14-08-2013

Ønskebørn

Danskernes nedsatte evne til at få børn er nu så udbredt, at der er tale om en folkesygdom. Derfor er det på høje tid, vi begynder at tale forebyggelse.

Af Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund

Et af Sex & Samfunds grundlæggende mål handler om ”ønskebørn”. Indtil videre har arbejdet med dette mål imidlertid primært været fokuseret på, hvordan man undgår at få børn, når man ikke ønsker det.

Begrebet ”ønskebørn” handler dog i lige så høj grad om at kunne få de børn, man gerne vil have. Og her ligger der store udfordringer og venter i de kommende år både for politikerne, sundhedsvæsenet og de organisationer, der beskæftiger sig med området.

Et stigende antal danskere har nemlig svært ved at opfylde drømmen om ønskebørn. Ja, faktisk er danskernes nedsatte evne til at få børn nu så udbredt, at der er tale om en folkesygdom.

Samtidig er området præget af myter. Mange opfatter for eksempel infertilitet som en sjældenhed, men tallene viser, at det ikke passer. Man regner således med, at mellem 16-25 procent af alle par, der forsøger at få børn, oplever infertilitet – enten i en periode eller permanent. Og tæt på hvert 10. barn undfanges i dag på en fertilitetsklinik.

Det er også de færreste, der tænker på, at alder spiller en meget væsentlig rolle for fertiliteten. Vi danskere er simpelthen for gamle, når vi kommer frem til den del af livet, hvor vi ønsker at få børn. Mange vil først have uddannelse, bopæl, fast arbejde og en god indkomst på plads, inden de begynder at spekulere i børn. Det betyder, at i de store byområder er de fleste over 30 år, inden det første barn kommer til verden.

For kvinders vedkommende svækkes frugtbarheden imidlertid markant i 30’erne og starten af 40’erne. Og møder disse kvinder en af de mange danske mænd med dårlig sædkvalitet, har vi at gøre med en rigtig skidt cocktail. For mange lykkes det måske at få et et barn – men ikke de 2 eller 3 som man egentlig havde ønsket. For andre lykkes det aldrig at få børn.

Det er med andre ord på høje tid, at vi begynder at tale om forebyggelse af infertilitet og ser nærmere på, hvordan vi sikrer forskningen og udviklingen på området.

Fertilitet bliver derfor også et fokusområde hos Sex & Samfund i de kommende år. Det er meget vigtigt at informationsniveauet er højt – ikke kun omkring, hvordan man undgår graviditet, men også omkring de faktorer, der er afgørende for at kunne blive gravide. I dag oplever vi mange myter og et stort behov for faktuel viden.

En af løsningerne er mere og bedre information. Jo tidligere børn og unge lærer om fertilitet og infertilitet, jo større chancer får de for at påvirke deres egen mulighed for at få børn, når de senere ønsker det.

Fertilitet skal kort sagt ind i seksualundervisningen i de ældste klasser i grundskolen og på ungdomsuddannelserne på linje med for eksempel sexsygdomme, prævention og abort. Og Sex & Samfund vil arbejde målrettet på, at det sker.

Samtidig vil vi styrke den viden, som vores rådgivere på Sexlinien for Unge har om infertilitet, så de bliver endnu bedre til at rådgive om emnet. Og på samme måde mener vi, at der mangler anonym rådgivning til voksne om blandt andet infertilitet.

Endelig vil vi også gerne inkludere viden og information om infertilitet i de store årlige Uge Sex kampagner til grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Tidligere på året indledte Sex & Samfund et tættere samarbejde med Fertility Awareness, der er en arbejdsgruppe bestående af fagpersoner på området. Gruppen blev oprettet i 2011 og har siden blandt andet kortlagt danskernes holdninger og opfattelser på området.

Næste skridt i kampen mod infertilitet bliver den 4. september, hvor Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder er værter for et debatmøde om fertilitet. Det sker i samarbejde med Sex & Samfund, Rigshospitalet og Dansk Fertilitet Selskab.

På denne måde håber vi at kunne bidrage til øget viden og opmærksomhed på fertilitet. Forhåbentlig vil politikerne, myndighederne og andre aktører være med til at øge vores viden og forberede vores politiker for at imødegå truslerne mod vores fertilitet.

Læs mere om debatmødet og tilmeld dig mødet her

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!