09-04-2015

Ny undersøgelse om børns trivsel er dybt bekymrende

Skolebørnsundersøgelse 2014 peger på, at stadig flere børn mistrives. Det er en udvikling, som vi skal tage meget alvorligt. Men vi er ikke enige, når forskerne bag siger, at det er svært at vide, hvad man kan gøre, lyder det Sex & Samfund.

Skoler og kommuner skal i endnu højere grad bakke op skolernes sundheds- og seksualundervisning og det lige fra 0. klasse. Sådan lyder opfordringen fra Sex & Samfund efter, at Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet har offentliggjort deres nye store Skolebørnsundersøgelse 2014.

En af forskerne bag undersøgelsen beskriver det som svært at vide, hvad man kan gøre.

Men national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt er ikke enig:

- Alderssvarende sundheds- og seksualundervisning handler i høj grad om venskaber, relationer, grænser, identitet og følelser – og om at skabe fællesskaber, hvor der er plads til mangfoldighed og anerkendelse i forhold til krop, køn og seksualitet. Vi ved, at det er faktorer, der har enorm betydning for vores sundhed og trivsel, siger hun. 

Skolernes nye ansvar
Marianne Lomholt peger på, at skoler og kommuner med folkeskolereformen har fået en helt ny rolle og et nyt ansvar i forhold til at styrke børn og unges trivsel. 

Hun opfordrer derfor skolerne til at bruge sundheds- og seksualundervisning lige fra 0. klasse som værktøj til løfte det nye ansvar.

- Der foregår meget flot arbejde med trivsel ude på landets skoler. Men vi er også nødt til at sige, at der i sundheds- og seksualundervisningen er store muligheder og potentialer for at styrke børn og unges trivsel, som ikke bliver udnyttet fuldt ud. Vi opfordrer kraftigt skoler og kommuner til at bakke op om undervisningen og sikre, at alle elever får den undervisning, som de har krav på, siger Marianne Lomholt.

Rammerne til sådan en indsats allerede er ifølge Marianne Lomholt allerede til stede – både i form af folkeskoleformens nye nationale mål om styrket trivsel hos eleverne og i form af Undervisningsministeriets nye mål for den obligatoriske sundheds- og seksualundervisning. Det er samtidig mål, der slår den tætte sammenhæng mellem god sundheds- og seksualundervisning og trivsel helt fast.

- Nu handler det om at udfylde rammerne bedst muligt, og her er sundheds- og seksualundervisningen et meget stærkt redskab, siger Marianne Lomholt.

Se undersøgelsen hos SI-folkesundhed.dk

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!