18-01-2017

Ny strategi med seksualitet og reproduktion centralt placeret

Danmark har i dag fået en ny udviklingspolitisk strategi, og den styrker fokus på ligestilling, seksuelle rettigheder, sundhed i forbindelse med graviditet og fødsel og bekæmpelse af hiv.

Strategien er et rigtigt godt afsæt for det fremtidige arbejde for at sikre unge, kvinder og mænd verden rundt de liv, de ønsker – og et vigtigt bidrag for at nå de nye 17 verdensmål.

- Det er meget positivt at se, hvordan regeringen og partierne bag den nye udviklingspolitiske strategi har opprioriteret seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og ligestilling. Vi ved, at disse områder er afgørende for at nå den positive forandring, vi alle ønsker, som resultat af FN’s 17 bæredygtighedsmål for verdens udvikling, siger vicegeneralsekretær i Sex & Samfund, Tania Dethlefsen.
 
Danmark hører til en lille gruppe af lande, som internationalt i mange år har været - og stadig er - frontkæmpere for kvinders rettigheder, seksuelle rettigheder, adgang til prævention og kampen mod diskrimination af seksuelle mindretal.
 
- Vi har i Danmark nogle kerneværdier omkring ligestilling mellem kønnene, rummelighed overfor alle seksuelle orienteringer og kønsidentiteter, samt en tro på at viden og oplysning om seksualitet resulterer i mennesker, der trives og selv tager valg, der skaber gode liv for dem selv og andre. De værdier har været helt centrale for udviklingen af vores eget samfund og det er disse værdier, som vi nu med styrket stemme, kan bære ud i verden, siger Tania Dethlefsen.
 
Og fortsætter: Vi har i Sex & Samfund sammen med vores bagland arbejdet for at seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder – og LGBT-rettigheder skulle stå endnu stærkere end i tidligere udviklingspolitiske strategier – og er virkelig glade for at se at så mange partier på Christiansborg bakker op om denne prioritering.
 
Pengene skal følge med
Den nye strategi giver et godt afsæt for kommende samarbejde med udviklingsminister  Ulla Tørnæs, resten af regeringen, Folketinget, udenrigsministeriet og internationale partnere med at få implementeret den strategiske retning, som nu er tegnet op.
 
- Det vil være logisk, at den øgede fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder samt ligestilling nu giver sig udslag i de kommende økonomiske prioriteringer for dansk udviklingspolitik. Der er nogle første skridt i 2017 finansloven hvor nogle af besparelserne fra dette års finanslov rulles tilbage. Men det er vigtigt, vi i de kommende år sikrer finansiering til de fine hensigtserklæringer, siger Tania Dethlefsen.
 
I dag har 225 mio. kvinder ikke adgang til den prævention, de gerne vil bruge for at udsætte graviditet eller undgå at blive gravide. Derfor får de flere børn, end de egentligt ønsker og har sværere ved at bekæmpe fattigdomsspiralen for sig selv og deres familier. Med langt flere børn end de ønsker og kan brødføde er det også langt sværere at modstå klimaforandringer eller når krig og konflikt rammer. Graviditet er stadig en hoveddødsårsag for teenagepiger i mange udviklingslande.
 

Læs strategien her.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!