt i de unges normer om, hvordan drenge og piger forventes at se ud og opføre sig.


I Københavns Kommune har man derfor besluttet at gøre en større indsats for at modarbejde homo-, bi- og transfobi i klasseværelset. På lang sigt skulle det gerne føre til en holdningsændring og dermed skabe mere trivsel og respekt og færre hadforbrydelser. Det har resulteret i skoleprojektet ”Normstormerne”.  


Et samarbejde mellem flere organisationer
Københavns Kommune har arbejdet sammen med ikke færre end tre organisationer om projektet:


● LGBT Liv (Der er en del af Aids-Fondet).
● LGBT Ungdom (Ungdomsforeningen i Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner).
● Sex & Samfund.


Sammen med kommunen udgør de tre projektets arbejds- og styregruppe.

- Det er et privilegium at have tre organisationer i med, som kommer med hver deres erfaringer, forklarer Mette Gundersen fra Sex & Samfund. Hun er med i arbejdsgruppen.

Sex & Samfund kommer med deres viden og erfaring med pædagogik og seksualundervisning. Det gælder blandt andet i udviklingen af Normstormer-uddannelsen og undervisningsmaterialer. Og det er hos Sex & Samfund, at man kan booke undervisningen.


LGBT Ungdom kommer først og fremmest med praktisk erfaring fra Gå-ud-gruppen. Den er LGBT-ungdoms traditionelle skoletilbud, hvor skoleklasser kan få LGBT-personer ud og fortælle om deres personlige erfaringer. De kommer også med erfaringer fra Projekt Respekt, et normkritisk projekt hvor LGBT Ungdom samarbejder med Ungdomsbyen.


Sidst men ikke mindst står LGBT Liv/Aids-Fondet for projektledelsen. De kommer også med deres viden om LGBT-personers sundhed. Og de kommer med kontakter og erfaringer fra LGBT-organisationerne i Norge og Sverige. Det er blandt andet blevet brugt i udviklingen og gennemførelsen af Normstormeruddannelsen.


Undervisning om normer er relevant for alle
I første omgang er der blevet uddannet 10 normstormere. De er alle er frivillige i LGBT Ungdom.


- De har alle erfaring med ikke at passe ind i samfundets normer for kønsidentitet og seksuel orientering. På den måde har de en særlig indsigt i at bryde med normerne. Men det betyder ikke, at undervisningen i normer kun er vigtig for LBGT-personer - slet ikke. Den er vigtig for alle, fordi vi alle påvirkes og reguleres af normer, fastslår Kris Evan Vinther fra LGBT Liv, som er projektleder på projektet, og fortsætter:


- Uanset elevernes kønsidentitet og seksuelle orientering giver projektet eleverne nogle brugbare redskaber. Når først, de er blevet opmærksomme på, hvordan normer for køn og seksualitet påvirker os alle sammen, og hvordan vi kan modarbejde mobning og diskrimination, har de fået nogle stærke redskaber til både analyse og handling. De redskaber kan de så bruge i andre sammenhænge.

Der skal være plads til alle
Ifølge Kris rækker Normstormerne meget længere ud end den ramme, som LGBT almindeligvis placeres i - nemlig i seksualundervisningen:

- Projektet består både af forberedelsesmateriale, selve Normstomerbesøget i klassen og eftermateriale. Vi vil sende et budskab om, at det er meget vigtigt, at der arbejdes med køn og seksualitet på alle niveauer i skolen, i alle fag. Hvis man kun bliver præsenteret for stereotyper, så er stien, man kan gå på, alt for smal. Så bliver det for nemt at falde udenfor, blive mobbet og føle sig forkert. Vi skal gøre den sti, børn og unge kan gå på, meget bredere, fastslår Kris.

Mette Gundersen supplerer:
 

- Indtil videre har LGBT-undervisning i Danmark haft til formål at få nogle til at tolerere, eller acceptere nogle andre. Men det er en uheldig måde at gribe det an på, fordi det netop giver nogle retten til at tolerere nogle andre.


Det er Anna Wandel, som er Normstormer og næst-forperson i LGBT-Ungdom, enig i:


- Så målet er altså ikke tolerance, men mangfoldighed og plads til alle. Projektet skal gerne være med til at skabe et fælles sprog i klassen omkring normer, så eleverne kender konsekvensen af normer og kan italesætte det, når de oplever dem.


Projekt for både elever og lærere
Normstormer-projektet retter sig ikke kun mod eleverne, men også mod lærerne. Lærere kan nemlig være med til at påvirke eleverne - positivt såvel som negativt. Det gælder både i forhold til de materialer, de vælger, og den måde, de taler om køn og seksualitet.


- Derfor lanceres Normstormerne som en del af skolernes indsats omkring trivsel og mobning, forklarer Mette Gundersen og tilføjer:

- Lærerne sidder med, når Normstormerne kommer på besøg. På den måde er der også læring bygget ind i det for dem. Desuden indeholder projektet også på sigt et efteruddannelses-forløb til lærerne.


Unikt projekt i Danmark
Mens Normstormerne er helt nyt koncept i Danmark, findes der i dag lignende projekter i både Norge og Sverige. Arbejdsgruppen har derfor hentet masser af inspiration fra norske og svenske LGBT-gruppers erfaringer med normkritisk LGBT-undervisning.


- Normstormerne er et unikt projekt i Danmark. Det er meget forskelligt fra, hvad der ellers har været af LGBT-undervisning. For eksempel skal underviseren ikke bruge sine egne personlige oplevelser. I stedet omsætter vi de personlige erfaringer til faglig kompetence. Og i selve undervisningen er der fokus på normerne i samfundet og i klasserne, siger Kris Evan Vinther.


Og der er stor forskel på Normstormerne og traditionel LGBT-undervisning. Anna Wandel har mange gange besøgt skoler med LGBT Ungdoms Gå-ud-gruppe for at fortælle de unge om sine egne erfaringer som LGBT-person.


- Dengang nåede jeg ofte ikke længere end til at svare på elevernes spørgsmål om, hvordan lesbiske har sex. Sådan bliver det ikke i det nye projekt, fortæller Anna.


- Her er jeg ikke repræsentant for alle lesbiske, men underviser i normer. Det gør en kæmpe forskel.


- Samtidig er der tale om en helt anden dynamisk tilgang, hvor eleverne er langt mere i spil. De bliver hele tiden draget ind i diskussionerne og får lov til at reflektere over det, der bliver sagt
, fastslår Anna.
________________________________________

FAKTA OM LGBT LEVEVILKÅR


Der er brug for Normstormer-projektet.

Den første og stadig eneste danske LGBT-levevilkårsundersøgelse fra 2009 viser således, at LGBT-personer er i særlig risiko for at forsøge at begå selvmord.

De har også et øget forbrug af alkohol, tobak og stoffer, hvilket alt sammen tyder på dårlig trivsel.

Endeligt har LGBT-personer også øget risiko for at blive udsat for hadforbrydelser, hadefulde tilråb, mobning, usynliggørelse og diskrimination.
________________________________________

FAKTA OM PROJEKTET

 

● Normstormerne er et LGBT-projekt i Københavns Kommune (Lesbiske, Bøsser, Biseksuelle og Transpersoner), som tilbydes alle 7.-10. klasser i kommunen.

● Normstormerne er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Sex & Samfund, LGBT Ungdom og LGBT-Liv (en del af AIDS-Fondet).

● Normstormer-korpset består indtil videre af 10 personer, der besøger skolerne to og to. Hvert besøg varer to timer og er en blanding af dialog og øvelser.

● Der er tale om ung-til-yngre undervisning. Normstormerne er mellem 18-26 år og har alle erfaring med ikke at passe ind i normerne for kønsidentitet og seksuel orientering

● Normstormer-korpset er uddannede til at arbejde med normkritisk LGBT-undervisning.

● Normstormer-projektet er foreløbig sat til at vare fire år, men er i princippet tids-ubegrænset.

● Projektets pilotfase løber resten af året. Her skal de 10 normstormere gennemføre i alt 12 besøg på skoler i København.

● Derefter er det planen at uddanne et større antal normstormere og lave 60 skolebesøg om året

● Det overordnede politiske mål med projektet er at skabe mindre fobi og modarbejde hadforbrydelser.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!