23-10-2015

Ny FN-resolution skal sikre, at kvinder får en stemme efter krige og konflikter

I sidste uge stod et enigt verdenssamfund bag FN’s Sikkerhedsråds seneste resolution om kvinder, fred og sikkerhed. Den nye resolution kaldes Resolution 2242 og blev vedtaget enstemmigt.

Hos Sex & Samfund ser vi det som en sejr, at der er taget endnu et helt centralt skridt for at sikre kvinder og pigers rettigheder i freds- og sikkerhedsprocesser. Resolutionen anbefaler at flere kvinder deltager i beslutningsprocesser omkring konfliktforebyggelse og fredsløsninger, og at nøglen til fred og stabilitet er at styrke kvinders ligestilling og rettigheder. 

Netop kvinder og piger er særligt udsatte under væbnede konflikter for vold og seksuelle overgreb, mødre- og børnedødeligheden er stigende og pigers skolegang fraprioriteres. Derfor anbefales desuden, i den nye resolution, at opmærksomheden skærpes omkring kvinder og piger samtidig med, at muligheden for at retsforfølge overgreb og overtrædelse af rettigheder øges.

Efterfølger resolution med begrænset effekt 

Den nye resolution efterfølger den 15 år gamle resolution 1325, som dengang satte en milepæl for kvinders rettigheder og deltagelse i fredsprocesser. Et globalt studie er i denne sammenhæng blevet lavet for at vurdere de sidste 15 års indsats og vejen frem for kvinder, fred og sikkerhed. 

Studiet viser, at kvinder kun inddrages i meget begrænset omfang, og det skal den nye resolution rette op på. En uformel ekspertgruppe vil blive nedsat af FN, som med hjælp fra civilsamfundet skal sikre, at kvinder inddrages i højere grad i både lokale og globale diskussioner i forhold til at finde løsninger på verdens konflikter. Derudover understreger den nye resolution, at det er afgørende at støtte kvindeorganisationer i konfliktsituationer og hermed sikre et bedre fundament for, at kvinder rent faktisk får mulighed for at deltage i fredsprocesser.

Adgang til SRSR er afgørende

Et helt afgørende punkt, for at sikre kvinders deltagelse i freds- og sikkerhedsprocesser, er at sikre, at de har adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser og at deres rettigheder sikres. Manglende adgang til eksempelvis prævention, fødselshjælp eller gammeldags kønsrollemønstre er store barrierer, som er med til at forhindre kvinders deltagelse og ikke mindst underminere deres rettigheder. 

Der er behov for at adressere disse barrierer og krænkelser i højere grad under kriser og derfor er vi glade for, at kvinder og pigers rettigheder og ligestilling sættes på dagsordenen.

Læs mere om den nye resolution her 
Og find det globale studie her 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!