01-11-2012

Ny rapport om seksualitet og sundhed skal skabe momentum i forebyggelsesarbejdet

Sex & Samfund håber, at rapporten bliver et vendepunkt for, hvordan man arbejder med seksualitet og seksuel sundhed – og at der omsider bliver lavet en national plan på området.

Seksualitet og sundhed er to sider af samme sag. Folks sexliv påvirkes af deres sundhed, trivsel og livsstil - og omvendt.

 

Sådan lyder hovedkonklusionen i Vidensråd for Forebyggelses nye rapport ”Seksualitet og Sundhed”, der mandag blev præsenteret på et temamøde i København. Hos Sex & Samfund håber man derfor,  at rapporten bliver et afgørende vende punkt for,  hvordan seksuel sundhed fremover bliver prioriteret.

 

- Der er brug for et nyt momentum i forebyggelsesarbejdet, og jeg tror, at dagens rapport og drøftelser kan være med til at skabe et sådant, sagde Sex & Samfunds generalsekretær Bjarne B. Christensen på temamødet og tilføjede:

 

- I mange år har vi i Danmark lidt under en mærkelig myte omkring seksualitet: Vi ser os selv som rigtigt langt fremme, som meget frigjorte og tror, at vi er verdensmestre i seksualoplysning . Men sandheden er, at der faktisk bliver gjort  alt alt for lidt på området.

 

Seksuel sundhed skal ind i forebyggelsen.
Sex & Samfunds generalsekretær havde især lagt mærke til tre konklusioner på temamødet:

 

For det første rapportens hovedkonklusion om, at seksualitet er en afgørende faktor for sundhed, trivsel og sygdom.
For det andet, at seksuel sundhed og trivsel skal tænkes ind i forebyggelsen – herunder i skolernes seksualundervisning, i mødet med unge, der har forladt skolerne, i lægernes møde med patienterne, i kommunernes forebyggelsesarbejde og i Sundhedsstyrelsens forebyggelsesarbejde.
Og endelig, at den seksuelle sundhed skal prioriteres af beslutningstagerne. Det gælder i såvel kommunerne som i regionerne og Folketinget.

 

- Det er mit håb, at alle I, der er til stede i dag, vil tage budskaberne og evidens for seksuel sundheds betydning med her fra – og arbejde for at området får den nødvendige plads i både sygdomsbehandling og det sundheds forebyggende arbejde.

 

 - Tiden bør nu være moden til at vi får en national plan for arbejdet for seksuel sundhed. Som indeholder både forebyggelse, forskning, uddannelse og behandling. Som har afsatte ressourcer både centralt og decentralt. Sex & Samfund vil gøre hvad vi kan for at støtte op om rapporten og dens mange gode anbefalinger, fastslog Bjarne B. Christensen.

 

Læs rapporten her
________________________________________

RAPPORTENS ANBEFALINGER:

● Sundhedsprofessionelle bør anerkende seksualitet som en vigtig sundhedsparameter og rutinemæssigt drage omsorg for relevante seksuelle og samlivsmæssige aspekter i det kliniske arbejde. Desuden bør sundhedsfagfolk gennem præ- og postgraduat uddannelse kunne opnå kendskab til samspillet mellem seksualitet, livsstil, sundhed og sygdom og tilegne sig basale
færdigheder inden for almindeligt forekommende sexologiske problemstillinger.


● Der bør foregå en mangestrenget forskningsindsats med henblik på afdækning af sammenhænge mellem seksualitet, livsstil, sundhed og sygdom. Desuden bør danskernes viden, holdninger, adfærd, livskvalitet og sundhedstilstand på det seksuelle område løbende monitoreres.


● Den danske befolkning bør besidde viden og færdigheder til at skabe sig et sundt og meningsfuldt sexliv, herunder være i stand til at undgå og håndtere almindeligt forekommende seksuelle problemer og risikosituationer. Der bør desuden være fri og lige adgang til seksuelle sundhedsydelser i det offentlige sundhedssystem.

________________________________________


SAGT PÅ TEMAMØDET


- Jeg er glad for, at vi nu kan se seksualitet som en naturlig del af sundhedsfremme og forebyggelse. Samtidig bør sundhedsministeren tage seksuel sundhed med i sit øj profilerede program om mere sundhed i Danmark og få stoppet besparelserne på den statslige forebyggelseskonto.
Klaus Legau, vicedirektør i AIDS-Fondet.


- Vi ved jo, at kræftpatienter har seksuelle problemer, men tager alligevel sjældent emnet op. Derfor vil jeg sige til min organisation, at her er noget, vi kan gøre bedre.
Bo Andreasen Rix, Chef for Patientstøtte og Lokal Indsats hos Kræftens Bekæmpelse.


- Vi er vant til at arbejde med seksuel sygdom, ikke med seksuel sundhed. Men det handler også om ressourcer. Vi har kun den samme tid at gøre godt med, og der er mange, der gerne vil have os til at gøre noget med vores tid. Derfor tror jeg, at det bliver en langsom kulturændring.
Jette Dam-Hansen, praktiserende læge og formand for Lægeforeningens Forebyggelsespolitiske Styregruppe.


- Allerede da man introducerede KRAM sagde vi, at vi manglede kysset, og det har vi arbejdet for lige siden.  Vi skal bort fra seksualundervisning, der kun ser på sexsygdomme og hvordan man undgår at blive gravid. I stedet skal vi begynde at opfatte seksualundervisning som noget, der foregår hele livet.
Sophie Hæstorp Andersen, MF’er og forkvinde for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder.


- Når man som jeg arbejder med seksualitet hver dag, undrer man sig over, at det ikke fylder mere i dagligdagen. Der er brug for yderligere dokumentation og ressourcer til området og for, at vi kommer ud over blot at beskæftige os med mænd og rejsningsproblemer.
Annamarie Giraldi, overlæge ved Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København.


- Rapporten illustrerer med al tydelighed at seksualitet og sundhed er to sider af samme sag. Der hvor udfordringen ligger, er at få solgt krogen med forebyggelse. Hvem ejer den? Og hvad er det, at de sundhedsfaglige skal? Man kan i hvert fals konkludere, at mange patienter forventer, at det er de sundhedsfaglige, der tager emnet op.
Else Smith, administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen.


- Jeg har jo fulgt rapporten fra starten og er glad for at høre, at den er dagsordenssættende. Men det er meget vigtigt, at den når ud over denne gruppe, som sidder her i dag. Den skal ud over rampen.
Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for forebyggelse.


- Vi har i rapporten opereret med et lidt bredere sundhedsbegreb - en bred bio-psyko-social sundhed. Seksualiteten placerer sig således i krydsfeltet mellem biologi, psykologi og det sociale. Samtidig har seksualiteten ingen alder, men skal mere ses som et råstof. Derfor er seksualitet ikke nødvendigvis lig med samleje, men snarere med mere komplekse følelser som ømhed, nærhed, kærlighed og kommunikation.
Christian Graugaard, professor i sexologi og formand for Sex & Samfund.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!